معاون بهره‌ وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه اسان رضوی از تولید ۲ م ات برق خورشیدی در ۸۶ بقعه متبرکه این استان خبر داد.

ادامه مطلب