بررسی ژنوم ویروس‌ها

عبارت ' بررسی ژنوم ویروس‌ها ' در بین وبلاگهای سایتهای وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خ ر بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
بررسی ژنوم ویروس‌ها  
ویروس ها از لحاظ ژنومی به صورت های زیر می‌باشند   1\- ویروس ها می توانند دارای ژنوم تک رشته rna ssباشند . ss single strand         این تک رشته می تواند بطور مستقیم برای پروتئین ها کد کند که در این صورت \+ssrna خواهد بود. و اصطلاحاً می گویند که ویروس دارای قطبیت مثبت positive polarity می باشد که به صورت علمی sense \+ نیز گفته می شود. اگر ژنوم برای هیچ پروتئینی قابلیت کد نداشته باشد sense \- یا negative sense یا negative polarity می باشد .   2\- ویروس ها می توانند دارای ژنوم از نوع ds rna  یا double

درخواست حذف این مطلب
ارتومی و ویریده  
ژنوم آنفولانزا کدامیک از موارد زیر است؟ 1. 6 قطعه ژنوم حلقوی کمپل پلیمرازی 2قسمتی ژنوم تک رشته ایی 2. 8 قطعه ژنوم خطی کمپل پلیمرازی 3 قسمتی ژنوم تک رشته ایی 3. 8 قطعه ژنوم حلقوی کمپل پلیمرازی 2 قسمتی ژنوم تک رشته ایی 4. 6 قطعه ژنوم خطی کمپل پلیمرازی 2قسمتی ژنوم تک رشته ایی   2 آنفولانزا به کدام طریق وارد سلول میزبان می شود؟ 1.کانال m2 اتصال به اسید سیالیک      2. گلیکو پروتئین na اتصال به اسید سیالیک 3. گلیکو پروتئین ha اتصال به اسید سیالیک      4. گزینه 2 و3

درخواست حذف این مطلب
بونیا ویروس  
1\- ژنوم کدام جنس ویروسی ambisenseاست؟ الف آدنوویروس                                  ب بونیا ویروس ج پیکورنا ویروس                                 د فلابو ویروس 2\- غشائ بونیا ویروس از کجا حاصل میشود؟ الف غشائ سلول                            ب دستگاه گلژی ج er                                             د هیچکدام 3\- ژنوم بونیا ویروس چند قطعه ای است؟ الف 3 قطعه \- l.m.s ب 2 قطعه ای\- l.s ج 5 قطعه ای \- l.m.s.p د هیچکدام  4\- قطعه ژنومی l  بونیا تولید ........ میکند. الف rna polymerase ب گلیکو پروتین

درخواست حذف این مطلب
پاروویروس ها  
پاروویروس ها پاروویروس ها حاوی ژنوم dna ،تک رشته ای ،خطی ،فاقد انولوپ،دارای تقارن 20 وجهی ،حاوی 32 کپسومر می باشند که همانند سازی در هسته سلول میزبان و وابسته به عملکرد های سلول های در حال تقسیم می باشد.حاوی دو پروتئین ویروسی،پروتین بزرگ vp1و پروتئین کوچک vp2می باشند شکل 3\-1 . تنها عامل بیماریزای انسانی آن b19 عامل اریتم عفونی و بیماری پنجم در بچه ها و سندرم پلی آرتریت در بزرگسالان و حملات آپلازی در بیماران دچار کم خونی آپلاستیک و مرگ جنین هیدروپس ف

درخواست حذف این مطلب
ادامه بونیا ویروس  
کدام قطعه ژنوم بونیا ویروس مسئول ساختrna  پلیمراز است؟ l m s هیچکدام   3 کدام یک از ویروس های زیرcapsnaching است؟ hdv آنفولانزا گزینه ۲ و۴ بونیا   4 ویروس بونیا از طریق کدامیک از adhesin هایش به میزبان متصل میشود؟ m1 s1 g1 g2   5 ورود بونیا به سلول و وج آن از سلول چگونه است؟ جوانه زدن\-اندوسیتوز اندوسیتوز\- جوانه زدن اندوسیتوز\-اگزوسیتوز اگزوسیتوز\-اندوسیتوز   6 بونبا ویروس به وسیله ی کدامآنزیمmrna تولید میکند؟ rna پلمیراز میزبان rndپلیمراز ویروسی rnaپلیمراز سلول dna پ

