مرتضی فتاحی زیدعلی بیرانوند

عبارت ' مرتضی فتاحی زیدعلی بیرانوند ' در بین وبلاگهای سایتهای وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خ ر بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
کدخدا غلامشاه باباشاهی زیدعلی بیرانوند و علی محمدخان حیدری بیرانوند  
نفرات ایستاده از چپ کدخدا غلامشاه باباشاهی زيدعلي بيرانوند nbsp کاظم خان صیاد بيرانوندعلی محمدخان حیدری بيرانوندنفر نشسته شارونی زرینجو زيدعلي بيرانوند

درخواست حذف این مطلب
شاهرضا عیسی زاده زیدعلی بیرانوند  
شاهرضا عیسی زاده فرزند پاپی محمد از بزرگمردان معروف طایفه زيدعلي و ایل بيرانوندتنظیم مظفر زيدعلي بيرانوند

درخواست حذف این مطلب
طاهرخان همتی زیدعلی بیرانوند  
طاهرخان همتی زرینجو زيدعلي بيرانوند فرزند کنی nbsp از بزرگمردان مشهور طایفه زيدعلي که تلاش های ایشان جهت بازگشت طایفه زيدعلي به ماژین و کبیرکوه ستودنیست. روحش شاد و یادش گرامیتتظیم مظفر

درخواست حذف این مطلب
حاج بارانی عیسی زاده زیدعلی بیرانوند  
حاج بارانی عیسی زاده بزرگمرد مشهور طایفه زيدعلي و ایل بيرانوند فرزند پاپی محمد معروف و ن منطقه حسینیه. کمک های حاج بارانی nbsp در مشکلات متعدد طایفه فراموش نشدنی و ستودنیست. ایشان در بازگشت nbsp دوباره طایفه زيدعلي به کبیرکوه و ماژین نقش بسیار مهمی داشتند.روحش شاد و یادش گرامیتنظیم مظفر زيدعلي بيرانوند

درخواست حذف این مطلب
صادق خان کدیور زیدعلی بیرانوند  
صادق خان کدیور زرینجو زيدعلي بيرانوند فرزند کنی از بزرگان و نامداران ایل بيرانوند و لرستان. زحمات صادق خان کدیور جهت بازگشت دوباره زيدعلي ها به کبیرکوه nbsp ماژین قابل ستایش و کمک های ایشان به مردم ایل زبانزد است.روحش شاد و یادش nbsp گرامیتتظیم مظفر

درخواست حذف این مطلب
مرتضی فتاحی زیدعلی بیرانوند  
مرتضي فتاحي زيدعلي بيرانوند nbsp nbsp مرتضي فتاحي فرزند مهرعلی در سال 1305 در کبیرکوه به دنیا آمد. زمان جنگهای طایفه زيدعلي با رضاخان پدرش مرحوم مهرعلی در کنار دیگر برادران زيدعلي در مقابل ظلم ها و بی عد ی حکومت وقت ایستادگی نمود. بعد از آنکه بزرگان طایفه زيدعلي به پیشنهاد صلح رضاخان پاسخ مثبت دادند. و از کبیرکوه پایین آمدند و در دره شهر ن شدند. مرحوم مهرعلی به پیشنهاد رضاخان اعتماد نکرد و همچنان در کبیرکوه ماند. ولی رضاخان بدقولی کرد و بزرگان زید

درخواست حذف این مطلب
حاج عباس سرشار زیدعلی بیرانوند و شکراله سرشار زیدعلی بیرانوند  
کدخداین بزرگ طایفه زيدعلي بيرانوند حاج عباس سرشار،شکراله سرشار

درخواست حذف این مطلب
علی محمدخان زرینجو زیدعلی بیرانوند  
علیمحمدخان زرینجو زيدعلي بيرانوند غیرتمند و نترس و بینظیر تاریخ لرستان

