جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۸ به دنیس موکویگی از جمهوری دموکراتیک کنگو و نادیه مراد، از فعالان اقلیت عراق تعلق گرفت.دنیس موکوگی، پزشک اهل کنگو که بارها به دلیل تلاش برای کمک به ن قربانی خشونت های در مجامع جهانی مورد تحسین و تقدیر قرار گرفته بود جایزه ارزشمند صلح نوبل سال جاری میلادی را نیز از آن خود کرد.وی پیشتر در سال ۲۰۱۴ نیز مفت به دریافت جایز ی ساخاروف از پارلمان اروپا و نیز جایزه اولاف پالمه شده بود.نادیه مراد، زن بیست و پنج ساله اقلیت عراق دیگر برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۱۸ است. او به دلیل مبارزات و افشاگری های تحسین برانگیزی که از جنایات افراطگرایان گروه موسوم به بر ضد همکیشانش برداشت، مفت به دریافت این جایزه شده است.نادیه مراد به عنوان م ع حقوق جامعه ایزدیان و فردی که خود مورد آزار و شبه نظامیان قرار گرفته سال ۲۰۱۶ به همراه لامیا حاجی بشار، دیگر زن ایزدی جایزه ی ساخاروف را به صورت مشترک دریافت کرده بود.