درخواست حذف این مطلب
بونیا ویروس  
  برای اولین بار بونیا ویریده در کدام منطقه دیده شده بود؟  1.چین                      2. عربستان سعودی              3.یمن              4.آفریقا   کدام قطعه ژنوم بونیا ویروس مسئول ساختrna  پلیمراز است؟ l m s هیچکدام   3 کدام یک از ویروس های زیرcapsnaching است؟ hdv آنفولانزا گزینه ۲ و۴ بونیا   4 ویروس بونیا از طریق کدامیک از adhesin هایش به میزبان متصل میشود؟ m1 s1 g1 g2   5 ورود بونیا به سلول و وج آن از سلول چگونه است؟ جوانه زدن\-اندوسیتوز اندوسیتوز\- جوانه زد

درخواست حذف این مطلب
سوال  
  نمونه سئوالات پارامی وویریده ۱_ کدام گزینه زیر در رابطه با خانواده پارامی وویریده صحیح میباشد؟الف_ ژنوم سگمنته_ سنس منفی_ انولوپ دار _ دارای npب_ ژنوم خطی _ سنس مثبت _ انولوپ دار_ دارای npج_ژنوم خطی_ سنس منفی _ بدون انولوپ_ دارای np و گلیکوپروتئین های سطحید_ ژنوم خطی _ سنس منفی _ انولوپ دار _دارای np و گلیکوپروتئینهای سطحیgیاh ۲_ کدام یک از ویروسهای زیر دارای نقش نورآمینیدازی است؟الف_ پاراآنفلوانزای ۱تا۴ و ویروس اوریونب_ هندرا و نیپاج_ پنوموویروس و rs

درخواست حذف این مطلب
سوال  
     کدام در مورد کورناویریده درست است؟ الف envelop ندارد                                    ب ژنوم آن ssrna است ج سنس منفی است                                     د همه موارد 2      کدام درمورد کورناویریده درست است؟ الف جزء راسته nidovirales است                    ب سه جنس آلفا، بتا و دلتا دارد ج دو جنس دارد                                                 د دارای vpg در ژنوم خود است 3      کدام گونه جزء جنس آلفا کورناویریده است و برای انسان

درخواست حذف این مطلب
آدنو ویروس ها  
آدنوویروس ها  آدنو ویروس ها ژنوم حاوی dna ،دو رشته ای خطی ،20 وجهی،252 کپسومر و فاقد انولوپ می باشند.آنتی ژن های مهم آنها فیبر ها می باشند که از 12 راس آن یا 12 پنتون خارج می شوند و 240 کپسومر هگزون دارد شکل 4\-1 .آدنوویروس ها  ایجاد بیماری در چشم و دستگاه تنفسی و دستگاه گوارش و سیستم ادراری می کنند.آدنو ویروس ها ی گروه a کمترین میزان درصد c\+g را دارند و شدیدا سرطانزا می باشند.در آدنو ویروس ها پلی پپتید vii در شکل گیری ساختمان مرکزی نقش مهمی دارد و قائده پنت

درخواست حذف این مطلب
پارامی و ویریده  
\- ویروس mumps متعلق به کدام یک از جنس های ویروسی است؟   الف respirovirus  ب rubulavirus ج morbilivirus د henipavirus 2\- شایع ترین type پاراآنفولانزا کدام گرینه زیر است؟ الف type 1 ب type 2 ج type 4 د type 3 3\- کدام گزینه نمی تواند وجه افتراق بین آنفولانزا و پاراآنفولانزا باشد؟ الف ژنوم تک رشته سنس منفی ب میزان تغییرات آنتی ژنی ج وجود نوترتیبی ژنتیکی د اندازه ویروس 4\- kopliks spots  در کدام یک از گزینه های زیر ارزش تشخیصی دارد؟ الف measles ب rsv ج mumps د parainfluenza 5\- morbilivirus  فاقد کدام یک از گزینه های