درخواست حذف این مطلب
علی میرزا زیدعلی بیرانوند  
علی میرزا زيدعلي بيرانوند فرزند چراغعلی و معروف به علی میرزا چراغلی از نامداران و ابرمردان تاریخ و از بزرگترین و مشهورترین و بیرقیب ترین و بینظیرترین سران و کدخدایان ایل بزرگ بيرانوند و تاریخ لرستان. ایشان در نبردهای ایل بيرانوند با نیروهای رضاشاه از خود رشادت های فراوانی از خود نشان داد چنانچه دلاوری های ایشان زبانزد است. مرحوم علی میرزا تمام زندگی خود را صرف کارهای خیر nbsp و ایجاد صلح و سازش بین مردم نمود. وی سخنوری توانا و بینظیر بودند ب

درخواست حذف این مطلب
صیدحسن زیدعلی بیرانوند  
صیدحسن زيدعلي بيرانوند فرزند ارشد فارس معروف از نامدارن و ان و نیک شان و مبارزان و سخنوران و دلاوران بزرگ و کم نظیر و مشهور تاریخ لرستان و ایل که در بسیاری از نبردها و وقایع مهم تاریخ لرستان حضور داشته است. مادر وی از طایفه ی بودند. ایشان در سال 1308 به همراه طایفه زيدعلي بيرانوند به شمال کشور تبعید شد و در سال 1320 پس سقوط حکومت رضاشاه دوباره به لرستان بازگشتند. وی از نظر شجاعت و دلاوری و تیراندازی و مهمان نوازی عام و خاص بودند. مرحوم صیدحسن در نب

درخواست حذف این مطلب
شکراله سرشار زیدعلی بیرانوند  
شکراله سرشار زيدعلي بيرانوند فرزند مرحوم حاج عباس سرشار از بزرگان و نیک شان و سخنوران و کدخدایان بنام لرستان و ایل بيرانوندمتولدبجنورد به سال 1319 شمسی، nbsp که در سال 1320 به همراه ایل به لرستان بازگشت.تلاشهای بی چشمداشتش از جمله اعتراض به ثبت خ ها به کمک بزرگمردانی همچون زکی خان زرینجویی ، صادق خان کدیور و عبدالعلی خان شاهدوست nbsp درمراجعه به مراجع دادگستری و سازمانهای وابسته به دربار آن زمان در کرمانشاهان، لرستان و ایلام بر همگان عیان استپیگ

درخواست حذف این مطلب
پرویزخان اعظمی بیرانوند  
مرحوم nbsp پرویزخان اعظمی بيرانوند از بزرگان و نامداران و فرهیختگان مبارز تاریخ لرستان و ایل بيرانوند و برادرزاده علیمردان خان بيرانوند شاه مردو و فرزند شیرمحمدخان و پدر ﻓﺮﯾﺪﻩ، ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ، ﻓﺮﺷﺘﻪ، ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻋﻈﻤﯽ و همچنین همسر سلطنت اعظمی فرزند علیرضاخان و نوه شاه مردو بودند. پرویزخان اعظمی بيرانوند زندگی پرفراز و نشیبی داشتند و فرزندان و نزدیکان ایشان درصف مبارزان بزرگ با حکومت ها قرار داشتند و سالها در رنج و تبعید و زند

درخواست حذف این مطلب
حاج عباس سرشار زیدعلی بیرانوند  
حاج عباس سرشار زيدعلي بيرانوند فرزند مرادجان nbsp از بزرگمردان و ان و دلاوران و نامداران و نیک شان و مبارزان بزرگ و کم نظیر تاریخ لرستان و ایل بيرانوند nbsp متولد 1279 شمسی در بسیاری از درگیریهای زيدعلي ها و ایل بيرانوند با نیروهای رضاشاه و قاجارها حضور داشته و از خودت رشادت های زیادی نشان داد.وی nbsp یکی از ا ین بازماندگان سران لرستان در مبارزه علیه نیروهای قاجار و رضاشاه و روس و انگلیس بودند. nbsp ایشان تیرانداز قهاری بود و در نبردها و nbsp در مجالس هم

