پنج دستور رضا(ع) برای سیر و سلوک عاشورایی 

«روایتی از رضا(ع) هست که در روز اول محرم به ابن‌شَبیب فرمودند: روزه گرفته‌ای؟ امروز روزی است که زکریا روزه گرفت و خدا یحیی را به او عطا کرد. اگر می‌خواهید حاجت روا شوید، امروز را روزه بگیرید.


فرمودند: محرم ماهی است که اهل جاهلیت حرمتش را نگه می‌داشتند، اما این امت نه حرمت محرم را نگه داشتند، نه حرمت نبی اکرم(ص) را؛ ذریه‌اش سیدال (ع) را به شهادت رساندند، نش را به اسارت بردند، کاروانش را غارت د. خدای متعال هرگز اینان را نیامرزد. ابن‌شبیب! اگر می‌خواهی بر ی گریه کنی، فقط بر حسین(ع) گریه کن، «فانه ذبح کما یذبح الکبش»، هیجده نفر از جوانانی که شبیه نداشتند، در کنارش به شهادت رسیدند.


آسمان‌ها و زمین‌ها بر شهادتش گریه د، چهار هزار ملک برای نصرت حضرت آمدند، ولی زمانی رسیدند که کار تمام شده بود، آنها غبارآلود و اندوهگین ماندند تا در کنار حضرت حجت(عج) خون‌خواهی کنند و شعارشان «یالثارات الحسین» است. پدرم از جدم سجاد(ع) حکایت د که وقتی سیدال (ع) به شهادت رسیدند، آسمان خون گریه کرد.

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]