پیام تشکر


در دوره آزاد الگوسازبا رایانه


همکاران از شهرستان های استان تشریف آوردند


توی اون شرجی های آ تابستان


واقعا دست مریزادو احسنت داره.


کلاس خیلی خوبی بود  همکاران از صبح زود خودشون رو‌میرسوندن اهواز .


و خیلی خوب کار د.


هربار هم مسولین آموزشگاه وارد می‌شدند می‌دیدند که همکاران در حال کار هستند


اولین آزمونی که گرفتم بیشترین نمره رو خانم پورمعمار و خانم مروستی گرفتند.


چقدر هم به هم کمک د اگر مشکلی هست برطرف بشه


من واقعا لذت بردم


از تکرار های خانم غنی زاده عزیز


و الگو کشیدن های خانم طبیشی عزیز که مثل یه جواهر میمونه


از تلاش خانم خانم غنی زاده وخانم زالی کهیش برای تهیه بودجه بندی به همراهی خانم ذه و ستایش نیا


تلاش خانم طبیشی و مزرعه و محدثی و زالی کهیش و مروستی و برای تایپ سوالات و تهیه پاور پوینت و خلاصه نویسی خانم نجار و از سیستم های دوبل(هم‌لب تاب هم سیستم) خانم زالی کهیش و ذه و ستایش نیا و شاگرد زرنگ بودن خانم نیسی??


هرچی بگم کم گفتم


تلاش خانم علوی و ی رو هم نباید نادیده بگیرم


و همچنین خانم ماپار


آن شالله که بتونند این مهارت رو‌به همکاران منتقل کنند.??