ششم و متوسطه اول

پست های وبلاگ ششم و متوسطه اول از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

تفاوت روستای پراکنده با روستای متمرکز
 

   تفاوت کلی روستاهای پراکنده با روستاهای متمرکز

در این است که:

 

خانه های روستایی به دور هسته ی اولیه ی روستا ساخته شده اند.

زمین های کشاورزی در اطراف این روستاها قرار گرفته اند.

زمین های کشاورزی تا چند کیلومتر با خانه های روستایی فاصله دارند.

خانه های روستایی در بین زمین های کشاورزی ساخته شده اند.

 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : تفاوت روستای پراکنده با روستای متمرکز - کشاورزی ,زمین ,روستایی ,خانه
تفاوت روستای پراکنده با روستای متمرکز کشاورزی ,زمین ,روستایی ,خانه
زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود
 

   ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان یدی به

حیف و توانـگران را دادی به طـرح. صاحبدلـی بر او گذر

کرد و گفت:

 

             ماری تو که هر که را بینی بزنی

             یا بـوم که هر کجا نشینی ی

 

 

زورت ار پیـش می رود با ما

                             بـا خداونـد غـیـب دان نــرود

زورمندی مکن بر اهل زمین

                             تـا دعـایـی بر آسمـان نـرود

 

   حاکم از گفتن او برنجیـد و روی از نصیـحت او در هم

کشید و بر او فـات نکرد تا شبـی که آتش مطبـخ در

انبار هیزمش افتاد و سایر امـلاکش بسوخت وز بستـر

نرمش به خا تر گرم نشاند.

   اتفاقـا" همـان شخص بر او گـذشـت و دیـدش که با

یاران همی گفت: ندانم این آتش از کجا در سرای من

افتاد!

   گفت: از دل درویشان.

 

حذر کـن ز درد درونهـای ریـش

                          که ریش درون عاقبـت سر کند

به هـم برمـکـن تا تـوانـی دلی

                          که آهی جهانی به هـم بر کند

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود
زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود
به قلم خورده قسم قافله سالار وجود

 

گـر ش تـنـد قـلـم، نیسـت شـود

 

دین و و وطن درخطر و بر باد است

 

گر بریـدنـد سر از قـامـت مـا بـاکی نیست

 

گر ش تند قلم، جای بسی فریاد است

 

به قـلـم خورده قسم، قـافـلـه سالار وجود

 

چون که از نـور قلـم، قافلـه را ارشاد است

 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : به قلم خورده قسم قافله سالار وجود - سالار وجود
به قلم خورده قسم قافله سالار وجود سالار وجود
از شدت تفکر عمیق!
 

    او مظهـر عدالـت و مظهـر تفکر است،اما نه در گوشه   

کتابخانه ها،مدرسه ها و آکادمی ها،و نه در سلسله ی  

علمـای تر و تمیز در طـاقـچه نشستـه که از شدت تفکر  

عمیق! از سرنوشت مـردم و رنج خلق و گرسنگی تـوده  

بی خبـرنـد.او در هـمـان حال که در اوج آسـمـانهـا پـرواز 

می کند،نـالـه ی کودک یتیمی تمـام انـدامش را مُرتَعِش  

می کند. 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : از شدت تفکر عمیق!
از شدت تفکر عمیق!
بماند آنچه به تعلیم و تربیت آموخت

 

ســه گــونـــه بــوده رواج عـقـیــده در عــالــم

 

که مردازآن سه سری جست وپیروان اندوخت

 

یـکـی بــه زور کـه تـا مــردمــانـش بـپـذیـرنــد

 

بکشـت مـردم و بـنـیـاد کنـد و خانـه بسـوخت

 

دو دیـگـر آنـکـه عـقـیـدت به سـیـم و زر ب ید

 

از آن ی که عقیدت به سیم و زر بفروخت

 

سـه دیـگـر آنـکـه به تعلـیـم و تربیـت پرداخت

 

چراغ فــکــر بـدیـن گـونـه در جهــان افــروخت

 

چو رفــت زور و زر، آن فــکــر نـیـز بـار بـبـست

 

بـمـانــد آنـچه بـه تـعـلـیـم و تـربـیــت آمـوخت

 

