لیست قیمت برج خنک کننده و لیست قطعات برج خنک کننده  و لیست قیمت قطعات برج خنک کننده به شرح زیر می باشد :

 

ردیفمدلقیمت به ریال
۱برج ۲۵ تن۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲برج ۳۰ تن۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۳برج ۴۰ تن۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴برج ۵۰ تن۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۵برج ۶۰ تن۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶برج ۸۰ تن۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۷برج ۱۰۰ تن۹۸,۰۰۰,۰۰۰
۸برج ۱۲۵ تن۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۹برج ۱۵۰ تن۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۰برج ۱۷۵ تن۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱برج ۲۰۰ تن۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲برج ۲۲۵ تن۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳برج ۲۵۰ تن۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴برج ۳۰۰ تن۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵برج ۳۵۰ تن۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶برج ۴۰۰ تن۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷برج ۴۵۰ تن۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸برج ۵۰۰ تن۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹برج ۶۰۰ تن۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰برج ۷۰۰ تن۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمانی که شما بروی سیستم های برج خنک کننده سرمایه گذاری می کنید ، به فکر آن هستید که چی میزان بازده از سرمایه خود دریافت می کنید.
این ملاحظات شامل قابلیت اطمینان ، عدم ، بهره وری انرژی و ضمانت نامه میباشد.
این موارد علاوه بر ارائه بازده عالی سرمایه گذاری ، ارزش محصول نیز افزایش می دهد.
شرکت پرتوتهویه ضمانت نامه بدنه ۵ ساله ، ف ی برج آبکاری گرم گالوانیزه ، ضمانت مکانیکی برج یک ساله و خدمات پس از فروش ۱۵ سال ارائه میدهد.

لیست قیمت برج خنک کننده

لیست قیمت برج خنک کننده

لیست قطعات برج خنک کننده

لیست قطعات برج خنک کننده

قیمتها به روز می باشد و ممکن اسن تغییر کند.برای مطمئن شدن از تغییرات قیمت با شرکت پرتو تهویه تماس حاصل فرمایید.

جهت اطلاع از لیست قیمت برج خنک کننده و لیست قطعات برج خنک کننده با شرکت پرتوتهویه تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:  ۰۹۱۲۲۲۶۹۳۰۲

مطالب مرتبط :