جمعی از اهالی روستای شهرکهنه قوچان به دلیل مشکل نبود آب آشامیدنی در محل زاده سلطان ابراهیم(ع) د.

ادامه مطلب