مدیریت - اموزش - مشاوره

پست های وبلاگ مدیریت - اموزش - مشاوره از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

نکات زندگی
 معامله ی پر سود

️ روزی مردی عبوس از بازار عبور می‌کرد، دیوانه‌ای را دید کنجی نشسته و پارچه‌ای در برابر خود پهن کرده و فریاد می‌زند:
از من ب ید، من پرفروش‌ترینم، بیایید از من ب ید.
مردی جلو رفت و جماعتی را دید که به دیوانه می‌خندند.
مرد خواست تفریح کند، پس گفت:
ای تاجر توانگر چه کالایی داری که اینقدر پرفروش است؟
دیوانه گفت:
نمی‌بینی؟ مرد به تمس گفت:‌ جز دیوانه‌ای ژنده پوش و پارچه‌ای کهنه هیچ نمی‌بینم. جماعت زیر خنده زدند و دیوانه در دم گفت: همین. این است، من خنده می‌فروشم.
مرد گفت: ای ابله، تو که خنده می‌فروشی چه باز می‌ستانی؟ دیوانه خندید و گفت:‌ شادی، آیا در دنیا معامله‌ای پر سودتر از این سراغ داری؟

شاد باشید و همیشه شادی هدیه دهید 

برچسب ها : نکات زندگی - دیوانه ,خنده
نکات زندگی دیوانه ,خنده
نکات زندگی
مردی نادان در محضر ارسطو به مردی دانا ده گرفت و از او بدی ها گفت. دانا نیز خاموش نماند و به نادان پرخاش کرد. ارسطو به مرد نادان چیزی نگفت. اما دانا را به خاطر آن کار سرزنش کرد.

دانا با تعجب پرسید: چرا مرا سرزنش می کنید در حالی که بدگویی را او اول شروع کرد؟ از این گذشته او مردی نادان است ولی من دانشی اندوخته ام. ارسطو در جواب گفت: من هم به خاطر همین تو را سرزنش تو مرد دانایی و دانا نادان را می شناسد؛ زیرا خودش روزگاری نادان بوده است و بعد دانا شده اما نادان دانا را نمی شناسد؛ زیرا هنوز دانا نشده است.

برچسب ها : نکات زندگی - دانا ,نادان ,سرزنش ,ارسطو ,مردی ,شناسد؛ زیرا ,مردی نادان
نکات زندگی دانا ,نادان ,سرزنش ,ارسطو ,مردی ,شناسد؛ زیرا ,مردی نادان
نکات زندگی
 

هر چه در زندگی بیشتر شاد باشی؛
درهای موفقیت بیشتری به رویت باز می شود.
و موهبت های بیشتری نصیبت می شود...

فقط خودت مسئول زندگی ات هستی.
وقتی ذهن خود را بر شادی و امید تنظیم کنی؛
نیرومندترین انرژی کائنات هم قادر نیست آن را از تو پس بگیرد...برچسب ها : نکات زندگی
نکات زندگی
نکات مدیریتی
 شاید خودمان مشکل داریم

ﻣﺮﺩﻱ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺵ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﺍﺵ ﮐﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ...

ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺵ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﻌﮏ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰﺩ ﺩﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺷﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭﻣﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ.

ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ : ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻲ ﺩﻗﻴﻘﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻫﻤﺴﺮﺕ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ...

‏«ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ 4 ﻣﺘﺮﻱ ﺍﻭ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮ . ﺍﮔﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪ، ﻫﻤﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ 3 ﻣﺘﺮﻱ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻦ. ﺑﻌﺪ ﺩﺭ 2 ﻣﺘﺮﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻫﺪ.‏»

ﺁﻥ ﺷﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮔﻔﺖ: ﺍﻻﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺣﺪﻭﺩ 4 ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻢ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
‏« ﻋﺰﻳﺰﻡ، ﺷﺎﻡ ﭼﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ؟ ‏» ﺟﻮﺍﺑﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺑﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪ.

ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﻴﺪ. ﺳﻮﺍﻟﺶ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺟﻮﺍﺑﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ‏«ﻋﺰﻳﺰﻡ ﺷﺎﻡ ﭼﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ؟‏» ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ:

‏ﻣﮕﻪ ﮐﺮﻱ؟! ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻴﮕﻢ : ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻣﺮﻍ!

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ.

 ﻣﺸﮑﻞ ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﮑﺮ میکنیم ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.برچسب ها : نکات مدیریتی - ﻫﻤﺴﺮﺵ ,ﻧﺸﻨﻴﺪ ,ﺟﻠﻮﺗﺮ ,ﺟﻮﺍﺑﻲ ,ﻫﻤﻴﻦ ,ﻓﺎﺻﻠﻪ ,ﺟﻮﺍﺑﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪ
نکات مدیریتی ﻫﻤﺴﺮﺵ ,ﻧﺸﻨﻴﺪ ,ﺟﻠﻮﺗﺮ ,ﺟﻮﺍﺑﻲ ,ﻫﻤﻴﻦ ,ﻓﺎﺻﻠﻪ ,ﺟﻮﺍﺑﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪ
اخرین جستجو ها
etherpay ether wallet radio voz de alabanza حال2 وصفی ترکیب تمام جوانی ترکیب وصفی best escape game 46 فضول شناسی clubzone p ion of the night mpeg4 fall 1 intermediate پدر3 نمره نمره آزمون تعمیرسونای خشک88042174تعمیر هیتر و المنت سونا09121507825تعمیرسونای خشک برام اونی لحظه دیروز تولد table mountain casino 9تیر barron 039 s italian english shanshan212 favorites مصرف دارو داروسازی 10mg میلی iran مقدار مصرف داروسازی خوارزمی داروسازی امین ایران دارو داروسازی حکیم رادیواکتیو نقد شمعون صحرا ساخته لوئیس بونوئل identifor companion run harry run jab harry met sejal bubble shooter voyage simple sticky notes central school havana school ducks sir round favorites live video chat rooms princess closet spring thief princess free us army combat attack قیمت آریو سایپا s300 از سال 93 تا kardam berim khodam hewlett packard 882 c lakkehbari همه چی تمومه خفاش لانه خفاشها خاصیتی کجاست می‌کنند لانه خفاش خفاش کجاست خاصیتی دارد لانه خفاش hala madrid دانستی های کنکور حرفه ای 3d نرم افزار تصویربرداری فلش آشکارساز 6مهر dusrasevak favorites ses verbirakma bizi why you believe lies حل مشکل بلوتوث و وای فای y520 u22 servoo trackingapk properagent downrange coro 4 your love adam foote jersey santa call prank volcano box v255 fuuka episode عوامل موفقیت jersey said cheap آیدین dota 2 triple arrow recovery p os deleted aasr orient of new mexico iron trucker jump up super jump box ski jump vr jumphobia brick jump best jump the rope workout mohammad abdolmaleki khake gham super mega runners 8 bit jump jump it 2017 genesis g80 review eagle spyder gt شرکت بازسازی ساختمان 2017 jaguar f pace car review jaguar e pace 2017 porsche macan expert review car review 2017 mazda wine vintages 2017 mazda cx 5 first drive review istant 2017 mazda cx 9 expert review car review 2017 lincoln mkt expert review car review 2017 bmw x3 expert review car review 3d comp lite comp new offroad jeep drive 3d 4x4 jeep extreme truck driving jeep builds its most capable wrangler ever 2017 jeep wrangler 2017 jeep patriot 2016 jeep cherokee expert review car review 2017 jeep wrangler expert review car review 2017 jeep comp first review 2017 jeep comp first drive fitting in 2017 jeep comp review 5 dystopian movies set in 2017 chrysler pacifica hybrid kia stinger what s new for 2017 kia
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.371 seconds
RSS