 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : بماند آنچه به تعلیم و تربیت آموخت - دیـگـر آنـکـه
بماند آنچه به تعلیم و تربیت آموخت دیـگـر آنـکـه
بازگشت «درنای امید» به تالاب فریدونکنار
 

 گر چه مـا بنـدگان پادشهیم 

پادشاهان مُـلـک صبحگهیم 

 

   خبردار شدیم که درنای امیـد در تالاب فریدونکنار فرود  

آمـده اسـت. خدا را شـکـر می کنـیـم که ایـن پـرنـده ی  

دوست داشتنی سالم و سلامت است و باز هم مهمان  

کشور ماست. از شکارچیان می خواهیم هـوای پرندگان  

در خطـر را داشتـه باشنـد و از صیـد آنهـا خودداری کنند.  

   زمستان خوبی را برای درنای امید آرزو می کنیم. 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : بازگشت «درنای امید» به تالاب فریدونکنار
بازگشت «درنای امید» به تالاب فریدونکنار
ریاضی (محاسبه ی حجم)
 

   جعـبـه ای مـکعـب شکل بـا بـعـد 18cm را بـا مـکعـب  

مستـطیـل هـایـی به ابـعـاد 5 و 10 و 3 سانتـی متـر پر  

کرده ایـم، چه حجمی از جعـبـه خالـی می مـانـد؟ 

 

 18cm3                        5700cm3     

 122cm3                                 132cm

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (محاسبه ی حجم)
ریاضی (محاسبه ی حجم)
دشمنان داخلی و دشمنان خارجی

 
 

    نمی بینـم نشاط عیـش در     

 نـه درمـان دلـی، نـه درد دینـی! 

   سلام به شمـا دوستـان گرامـی

   هـفتـه ی هشتـم سال تحصیلـی شـروع شده و مـا  

در بیـشتـر شهــرهـای بـزرگ از هـوای سـالـم مـحروم  

هستـیـم. هـمـان طـور که «داریـوش بـزرگ» از خداوند  

درخواسـت مـی کرد، مـا هـم به درگاه الهـی پناه برده   

و از او می خواهیم که کشور و جامعـه ی ما را از دروغ، 

از خش الی و از دشمن حفظ کند.  

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : دشمنان داخلی و دشمنان خارجی
دشمنان داخلی و دشمنان خارجی
ادبیات فارسی (آرایه های ادبی)
 

کدام گزینه دارای «تضمین» است؟ 

 

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 

                              که رحمـت بـر آن تـربـت پاک باد 

 

چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم 

                که لسـان غـیـب خوش تـر بنوازد این نوا را 

 

بهر این فرمود رحمان ای پسر 

                                کُلُّ یَومٍ هُوَ فی شأن ای پسر 

 

ور باورت نمی کند از بنده این حدیث 

                       از گـفـتـه ی «کـمـال» دلیلی بیاورم 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ادبیات فارسی (آرایه های ادبی)
ادبیات فارسی (آرایه های ادبی)
ادبیات فارسی (املا)
 

   در کدام گزینه،غلط املایی کمتری دیده می شود؟ 

 

 

مشرق باید به هر نهو که شده است با اسلحه ی تمدن  

غرب،مصلح گردد. 

گنجشکان قـوغـا د،از درخت بـرخواستند و در هوای  

مکتب چرخ زدند. 

قریو شادی و شعف مدرسه را پر کرد.بچه ها برای ایران، 

اشعاری نقض خواندند. 

از آداب طعام خوردن این که اگر سیر شده باشد،تعلـلی 

می آرد تا دیگران نیز فارق شوند. 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ادبیات فارسی (املا)
ادبیات فارسی (املا)
ریاضی (مفهوم ر)
 

   مـخزنـی بـا شیـر شـمـاره یک در 2 سـاعت،بـا شـیـر  

 شـمـاره دو در 3 سـاعـت پــر و بـا شیـر شماره سه در  

12 سـاعـت خالـی می شود. اگـر هـر سـه شیـر را بـاز  

کـنـیـم، پـس از یــک سـاعـت چه کـسـری از مـخزن پـر  

می شود؟  

    یک دوم                    یک سوم 

    پنج ششم               سه چهارم 

 
عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (مفهوم ر) - شیـر
ریاضی (مفهوم ر) شیـر
ریاضی (مفهوم ر)
 

   علی رضا کـاری را در 5 روز و عایـشه در 7 روز انـجام  

می دهـد. اگر هـر دو بـا هـم کار کنـنـد، در یـک روز چه  

ـری از کار را انـجام می دهنـد؟ 

 

 

  پنج هفتم                    یک دوازدهم 

  دوازده سی و پنجم       سی و پنج سی و پنجم  

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (مفهوم ر)
ریاضی (مفهوم ر)
یک ساعت حکومت عادلانه برابر است با عبادت یک سال!
  

