چندان گریستم که خطی بر جبین نماند

عبارت ' چندان گریستم که خطی بر جبین نماند ' در بین وبلاگهای سایتهای وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خ ر بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
هم نفس  
از عمر بسی نماند ما را          در سر هوسی نماند ما را رفتیم زدل غبار اغیار               جز دوست ی نماند ما را رفتیم بآشیانهٔ خویش              رنج قفسی نماند ما را از بس که نفس زدیم بیجا        جای نفسی نماند ما را یاران رفتند رفته رفته               دمساز ی نماند ما را گرمی بردند و روشنائی           زایشان قبسی نماند ما را گلها رفتند زین گلستان           جز خارو خسی نماند ما را دل واپسی دگر نداریم             در دهر ی نماند ما را کو خضر رهی درین بیا

درخواست حذف این مطلب
چندان گریستم که خطی بر جبین نماند  
چنــدان گريستم که خطي بر جبين نم ک صفحه خاکِ خشک بروی زمین نماندهمچون شکار مست ز صحرا گذشته ایممـا را هـوای در زدنی هــــر کمین نماند بیــهُوده ـب آیـیـنه ی اعتــبار چنــد ؟نقـــدِ شـــکُوهِ نام به نقـشِ نگیـن نمــاند صد چشمِ شُوخ در پیِ محمل روانه شدشرم و حیا به مردمِ صحرا نشین نماندرفت آنکه رِیش مـایه ی تزویر خــلق بُودزاهد گذشت و حرمتِ بر پُوستین نماندنا رفته راه، قـافله ی عمــر شـــد تمـــام حتی سوار گوشه ی پا را به زین نماندخــط بر ع

درخواست حذف این مطلب
نیکان جهان ماندگارند  
بس نامور به زیر زمین دفن کرده‌اند    کز هستیش به روی زمین بر نشان نماند آن پیر لاشه که سپردند زیر خاک    خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند زنده است نامِ فرّخِ نوشیروان به عدل    گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عُمر    زآن پیش‌تر که بانگ برآید فلان نماند گلستان سعدی

درخواست حذف این مطلب
ورود کاروان اهلبیت حسین (ع) به کوفه  
از من در این مسیر ببین پیکری نماند از تو برای زینب تو جز سری نماند از من حسین چادر مادر نمانده است از تو حسین پیرهن مادری نماند   تا کوفه که سر تو روی نیزه بند بود اما دگر به شام تو را حنجری نماند این کوچه های شام شبیه مدینه شد جز جای دست ها به رخ دختری نماند میدان شهر پر شده از کینه های بدر در شهر شام سنگ زن دیگری نماند از بس که سنگ خورد به پیشانی ات حسین دیگر نشان بوسه ی پیغمبری نماند انگشترت به دست سنان برق می زند دیگر مپرس از چه مرا معجری نماند

درخواست حذف این مطلب
اشعار  
ب به یاد روی تو تنها گريستمتنهای بی امید چه شبها گريستماز چنگ غم بخلوت شه های عشقبردم پناه و بی تو در آنجا گريستمسر می کشد چوشعله تمنای او ز د ین جانگذاز درد تمنا گريستمپنهان نمی شود چکنم؟ ماجرای عشق در عشق او نهانی و آشکار گريستمیکروز خنده زد دلم از گرمی امید عمری ز سرد مهری دنیا گريستمروشن نشد ز بخت سیاهم چراغ عمرامروز از سیاهی فردا گريستمآتش زدند بر دل من ، تا که همچو شمعیکجا بسوختم دل و یکجا گريستمکوتاه بود عمر من و عمر گل ، دریغ  پروانه

درخواست حذف این مطلب
اشعار  
ب به یاد روی تو تنها گريستمتنهای بی امید چه شبها گريستماز چنگ غم بخلوت شه های عشقبردم پناه و بی تو در آنجا گريستمسر می کشد چوشعله تمنای او ز د ین جانگذاز درد تمنا گريستمپنهان نمی شود چکنم؟ ماجرای عشق در عشق او نهانی و آشکار گريستمیکروز خنده زد دلم از گرمی امید عمری ز سرد مهری دنیا گريستمروشن نشد ز بخت سیاهم چراغ عمرامروز از سیاهی فردا گريستمآتش زدند بر دل من ، تا که همچو شمعیکجا بسوختم دل و یکجا گريستمکوتاه بود عمر من و عمر گل ، دریغ  پروانه

درخواست حذف این مطلب
در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم  
یکروز از این ظلم گران هیچ نمانداز دشمن نشان هیچ نماند.از آل فلان آل فلان هیچ نمانداز حسرت این پیر و جوان هیچ نماند.یک روز از این دل پر پرواز بسازیمدر خاک بقیع چار حرم باز بسازیم nbsp گفتید که سرگرم پریشانی خویشمسرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم.شرمنده zwnj ی جانان ز گران جانی خویشمدل بسته zwnj ی یاران اسانی خویشمشعر از مداح اهل بیت آقای حسن لطفیآیا شما شعر بهتری سراغ داری؟09120836492