درخواست حذف این مطلب
چرا ویروس آنفلوآنزا برای تکثیر خود به هسته سلول میزبان نیاز دارد؟  
پاسخ این ویروس با مکانیسم فیوژن و اندوسیتوز وارد سلول میزبان شده، ژنوم خود را آزاد کرده و نیاز به هسته میزبان دارد. به این دلیل که ماشین همانند سازی سلول میزبان در هسته قرار دارد، بدین طریق cap را از mrna هسته میزبان برداشت کرده و به تکثیر خود ادامه می دهد.

درخواست حذف این مطلب
توالی ی ژنوم بادام زمینی تکمیل شد.  
ابتکار عمل بین المللی ژنوم بادام زمینی ipgi شامل محققین از جورجیا و محققین موسسه بین المللی محصولات نیمه گرمسیری icri توالی ژنوم بادام زمینی را تکمیل د. بادام زمینی که امروزه کشت می‌شود از هیبریداسیون دو گونه وحشی arachis duranensis  v14167 a\-genome ancestor و a. ipaensis  k30076 b\-genome ancestor که در جنوب کشت می‌شدند است. ساختار نقشه ژنی بادام زمینی، محققین دو والد اجدادی توالی د و توالی برای دسترسی محققین به 96 درصد همه ژن های بادام زمنی در زمینه ژنوم خود شد.  مقایسه توالی dna

درخواست حذف این مطلب
کورونا ویروس  
1\- بزرگترین ژنوم ویروسی مربوط به کدام خانواده است؟ الف پیکورناویریده         ب کوروناویریده            ج آدنوویریده                د پارامی وویریده 2\-بیماری مهم خانواده کورونا چیست؟ الف sars marse          ب مشکلات ریوی           ج خناق                  د اوریون 3\-کدام گزینه گلیکوپروتئین سطحی کورونانمیباشد؟ الف s                        ب m                         ج ٍeh                     د هرسه 4\- راه انتقال کرونا چگونه است؟ الف خ

درخواست حذف این مطلب
خصوصیات عمومی ویروس ها  
خصوصیات عمومی ویروس ها ویروس  حاوی یک نوع اسید نوکلوئیک از نوع dna و یا  rna می باشند. . اسید نوکلئیک ویروس درون یک پوسته پروتئینی به نام کپسید محصور شده است.در بعضی از ویروس ها لایه ای از جنس لیپید به نام انولوپ وجود دارد. طبقه بندی ویروس ها ویروس ها بر حسب نوع اسید نوکلوئیک به دو گروه ویروس های dna و ویروس های rna   ج 1\-1 و 1\-2 تقسیم می شوند. ٭ 4 خانواده ویروسی رابدو ویریده ، فیلو ویریده، پارامی وویریده وبورنا ویریده  راسته مونونگال ویرال را تشکیل  می

درخواست حذف این مطلب
سوال  
1.آنتی ژن اصلی ویروس آنفولانزا که در اتصال به رسپتور نقش دارد،کدام است؟ الف ha     ب na      ج np      د هیچکدام 2.داروهای مورد استفاده برای درمان آنفولانزا کدام است؟ الف آمانتادین     ب جنتامایسین    ج ریمانتادین    د الف و ج 3.کدام یک از گزینه های زیر در مورد وا ن آنفولانزا صحیح می باشد؟ الف وا ن آنفولانزا هر ساله تکرار می شود. ب وا ن آنفولانزا به صورت کشنه شده می باشد. ج به صورت تیپ aوb زده می شود. د هر سه مورد صحیح می باشذ. 4.راه انتقال ویروس آنف

