رئیس بیمارستان 556 منطقه‌ای قوچان از یداری ساختمانی به ارزش 20 میلیارد ریال در فضایی به وسعت 4 هزار و 400 مترمربع برای احداث بیمارستان 32 تختخو در این شهرستان و افتتاح آن در دهه فجر خبر داد.

ادامه مطلب