درخواست حذف این مطلب
حاضران زیدعلی بیرانوند نی رشت  
حاضران زيدعلي بيرانوند نی رشت ابرمرد و بزرگمردی به واقع تکرار ناشدنی و بینظیر از تاریخ لرستان، بزرگمردی مهربان دلاور سخنور دانا پاکدامن نجیب متدین با ایمان نیک ش شجاع و باسخاوت و مهمان نواز و دلسوز و محبوب همه. بزرگمردی که در عین بزرگی بسیار افتاده بود مردی گشاده رو که همیشه لبخند بر لبانش جاری بود. حاضران فرزند بگرضا از مبارزان بزرگ بيرانوند و برادر کوچکتر رضاخان و از نظر ایمان و رشادت و بزرگی کم از پدر و برادرش نداشت.مرحوم حاضران در جنگ ه

درخواست حذف این مطلب
حاج سرتیپ زیدعلی بیرانوند  
حاج سرتیپ زيدعلي بيرانوند یکی از جمله کدخدایان بنام وشناخته شده لرستان وازخدمتگزاران صدیق nbsp وخوشنام ایل بيرانوند٬فردی مصلح ومومن وأمینی باغیرت وبا تعصب که هیچگاه مصلحت شی نکرده ودر نزاع های محلی تنها جانب حق را گرفته وبدین سبب در میان طوایف مختلف استان قابل احترام و حضورش پیام آور صلح وآشتی در میان مردم غیور لرستان به ویژه ایل بزرگ بيرانوند محسوب می شد.اخلاق پسندیده وخلق خوش ایشان نه تنها در میان مردم بلکه در مجامع قضایی زبانزد بود٬زیر

درخواست حذف این مطلب
فتاحی: امسال ۵ میلبارد ریال برای عمران شهری تکاب هزینه شده است.  
فتاحي ،رئیس شورای شهر تکاب در جلسه شورای فنی استان با حضور معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی 

درخواست حذف این مطلب
ملک احمدخان مرادی بیرانوند و کیان خان مرادی بیرانوند  
ملک احمدخان مرادی بيرانوند از ان بزرگ و بینظیر تاریخ لرستان و ایل بيرانوند nbsp و نوه رشیدش nbsp کیان nbsp خان مرادی بيرانوند.روحشان شاد و یادشان جاودان

درخواست حذف این مطلب
زین العابدین خان مرادی بیرانوند  
عالیجناب سرهنگ زین العابدین خان مراد بيرانوند از عجایب افراد تاریخ لرستان بود که از حیث سیاست مداری خط و سواد همتای نداشت. وی برادر کوچکتر سرادر مشهور ملک احمدخان بيرانوند است که در خونخواهی از برادر رشیدش ایلات مذکور در قتلش را بشدت تنبیه کرد و سرهنگ زین العابدین خان در کنار اینکه ریس ایل بيرانوند بوده از جمله مشاهیر لر هم بحساب میاید که با دشمنان ایل بيرانوند درگیر شد و آنها را بشدت تنبیه نمود و منطقه را از وجود دشمنان ایل بيرانوند پاک نم

درخواست حذف این مطلب
آهنگ جدید مصطفی فتاحی بنام کلبه قشنگ  
آهنگ جدید مصطفی فتاحي به نام کلبه ی قشنگ new by mostafa fattahi called kolbeye ghashang ترانه و آهنگ ی تنظیم وحید پارسا می و مستر بنیامین ولی نژاد ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
طعنه عجیب بیرانوند ؛ بیرانوند به رحمتی طعنه زد؟!  
علیرضا بيرانوند رابطه خوبی با مهدی رحمتی دارد. این دو هر‌گاه یکدیگر را می‌بینند، شوخی می‌کنند. نوشته طعنه عجیب بيرانوند ؛ بيرانوند به رحمتی طعنه زد؟ اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | parsfootball پدیدار شد.