درخواست حذف این مطلب
کشف میکرو ارگانیسم هایی که متان میخورند؟؟؟  
یک گروه بین المللی از و کشور استرالیا نوعی ارکی را کشف د که متان مصرف می کنند... آرکی ها در ابتدا در محیط های خشن یافت شدند، مثل چشمه های آبگرم آتشفشانی. این ع متعلق به پارک ملی یلوستون است. به گزارش بیگ بنگ، این کشف با استفاده از تکنیک هایی صورت گرفت که توالی دی.ان.ای را در مقیاس بزرگی قرار می دهند و این توالی ها را با استفاده از ابزارهای محاسباتیِ پیشرفته در ژنوم هایی جمع آوری می کنند. جن تایسون از کوینزلند، نویسنده ی ارشدِ این پژوهش می گوید «م

درخواست حذف این مطلب
بیولوژی مولکولی  
جلسه اول | ستایش | ppt | pdf | voice جلسه دوم | ستایش | ppt | pdf | voice جلسه سوم | ستایش | ppt | pdf | voice جلسه چهارم | ستایش | ppt | pdf | voice جلسه پنجم \+ اصلاحیه جلسه سوم | ستایش | ppt | pdf | voice جلسه ششم | ستایش | ppt | pdf | voice جلسه هفتم | ستایش | ppt | pdf | voice جلسه هشتم| ستایش | ppt | voice |  در حال آماده سازی  pdf جلسه نهم | ستایش | ppt | pdf | voice جلسه دهم | امین | ppt1 | ppt2 | pdf | voice کتاب pdf | genomes 3    

درخواست حذف این مطلب
ویروس زیکا را بشناسیم  
ویروس زیکا با نام علمی  zika virus نام یک گونه از ویروس بوده که از پشه به انسان منتقل می‌شود. ابتلا به این ویروس بیشتر در نقاطی از آفریقا و جنوب‌شرق آسیا دیده شده است . ویروس زیکا برای اولین بار در سال ۱۹۴۷ در بدن یک میمون در حوالی جنگل زیکا در دریاچه ویکتوریا در اوگاندا شناسایی شد . این ویروس توسط پشه‌ای موسوم به ه مصری منتقل می‌شود که ناقل بیماریهای دیگری از جمله تب زرد و تب دنگی نیز هست.     گردآورنده محسن جعفری نژاد

درخواست حذف این مطلب
ژنومی چیست؟  
یکی از شاخه های علمی شناخته شده در حوزه زیست شناسی ، ژنتیک است که در واقع علم مطالعه توارث یا انتقال صفات از نسلی به نسل دیگر است. ژن ها حامل دستورالعمل های لازم برای ساختن پروتئین ها هستند که به نوبه خود فعالیت های سلول و اعمال مختلف بدن را تعیین می کنند و به این ترتیب در بروز صفات گوناگون نقش دارند. بتازگی دانشمندان در قالب حوزه جدیدی از علم با عنوان ژنومی به مطالعه این دستورالعمل های ژنتیکی پرداخته اند. در حقیقت ژنومی واژه جدیدی است که به م

درخواست حذف این مطلب
آموزش ویروس کشی موبایل با کامپیوتر  
چگونه موبایل خود سونی اری ون هازل را با کامپیوتر ویروس کشی نماییم؟ ... مدال های این کاربر 3768. دیسنا مرجع خبری و آموزشی آنتی ویروس ها jul 27 2013 \- سیستم عامل و نرم افزار خود گوشی رو نمیشه با آنتی ویروس کامپیوتر ویروس کشی کرد فقط تنها کاری میشه کرد اینه که رم دستگاه رو به عنوان یه ...   sep 23 2015 \- صفحه اصلی داغترین خبر ها چگونه گوشی را ویروس کشی کنیم ؟ ... کاربران گوشی های موبایل با مشکلات عدیده ویروس در گوشی های خود روبرو هستند در این مقاله ... ۳\- اپلیکیشن

