مفهوم تکنیک نردبانی در برندینگ و جایگاه سازی برند

شناسایی نقاط تمایز با هدف تسلط بر رقبا با تکیه  بر مزیت های مورد توجه مصرف کنندگان شیوه مناسبی برای ایجاد جایگاه اولیه برند است، اما زمانی که بازار هدف، درک ابت را از نقش برند در رده محصولات به دست آورد، لازم است که شرکت درصدد تعمیق مفاهیم و تداعیات ذهنی از برند برآمده و به این ترتیب جایگاه برند را تثبیت کند.

به گزارش ادزپورتال، به همین دلیل کاوش در انگیزه های بنیانی مصرف کنندگان از ید یا استفاده از یک محصول می تواند تداعیات مرتبط را روشن سازد. به عنوان مثال، سلسله مراتب نیازهای maslow  بیان می کند که مصرف کنندگان از اولویت ها و سطوح نیازهای مختلفی برخوردارند و نیازهای آنها از پایین ترین تا بالاترین سطح متغیر است.

   

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]