گردشگر هلندی، مهمان زاده سلطان ابراهیم بود و از این بقعه بازدید کرد.

ادامه مطلب