درخواست حذف این مطلب
اسمار وئ نود32  
  page 3 of about 476 000 results 0.31 seconds                           search results     جهان اسکن \- فروشگاه آنلاین آنتی ویروس اورجینال   https www.jahanscan.ir   translate this pageفروش آنلاین لایسنس آنتی ویروس اورجینال نود 32 اسمارت security سکیوریتی smart موبایل nod32 ید eset antivirus اکانت یوزر پسورد آپدیت ورژن9 کد ... ید آنتی ویروس نود 32 \- شرکت وانیا   www.vaniaco.com ید_آنتی_ویروس_نود_32     translate this page ید آنتی ویروس نود 32\- لایسنس آنتی ویروس تحت شبکه و خانگی \-فروش آنتی ویروس eset\- eset smart security\- eset nod32 antivirus. ید آنت

درخواست حذف این مطلب
تفاوت ویروس‌ها و پلاسمید‌ها  
پلاسمید‌ها مولکول‌های کوچک dna حلقوی دو رشته‌ای dsdna هستند   پلاسمید‌ها معمولا در داخل سیتوپلاسم سلول باکتری‌ها و جدا از کروموزم آن‌ها قرار دارند  و به‌طور مستقل تکثیر می‌یابند   پلاسمید‌ها معمولا حاوی ژن‌های مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها هستند، که در شناسایی و جداسازی کلنی‌های حاوی پلاسمید‌ها به کار می‌روند   ويروس‌ها می‌توانند موجب مرگ میزبان خود شوند، درحالی که پلاسمید‌ها موجب مرگ میزبان خود نمی‌گردند و معمولا برای سلول ب

درخواست حذف این مطلب
تولید سیب‌ تراریخته مقاوم با انتقال ژن از سیب!  
حتما تا به حال بارها دیده‌اید، زمانی که میوه سیب برای مصارف مختلف قطعه قطعه می شود و بافت درون میوه در معرض ا یژن هوا قرار می‌گیرد، بافت میوه خیلی زود رنگ خود را از دست می دهد و قهوه ای می شود.   قطعات سیب که به‌سرعت به سمت قهوه‌ای تغییر رنگ می‌دهند، نه‌تنها برای شرکت‌های تولید کمپوت و کنسرو، بلکه برای مصارف خانگی نیز ناخوشایند و غیرجذاب می‌باشند.   یک شرکت بیوتکنولوژی در کانادا با خاموش آنزیمی که عامل قهوه‌ای شدن سیب است، موفق به غلبه ب

درخواست حذف این مطلب
بهترین آنتی ویروس های ۲۰۱۶: بررسی و رتبه بندی ۱۰ آنتی ویروس برتر  
دنیای خطرناکی است و هر کامپیوتری برای محافظت از تهدیدات امنیتی نیاز به نرم افزارهای آنتی ویروس دارد.تصور نکنید که ابزارهای رایگان مایکروسافت برای این کافی هستند. م ومات امنیتی مایکروسافت یاwindows defender در ویندوز 8.1 به آسانی قابل استفاده هستند، اما طبق گزارش های آزمایشگاه های مستقل امنیتی مانند av\-comparatives سطح حفاظت مایکروسافت بسیار ضعیف است. با این حال استفاده از یک راه حل رایگان به منظور به خطر انداختن امنیت شما نیست

درخواست حذف این مطلب
آنتی ویروس چیست؟  
آنتی ویروس چیست؟ آنقدر در ارتباط با اهمیت نصب، استفاده و بروز رسانی مرتب آنتی ویروس ها در این سایت و سایت های دیگر مطلب خوانده اید که تصور نمی کنم ی در مهم بودن آن شک داشته باشد این روزها همه کاربران به این موضوع توجه ویژه ای داشته و تقریبا روی همه سیستم های کامپیوتری آنتی ویروس دیده می شود. اما آیا می دانید آنتی ویروس چیست؟ نرم افزاری که با آن اقدام به اسکن فایل ها و درایوهایتان می کنید، را می شناسید؟ با ویژگی های یک آنتی ویروس خوب آشنا هستید

درخواست حذف این مطلب
کشف درمان زیکا و ویروس‌های مشابه  
دانشمندان موفق شدند تا راهی را برای جلوگیری از گسترش ویروس زیکا و ويروس‌های مشابه آن در بدن پیدا کنند. یک تیم در دانشکده پزشکی واشنگتن در سنت لوئیس یک مسیر تک ژنی را شناسایی د که برای زیکا و دیگر ويروس‌های خانواده “flaviviridae” حیاتی بوده و سبب گسترش عفونت بین سلولها می‌شود.

