سلام. با حمد وسپاس خداوند متعال گروه پوشاک کاردانش استان خوزستان امتیاز کامل رتبه بندی دبیرخانه کشوری را احراز کرد و رتبه برتر کشوری در بین استان ها را به خود اختصاص داد.