فرماندار قوچان از افتتاح 72 پروژه بااعتبار 36 میلیارد و 144 میلیون تومان در هفته ت خبر داد.

ادامه مطلب