تمام صاحبان ب و کار های کوچک و موفق به نوعی درگیر مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر «طرح ب و کار» یا «مدل ب و کار» بوده اند. شما چه در حال شناسایی جدید ترین استراتژی های بازاری خود باشید و چه در حال طرح ریزی یک کمپین حفظ مشتری، استراتژی های ب و کاری تان باید حول «طرح ب و کار» و «مدل ب و کار»تان شکل بگیرد تا بتوانید به موفقیت برسید.

در این میان اما، تفاوت این دو برای خیلی ها که از دور به دنیای ب و کار و راه اندازی ب و کار های جدید نیم نگاهی دارند به راحتی مشخص نیست. به همین دلیل بر آن شدیم تفاوت «طرح ب و کار» و «مدل ب و کار» را به اختصار و به زبان ساده برای شما توضیح بدهیم.

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]