بنام خدا vahidlinux این گلاسری کوچک را خودم همین الان ساختم و در ان در مورد سیستم عامل لینو گنو لینو توضیحاتی مختصر نوشته ام . من هر گلاسری که خودم شخصا بسازم  نام خودم را بعنوان پیشوند به اول نام ان گلاسری می اورم تا از گلاسریهای مشابه و همنامش  تشخیص  داده شود و با انها اشتباه نشود .  یک وقت خیال نکنید خودشیفته هستم . خیر .  اتفاقا از شهرت بیزارم و دوست دارم مخفی باشم . فقط برای جلوگیری از بروز اشتباه ،  اسم خودم را به ابتدای گلاسری های شخصی می آو

درخواست حذف این مطلب