سجاد علیه السلام از کربلا تا شهادت 


 

قیام بزرگ عاشورا ماندگارترین نهضت ى است که در محرم سال 61 قمرى روى داده است. این نهضت داراى دو مرحله بود.

برهه نخست، آفرینش و شکل‏گیرى و جهاد و جانبازى و دفاع از کرامت ى و دعوت به اقامه عدل و احیاى دین محمدى و سنت و سیره نبوى و علوى بوده که به ى حسین علیه السلام از نیمه ماه رجب سال 60 هجرى آغاز و در دهم محرم سال 61 هجرى به فرجام رسید.

مرحله دوم، دوره پیام رسانى و تثبیت ارزشهاى نهضت و عرصه جهاد فرهنگى و تبیین آرمان‏هاى آن قیام مقدس بود که به ى على ‏بن‏ الحسین علیهما السلام تداوم یافت.

ت شیعه و ى نهضت کربلا در عصرى به سجاد علیه السلام منتهى گشت که او به همراه نزدیک‏ترین افراد خاندان آل على علیهم السلام به اسارت مى‏رفتند.

آل على علیهم السلام آماج تیرهاى ستم و تهمت و افترائات سیاستمداران بنى ‏امیه قرار داشتند،

ارزشهاى دینى دستخوش تحریف و تغییر امویان قرار گرفته، روحیه شجاعت و حمیت ى و باورهاى دینى مردم سست، احکام دینى بازیچه نالایقان اموى شده، افه گرى رواج یافته، روحیه شهامت وشهادت طلبى در زیر شلاق و شکنجه و ارعاب امویان محو گشته بود.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]