درخواست حذف این مطلب
جلوگیری از شیوع آنفلوانزای خفاشی در انسانها  
جلوگیری از شیوع آنفلوانزای خفاشی در انسانها محققان برای اولین بار موفق شده‌اند تا ويروس‌های عفونی آنفلوانزا را در خفاش‌ها بلوکه کرده و از انتقال آن‌ها به انسان‌ها جلوگیری کنند. به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال نیوز تودی، این امر واضح است که تمام ويروس‌های آنفلوانزای a از پرندگان آبزی سرچشمه می‌گیرد که حکم مخزن ویروس در طبیعت را داشته و می‌توانند پرندگان خانگی و پرندگان دیگر و گونه‌های جانوری را آلوده کنند. البته این ويروس‌ها توانای

درخواست حذف این مطلب
اسکن آنلاین فایل توسط ۲۳ آنتی ویروس  
در شرایطی که در سیستم ضد ویروس بروز نداشته باشیم و یا بخواهیم یک فایل را در چندین ضد ویروس بررسي کنیم بهتیرن راه استفاده از اسکنرهای آنلاین میباشد، اکeر شرکت‌های ضد ویروس اسکن آنلاین ارئه مینمایند اما jotti.org یک ابزار آنلاین جهت بررسي همزمان فایل‌ها در ۲۳ ضد ویروس مشهور می‌باشد. این سرویس فایلهای مشکوک تا حجم ۲۵ مگ جهت آپلود را قبول میکند، این سرور بر روی لینو میباشد و نسخه لینو ی ضد ویروس عمل میکند، توجه داشته باشید این اسکن جهت تکمیل و یا ر

درخواست حذف این مطلب
کشف درمان زیکا و ویروس‌های مشابه  
دانشمندان موفق شدند تا راهی را برای جلوگیری از گسترش ویروس زیکا و ويروس‌های مشابه آن در بدن پیدا کنند. یک تیم در دانشکده پزشکی واشنگتن در سنت لوئیس یک مسیر تک ژنی را شناسایی د که برای زیکا و دیگر ويروس‌های خانواده “flaviviridae” حیاتی بوده و سبب گسترش عفونت بین سلولها می‌شود.

درخواست حذف این مطلب
راز جان‌سختی س آبی - موجودی که در هر شرایطی زنده می ماند  
س‌های آبی جانوران میکروسکوپی هستند که می‌توانند در هر شرایطی زنده بمانند. آنها می‌توانند ۳۰ سال در یک فریزر دوام بیاورند؛ در مقابل دهیدراسیون، دمای جوش و دمای زیر صفر و تشعشعات شدید مقاوم باشند؛ و بدون اینکه آسیبی ببینند در حلال‌های ارگانیک غوطه‌ور شوند یا به فضا بروند. حالا ظاهرا راز قدرت‌ بقای خارق‌العاده آنها و مقاومت‌شان در برابر تشعشعات آشکار شده است. دانشمندان توالی ژنتیکی ژنوم آنها را تعیین کرده و به اسرار آنها پی برده‌اند.  

درخواست حذف این مطلب
نرم افزار ید آنتی ویروس  
شاید برای شما هم پیش اومده باشه که خولسته باشید که لایسنس آنتی ویروس رو ب ید اولین راه اینه که به یک فروشگاه مراجعه کنید و لایسنس آنتی ویروس رو یداری کنید. امروز ایتور نرم افزاری رو معرفی کرده که علاوه بر امکاناتی از قبیل ید کارت شارژ و شارژ مستقیم، ید گیفت کارت، پرداخت قبوض و قبض جریمه و ید بسته های اینترنت، امکان ید لایسنس آنتی ویروس های نود و بیت دیفندر رو به شما میده. این برنامه که برای گوشی های اندرویدی معرفی شده امکان ید آنتی ویروس اسمار

