دو کارخانه مهم  قوچان به نام‌های کارخانه "کاشی طوس" و "دوچرخه سازی آ دوچرخ" به صورت همزمان تعطیل شده و کارگران هر دو کارخانه حدود 8 ماه حقوق نگرفتند.

ادامه مطلب