درخواست حذف این مطلب
در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم  
ی کروز از این ظلم گران هیچ نمانداز دشمن نشان هیچ نماند.از آل فلان آل فلان هیچ نمانداز حسرت این پیر و جوان هیچ نماند.یک روز از این دل پر پرواز بسازیمدر خاک بقیع چار حرم باز بسازیم.گفتید که سرگرم پریشانی خویشمسرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم.شرمنده zwnj ی جانان ز گران جانی خویشمدل بسته zwnj ی یاران اسانی خویشم. nbsp یاران اسانی zwnj ات امروز به گوشند

درخواست حذف این مطلب
بهشت وصل تو...  
از هجرِ یار در دلِ شبها گريستم موجم من از تلاطمِ دریا گريستم در بزمِ اُنس و مجلسِ ماتم به صبح و شام گاهی نهان و گاه هویدا گريستم اشکم ز دیدگانِ منِ ناتوان بریخت تنها شدم به گوشه ی تنها گريستم اندوه و غصه، رنج و بلا شد نصیبِ من در کُنجِ غم به نیمه شبها گريستم چون ابرِ نوبهار ز طوفانِ حادثات در باغ و راغ و دامن و صحرا گريستم تا از بهشتِ وصلِ تو شد مرغِ دل جدا آدم صفت به صحنه دنیا گريستم صابر شدم ترانه مستی زنم مدام کز داغِ عشقِ شاهدِ زیبا گريستم

درخواست حذف این مطلب
گریستم  
امشب nbsp بارها nbsp بارهابرای تو گريستمگريستمچه زود رفتیآه رودخانهقایقی واژگون شدهو تو در تلاطم آبهای سردسردتا nbsp صبح غمگینوقتی می رفتی در چه فکر بودی؟برای تو سخت nbsp گريستمبرای تو محمدپنجره ها را نمی دانستم چرا دلتنگندآن زورق راو سکوت یخ زده ی بیابانتنهاکنار رود چه می کردیآه محمدامشب برای توبرای تو nbsp سخت گريستم

درخواست حذف این مطلب
معنی چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان  
معنی چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
نماند از آن همه، جز یادی ...  
دردا نماند از آن همه، جز یادی منسوخ و لغو و باطل و نامفهوم چون سایه کز هیاکل ناپیدا یکباره رفت آن همه سرمستی یکباره مرد آن همه شاد میسوزم ای کجایی کز بوسه بر کام تشنه ام بزنی آبی؟

درخواست حذف این مطلب
کلام نغز شیخ اجل سعدی  
خشـم بیش از حد گرفتن وحشـت آرد و لطف بی وقت، هیبـت ببـرد نه چندان درشتی کن که از تو سیـر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیـر شوند. درشتی و نرمی به هم در به است چو فاصد که جراح و مرهم نِه است بگفتا نیک مردی کن نه چندان که گردد خیره گرگ تیز دندان  گلستان سعدی

درخواست حذف این مطلب
سرنوشت  
چند سال پیش از برمیگشتم که متوجه دعوای 2 تا از همسایه ها شدم یکیشون به دیگری میداد که زنتو فلان و فلان ... امروز اتفاقی دومی رو به همراه خانومی دیدم که برام آشنا اومد اینطور که شنیدم، اولی دهنده ، دو سال پیش تصادف کرده و زنش بعد مدتی به ازدواج دومی دراومده این به ذهنم اومد، چیزی که اولی به دومی ش رو میداد؛ دومی در عمل اجرا کرد این هم از کار دنیا نشستی بجای دگر بسی نشیند به جای تو دیگر ی آنچه دیدی برقرار خود نماند   و آنچه بینی هم نماند برقرار

درخواست حذف این مطلب
میانه  
نه هست و نه نیست    چیزی بین این دو  چه انتظار ک نه ای  با خیالی نه چندان آسوده با افکاری نه چندان آرام با حال و هوای طوفانی وار لحظه ای امیدواری درونم نفهته با طعم های دوست نداشتی \#\#\#\# اوضاع نه اونقدری بد هست که غر بزنم  نه اونقدر خوب که غر نزنم  ترجیحم سکوته \# کتاب سفر زندگی     

درخواست حذف این مطلب
(واژه به واژه) : آوای جناب مولانا جلال الدین بلخی  
هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نمانددلتان به چرخ پَرد چو بدن گران نمانددل و جان به آب حکمت ز غبارها بشوییدهله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماندنه که هر چه در جهانست نه که عشق جان آنستجز عشق هر چه بینی همه جاودان نماندعدم تو همچو مشرق اجل تو همچو مغربسوی آسمان دیگر که به آسمان نماندره آسمان درونست پر عشق را بجنبانپر عشق چون قوی شد غم نردبان نماندتو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده‌ستچو دو دیده را ببستی ز جهان جهان نمانددل تو مثال بامست و ح

درخواست حذف این مطلب
ایمانی تحلیل‌گر اصول‌گرا: باهنر پتانسیل تغییر صحنه انتخابات را دارد/ احتمال ش ت در انتخابات 96 وجود دارد  
وضعیت در حال حاضر چندان قابل اطمینان نیست و در بین مردم چندان اقبال عمومی ندارد.