درخواست حذف این مطلب
قوی بودی،اونموقع که قوی بودن مد نبود  
شاید هم یه روزی هم محققین ثابت که ویروس ها،پیشرفته ترین عامل بیولوژیکی در جهان هستن،قوی تر از همه شاید بپرسین چرا؟ باید بگم که ویروس ها رو جزو موجودات زنده تقسیم بندی نمیکنن،و تصور کن عاملی که حتی موجود زنده نیست،میتونه به راحتی عامل مرگ انسان ها بشه بعد اینکه من اشاره ای به سیستم رونویسی و زندگی ویروس ها ن ،اگه شما هم میدونستین که با چه ترفندهایی ویروس به زندگیش ادامه میده؛قطعا با من موافق میبودین \+البته که انسان خیلی بیچاره ست

درخواست حذف این مطلب
فلاوی ویروس  
1\- وج هپاتیت c به چه صورت است؟ 1.بادینگ     2.اگزوسیتوز      3.لیز سلول       4.با ویزیکول 2\-کدام گزینه مربوط به هپاتیت  c می باشد؟ 1.خانواده فلاوی ویریده . جنس هپاسی ویروس. انولوپ دارد. ssrna 2. خانواده فلاوی ویریده . جنس هپاسی ویروس. انولوپ ندارد. dsrna 3. خانواده فلاوی ویریده. جنس واتا ویروس . انولوپ دارد. ssrna 4.  خانواده فلاوی ویریده. جنس واتا ویروس. . انولوپ دارد.. dsrna 3\- نقش ns 5b در هپاتیت c کدام است؟ dna \- 1 لیگاز     2\- dna پلی مراز    3\- rna پلی مراز   4\- هیچکد

درخواست حذف این مطلب
ویروس ها چگونه وارد رایانه می شوند  
ویروس ها چطور وارد کامپیوتر شما می شوند ؟     همانطور که گفتم ویروس ها برای وارد شدن به کامپیوتر شما، از شما اجازه نمی گیرند و بدون اجازه وارد می شوند. ویروس های کامپیوتری برای وارد شدن به کامپیوتر شما، خودشان را به فایل های دیگر می چسبانند و آنها را آلوده می کنند. وقتی شما می خواهید فایلی را به کامپیوتر خود وارد کنید اگر آن فایل آلوده باشد، ویروس هم به همراه آن فایل به کامپیوتر شما وارد می شود و به سرعت بقیه فایل های شما را هم آلوده می کند.بعد

درخواست حذف این مطلب
ید لایسنس نود  
ید لایسنس اورجینال محصولات eset از درگاه های بانکی ایران، دریافت آنی لایسنس از سایت eset.com. eset یکی از بنیانگذاران نرم افزارهای آنتی ویروس و ...فروش ویژه لایسنس اوریجینال آنتی ویروس نود 32 لایسنس اسمارت سکوریتی و لایسنس موبایل سکوریتی.فروش لایسنس اورجینال و مستقیم محصولات امنیتی آنتی ویروس ناد 32 nod32.پا ازی،ویروس کش ، پروانه بهره برداری ، ، انحصاری ، نمایندگی ، آنتی ویروس ، ویروس ، امنیت ، ایست ، ضد ویروس ، فایروال ، ناد32 ، ناد 32 ، نود 32 ، نود32 فرو

درخواست حذف این مطلب
نرم افزار موبایل آنتی ویروس dr.web  
نرم افزار موبایل آنتی ویروس dr.web   از موبایل خود در مقابل ویروس ها و اسپم ها محافظت کنید. شما می توانید با استفاده از نرم افزار dr.web antivirus لیست سیاهی از مزاحمین خود بسازید و بر روی تماس ها و پیامک های آنها نظارت کنید. این آنتی ویروس دارای ابزارهای قدرتمندی برای پیدا گوشی و یا قفل آن موقع گم شدن یا یده شدن می باشد. این آنتی ویروس از سرعت و قدرت گوشی شما نمیکاهد و شارژ باتری را کاهش نمیدهد. این آنتی ویروس قدرتمند را میتوانید به همراه شماره سریال های

