حلول ماه شوال برای انقلاب محرز شد و فردا چهارشنبه اول شوال است.
ادامه مطلب