درخواست حذف این مطلب
شاه عباس بارانی بیرانوند  
شاه عباس بارانی بيرانوند از بزرگان nbsp ایل بيرانوند و لرستان.

درخواست حذف این مطلب
محمدحسین خان یاراحمدی متش بیرانوند  
محمدحسین خان یاراحمدی متش بيرانوند از ان و بزرگمردان و دلاوران و سخنوران nbsp مشهور لرستان و ایل بيرانوند و طایفه بزرگ متش یاراحمد بيرانوند که دارای شهرت زیادی درسراسر لرستان میباشد. ایشان فرزند شاهگردالی متش بزرگ و معروف میباشد. محمدحسین خان متش مردی مهمان نواز و سخنور و شجاع و سرسخت بود و همه ایشان را میشناختند.روحش شاد و یادش گرامیتنظیم مظفر

درخواست حذف این مطلب
افت شدید بیرانوند و آژیر خطر برای پرسپولیس!  
علیرضا بيرانوند این روزها آن آمادگی سابق را ندارد.

درخواست حذف این مطلب
اخباری - بیرانوند؛ تقابل گل نخورها  
برای توصیف بيرانوند، همین بس که قهرمانی از دست رفته فصل پیش را به یاد بیاوریم.

درخواست حذف این مطلب
بیرانوند از ا اج فرار کرد!  
رضا غیاثی تاکید کرد اگر داور به بيرانوند کارت قرمز هم می‌داد ی نمی‌توانست به او ایراد بگیرد.

درخواست حذف این مطلب
رکورد منحصر به فرد بیرانوند و کی روش  
علیرضا بيرانوند برای هفتمین بار کلین شیت کرد و رکوردی منحصربه فرد به نمایش گذاشت

درخواست حذف این مطلب
ع / دختر علیرضا بیرانوند  
دختر علیرضا بيرانوند دروازه بان شماره یک تیم ملی و تیم پرسپولیس به دنیا آمد. نام دختر بيرانوند، بارانا است.

درخواست حذف این مطلب
خوانین بیرانوند  
nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp یکی از سران و معتمدین ایل بيرانوند علی عبدال خان اصلمرز رحمته اله علیه بوده است این انسان بزرگ و وارسته در میان ایل بيرانوند دارای اعتبار و احترام فراوانی بوده است بزرگان ایل وفات این بزرگمرد nbsp را به شاه مرد تعبیر کرده اند ایشان فرزند شیخ علی بزرگ بوده و از وی ۳ پسر بنامان حاج علی محمد خان . صید احمد و صید مهدی بجا مانده است نوادگان پسر: فرزندان حاج علی محمد خان :میرمحمد خان تقی .رسول .روح اله . محمد امین. جعفر . رضا علی مرتضي .

درخواست حذف این مطلب
بیرانوند؛ 21 بازی و 6 گل خورده در سال 95  
علیرضا بيرانوند در سال 95 برابر حریفان مختلف باشگاهی تنها 6 گل دریافت کرده است و در این مدت هم 15 کلین شیت داشته است.

درخواست حذف این مطلب
صحبت‌های تند بیرانوند علیه رحمتی؟!  
علیرضا بيرانوند می‌گوید گروهی دوست ندارند رکوردشان ش ته شود. آیا او منظورش گلر سرشناس استقلال است؟

درخواست حذف این مطلب
مصاحبه بیرانوند علیه چه ی است؟ مهدی رحمتی؟  
علیرضا بيرانوند می‌گوید گروهی دوست ندارند رکوردشان ش ته شود. آیا او منظورش گلر سرشناس استقلال است؟

درخواست حذف این مطلب
میرزاپور: بیرانوند شایسته پیراهن تیم ملی است  
دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال اعتقاد دارد که علیرضا بيرانوند بهترین گزینه برای فی بودن در تیم ملی است.

درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
مورد داشتیم آمدی 4 pics 1 word more words jersey jerseys cheap crime victims no title christmas songs دلم فقط بهانه تو را دارد تداوم صدرنشینی با برتری قاطع پاس فجر مقابل مهتشان لافت دعوت از تمامی اساتید معماری تعبیر خواب کاورس به علاوه خواب کلید آزمون ارشد 97 چطور بود؟ طریقه وصل شدن له مودم وایم ss10 i hate you رایانه‌ای کوچک‌تر از یک دانه برنج اسلحه رو میدی دست بچه همین میشه دیگه level ترجمه متون کتاب حقوق ورودی مارتین هانت کتاب مارتین اساس کتاب متون حقوقی هانت ورودی حق پخش جدید ورزشی شبکه الجزایری tlemcenia پرهای قناری چیدن اصلا نباید مالک من و مالک او انتخاب رشته با رتبه ۳۵۰۰۰ jh tapped مقاله درباره تک یاخته‌ها 33 ص دروغ و حقیقت در جستجوی تایلر داردن هیتر کارگاهی کارگاهی،هیتر شعله بخاری صنعتی هیتر کارگاهی بخاری کارگاهی هیتر صنعتی کارگاهی شعله هیتر برقی کارگاهی،بخاری کارگاهی،هیتر بازی nba 2k17 برای pc fortellers jade garden steady recorder کرم ضد سلولیت پوست silky pleasure خواب نور و سلام و بوسه another person زندگی پر است از لحظه های قشنگ checkers 47 meters down universal ac remote control archos video player v1056 finally سوالات امتحان فصل اول آموزشگاه جعفر شهیدی عمده انواع january تعیین محتوای مربوط به نقد و بررسی کتاب زیست دهم remote control for tv digar matāleb اولین هتل پنج ستاره گربه‌های جهان آینده مکانیزم roll dat coin host iran host film maker video maker مقاله در مورد انواع شیرین کننده های صنعتی غیر مجاز urtica dioica پخش عمده پایه مونوپاد موبایل مسواکی مناسب ارتودنسی انلاین فایل فلش lenovo tb3 730x اندروید 601 مخصوص فلش تو color switch go khat khaty geomancy وصیت عهدی و وصیت تملیکی چیست آشنایی با عملیات خیبر guess the word اهنگ پدرشوهر سه برادر خداوردی vas5054a odis 433 ods2522e error solved on 64 bit windows relationship نیستم عصبانی عصبانی نیستم عصبانی باران کوثری عصبانی نیستم new year santa ماشین پدرم شیرین چشمان بارانی دادن حرام مجالس غناى جایز خوانندگی اینجا بخوانید طرح ب و کار خدمات کامپیوتری paradis 12 ص anti daesh speak american authentic nfl jerseys wholesale سوابق کاری ۱قرنتیان ۱۶ باتری پاور بانک باتری لیتومی english quiz1 ز غمت شبیه برگی، به دل همین خزانم تمامی اشخاصی که شماره شبای خود را ارائه داده اند سود سهام عد را دریافت کرده اند glory blood glory 2016 blood pdf to speech بولت عصایی انشا عینیدرمورد باران بهاری 3gsecure dear or dummy آ ین گرایشات طراحی داخلی با نگاهی به نمایشگاه مبلمان میلان یاآوری fake news city وارد گواهینامه ssl بین سرور های ویندوز جشنواره تابستانه تلویزیون های سامسونگ گوید زندگی ماهگی ملافه دوست رسیدم دوست دارم امروز رسیدم مقایسه ازمون تیزهوشان با نمونه تی تعریف جدید بهینه سازی سایت اجاره سوئیت مبله در تهران the mule اقبال به قندی‌ها و ساختمانی‌ها در بازار منفی کابوس فاصله کابوس تسلیت ایام محرم ، تاسوعا و عاشورای حسینی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 1.331 seconds
RSS