مدیر شبکه دامپزشکی قوچان از آغاز طرح رایگان مایه‌کوبی علیه تب م در این شهرستان و پیش‌بینی مایه‌کوبی 68 هزار رأس دام سبک و حدود 5 هزار رأس دام سنگین تا پایان سال خبر داد.

ادامه مطلب