درخواست حذف این مطلب
شیدا  
خواهم ای گل خار گردم تا به دامانت نشینم یا اگر خواهی به چشم دشمن جانت نشینم   گر بریزی خون من با غمزه گردم لعل احمر همچو گردن بند بالای گریبانت نشینم                    ور نماند غیر مشتی استخوان از پیکر من شانه گردم در خم ذلف پریشانت نشینم         استخوانم نیز خا تر کندگر سوز هجران چون غبار ارزو بر طاق ایوانت نشینم                  میدهی خا ترم را گر بباد نامرادی سایه گردم زیر پای شمع رخشانت نشینم            سایه ام گر محو گردد پیش خورشید جم خواب نوش

درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
20 تفاوت باور افراد ثروتمند و فقیر 10 قانون بازاری شبکه های اجتماعی shey ichin olsun cory joseph jersey تاریخ تهران چگونگی وبلاگ من باید زنده بمانم wikimedia incremental dump files for the indonesian wikibooks on february 5 uall3 bodrum resort 5 uall4 5 all3 main bodrum 5 uall3 kervansaray resort yasmin bodrum main 5 uall3 green beach نهایت سیر علمی و عملی انسان امید پیش روی نوجوانان قرار گرفت دردسرای بعد عمل galaxy note wikimedia incremental dump files for the tajik wikibooks on february حاکمیت شرکتی weed boss run a ganja farm بی احیا میگذرد احوالمان wikimedia incremental dump files for the malayalam wikisource on february خوابگاه ، سخت ، سرد important mainboard t730 t730 mainboard تبلت چینی important font ژنتیک سندرم کیو تی طولانی qt طولانی محفظه احتراق و بنزین نرم افزار system recovery virtual edition خودم اینجا هستم دلم جایی دیگر piston دختران و دانشکده ریاضی 309 قرآن و فرضیه تکامل‏ ع زیبای ش ا با تیپ قرمز هدست میتوانید موسیقی بلوتوث طریق شارژ هدست بلوتوث استفاده کنید ید هدست طریق بلوتوث زیاد خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز نیارزد world boxing boxing videos the jade pendant cafe comiquero 1651 کتاب جدید قدرت اسطوره آزمندیان انواع میز تلویزیون و ساعت ایستاده سیستم های اعلام حریق برگی از دفتر یک درس نخوان nike shox outlet clearance نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی طراحی 9207 فرهنگ حقوقی macgo bluray player pro خـــــــــــاص entrenamientoen minas parte بررسی جایگاه و ارزش انبیاء و اولیاء و جایگاه دین الهی از نظر مول تسلط به چین با زن چینی موبویار چیست wikimedia incremental dump files for the urdu wikiquote on march پناهندگی در المان اتریش لیختن اشتاین لوکزامبورگ ptv sports tv archery قضیب بزرگ چه باشی چه نباشی ترازوی آشپزخانه دیجیتال sf nhl jerseys from china با هــــــــم 1650 اتمام کتاب گفتگوی کامل رولینگ استون intricate coloring 2 more important باغبانی کشاورزی کارآموزی گزارش ی کشاورزی باغبانی ی کشاورزی کارآموزی ی گزارش کارآموزی important font ی کشاورزی باغبانی کارآموزی ی کش فایل آموزشی برداشتن گوگل اکانت گوگل گوشی های سونی تست شده و 100 تضضمینی سرعت اسکیت سواری شهید یعنی زنده seo services روش اجرای سیستم ساندویچ پانل خسته قیصر امین wikimedia database dump of the twi wikipedia on february کمی امید حل تمرین کتاب اصول مکانیک خاک budhu english urdu dictionary free list english urdu dictionary free list english urdu dictionary free س در حاملگی could ve been her ft bryson tiller جلسه گروه آموزشی درس تربیت بدنی 3 ی ها را زنده زنده در آتش سوزاندند ع چیت aim wall مخصوص sxe تاریخ و فرهنگ ازان wikimedia incremental dump files for the sanskrit wikibooks on march بررسی ژنوم ویروس‌ها the chase تی حسین دلم کمی سفر میخواهد important ش ت عوامل ش ت important font 60 با اون سیب گاز زده پشتش کائولن ماده معدنی بسیار ارزشمند و منحصر به فرد در صنایع سرامیک س important h811 سولوشن مسیر مسیر لایت important font how deep is your love akcent 240 روستای ایلام اینترنت دار شدند fast mp3 player blockchain1 edit cells ویرایش currentrow value datagridview1 datagridview1 currentrow currentrow cells text datagridview1 value tostring تعریف کردیک datagridview1 currentrow cells text datagridview1 currentrow parse datagridview1 currentr گاهی یک بعلاوه ی یک میشود یک subverso 22 jogos da vida parte the oculus rift on macos isn’t exactly dead but it’s not on the roadmap either هنوز زنده ام کد pwd دستگاه کارت خوان چیست گلبول های سفید خون من زنده ام تعبیر خواب کباب گوشت پخته تی مردانه مدل barla سرمه ای حدیث روز هفت حقی که با امر به معروف و نهی از منکر زنده می‌شود
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 4.213 seconds
RSS