درخواست حذف این مطلب
  
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
دیازپام افزایش کننده گیاهی مگنا سایز بزرگ کننده مردان برای بزرگ لارجر با افزایش سایز الات آقایان دارای شماره سریال اصلی دارای شماره ید اینت فرهنگ جمعی زیستن قلعه سنگی گوئیژو ساخت قلعه y360 فایل important فارسی بیلد تو هواوی y360 فارسی هواوی important font 12 نکته ضروری اجاره ماشین عروسی پارسارنت شوک جدید لامبورگینی important ش ت عوامل ش ت important font blocky bicycle driver 23 15 امشب شبکه های پخش کننده فوتبال رئال مادرید بیلبائو کائولن ماده معدنی بسیار ارزشمند و منحصر به فرد در صنایع سرامیک س how deep is your love akcent مداد تا کامپیوتر wikimedia incremental dump files for the japanese wikinews on march the oculus rift on macos isn’t exactly dead but it’s not on the roadmap either کد pwd دستگاه کارت خوان چیست اقلید برگزار جنگ در ریاض wikimedia incremental dump files for the czech wikiquote on february مهاباد کردستان برابر خنثی کلاج می‌شود نقطه حرکت قانون حرکت tv remote control benmobile business for tablet عباسی آهنگ wholesale china jerseys quot 7 گام ساده در طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی 35 کاش همونی بودی که بودی تاریخچه کتابخانه دارالفنون تاریخچه موتورسیکلت کاوازاکی kawasaki تاریخچه موتورسیکلت هوندا honda رخدمت‌های ناشی مزیت های فسف لیت نسبت به سنسورها فروش کبوتر فروش کبوتر تیپلر گـــــــــــــــــوگل کفتر پرشی تیپلر پا تانی تیپلر تیدی 4 34 3 4 27من andreas christensen jersey آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی لعنتیا فسقلی گوگل سایت پنگوئن لینک الگوریتم توبیخ کلمات کلیدی الگوریتم پنگوئن گوگل پنگوئن پنگوئن گوگل طراح جمع خوانی کتاب هم قصه ما مثل شد در کتابخانه شهید بهشتی آب بر raspberry pi 3 gpio uart pyserial محدودیت دمایی برای کارهای عمرانی میشه دوست ندارم اثر فشار همگن بالا hph در رئولوژی خواص آب گوجه فرنگی خزش و بهبود رفتار دهستان فهلیان فلافل طرز تهیه deutsche bank zegt sorry توچی می فهمی؟؟؟؟؟ godeā gudea kurdish king of sumar باد غرور injured dog escape glory blood glory 2016 blood baadshaho فارسی دوبله baadshaho 2017 baadshaho 2017 دوبله gtrffg اسکناس‌های صفر یورویی لیست رشته محل های بدون کنکور آزاد سما سهند تبریز 97 حسین حسین حسین محبت مادر wholesale nike nfl jerseys though غدیر الاسبانیة طاقت نیاوردم فقط برای هدهد خطاب العلما سپر ایرانی the njt 126 bus schedule توشه بگیر wikimedia incremental dump files for the catalan wikisource on february گفتم فرزانگان ت یب نمیدونم برنامه گفتم گذشت اینکه نمیشود گاهی هیجان حالم هزار مانده معجزه میگفت نشون روزا نیمه کاره متن عاشقانه زیبا تمام قضیه ندارم grace st joseph mo ما و تاتا معجزه نشون روزا نیمه کاره english czech dictionary plus ربات تلگرامی 1bitcoin miners 30 ثانیه پای صحبت برایان دایسون آموزش بک لینک گرفتن از ویکی پدیا the sheltering sky drum studio مدل بافت شالگردن دخترانه خاطره گرفته باشد فــــردا فـــــردا jerseys that mularkey said coro because the nightmpg gonzalez jersey jerseys chiefs گوهره کفس steady recorder اوتان injured just remember 70s vol second sight trainer
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 2.932 seconds
RSS