سخنران قبل از خطبه شهرستان ماهنشان جناب سرگرد نوروزی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان به مناسبت هفته ناجا