عزیزان به یاری خداوند گروه آموزشی کاردانش استان خوزستان  کمپینی با عنوان نقد و بررسی کتب نازکدوز و ساعات تدریس آن راه اندازی کرده است. 


که اولین اقدام این کمپین در نخستین همایش تخصصی استان در روز بیست و یکم برداشته خواهد شد.


عزیزانی که تمایل به نگارش تخصصی نقد کتب نازکدوز دارند مطالب مستند و مستدل خود را با مشخصات کامل برای بنده ارسال نمایند.


کلیه ی عزیزان هنرآموز نواحی چهار گانه کلان شهر اهواز (ناحیه یک، دو سه و چهار)و شهرستان های باوی، کارون، شاوور، آبادان، مشهر، اروند کنار، ماهشهر، بندر ، دشت آزادگان، هویزه، حمیدیه، جهت شرکت در همایش تخصصی یک روزه رشته خیاطی کاردانش لازم است موارد ذیل را آماده نمایند:


1_کپی کاربرگ کلاسی (دفترکلاسی)


2_طرح درس مهارت های تدریسی 3_ابلاغ تدریس 


4_برنامه هفتگی مربوط به کلاس شان. 


5_نمونه سوال استاندارد بهمراه کلید از مهارت های تدریسی.


همکاران لطف کنید لوازم  زیر را جهت شرکت درهمایش همراه داشته باشند:


1_  پارچه لایی زده در ابعاد 20 *20 ترجیحا رنگ تیره ولبه های پارچه سردوز شده باشد 


2_ منجوق گرد 


3_ سوزن منجوق دوزی 


4_ نخ ابریشمی براق 


5_مداد خیاطی رنگی 


6_ ظرف یا وسیله ای جهت منجوق 


7- تور شماره دوزی 


تاریخ 21بهمن 95


مکان آبادان هنرستان آرهاشم 


ساعت 9لغایت 16