رئیس هیأت دوچرخه‌سواری قوچان با انتقاد از اینکه در گذشته مکان مناسبی برای رکاب زدن بانوان وجود نداشت از فراهم شدن پیست موقت دوچرخه‌سواری برای بانوان این شهر خبر داد.

ادامه مطلب