   آورده اند که...

   غـزّالی در ضمن نامه ای به «سلطان سنجر» نوشت:

   «...بـر مـردمـان تــوس رحمـتـی کـن کـه ظـلم بسیـار

کـشیـده انـد، و غـلّـه بـه سـرمـا و بی آبـی تبـاه شده و

درختهای صد سالـه از اصـل خشک گشتـه، و روستـایی

را هیچ نمانـده مگر پوستینی و مشتی عیـال گـرسنـه و

برهنـه...و ای پادشاه، امـروز ظلم به حدّی رسیده است  

که عدلِ یک ساعت،برابر عبادتِ صد سال است! 

محمد غزالی

رحمة ا... علیه

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : یک ساعت حکومت عادلانه برابر است با عبادت یک سال!
یک ساعت حکومت عادلانه برابر است با عبادت یک سال!
تا زمانی که بگویند بیایید گفتگو کنیم!
  
 mandela said' we want all people of south africa  

   

 to be able to vote for their government and we are

 

prepared to organize protests until the government 

 

says "let's talk." then i shall say "yes, let's talk." n 

  

                                               nelson mandela 

                        

           

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : تا زمانی که بگویند بیایید گفتگو کنیم!
تا زمانی که بگویند بیایید گفتگو کنیم!
نسیم وصل
 

 نسیـم وصـل بر افسردگان چه خواهد کرد؟ 

بـهـار تــازه بـه بــرگ خزان چه خواهد کرد؟ 

 

   سلام دوستان عزیز

   با آرزوی قبولی عزاداریهای شما آسمانی ها در سوک  

سالار شهیدان و اصـحاب و انصـار ایشان و با تبـریک آغاز  

هفته ی چهـارم سـال تحصیـلی، امیـدوارم در سـال تازه  

هم به همراه هم گامهای بلندی برای آشنـایی با حقوق 

 و وظـایـف خود به عنـوان یک «انـسـان» و به عنـوان یک  

«عضـو کاروان بـشـری» بـرداریـم. انشـاءا... 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : نسیم وصل
نسیم وصل
زندگی (9)
 

   قریب یک ماه پس از نجات از شعب، خدیجه و ابوطالب  

به فاصلـه ی سـه روز از دنیـا رفتنـد و محمـد سخت تنها  

ماند. 

   چند روز بعد از مرگ خدیجه، پیغمبر «سـوده»، بیوه ی  

یکی از مهاجران حبشه که در تبعیدگاه وفات کرده بود را  

به زنی گرفت. چندی بعد عـایشه دختر ابـوبکر که شش  

هفت ساله بود را نامزد کرد. 

   سال یازدهم، شش تن از قبیلـه ی «خزرج» با پیغمبر  

در «عقبه» ملاقات د و رس وی را در مدینه نشر  

دادند. سال دوازدهـم ایـن شـش تن بـا شـش تـن دیگر 

پیمان عقبه ی اول را با پیغمبر بستند. 

   در سال دوازدهم، «اسراء» یا همان سفر یک شبه ی  

پیغمبر از مسجدالـحرام به مسـجدالاقصی و معـراج او به  

آسمانها اتفاق افتاد. شیعیان همگی و اکثر مـورخان غیر  

شیعـه نیز هـر دو سـفـر را در یـک شـب می دانـنـد و به  

معراج جسمانی نیز معتقدنـد، نه تنها که بـرخی  

اظهـار کرده اند. 

   سـال سیـزدهـم پیمـان عـقـبـه ی دوم بـستــه شد و  

دستـور هـجرت عمـومـی به مـدیـنـه صـادر شـد. 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : زندگی (9)
زندگی (9)
زندگی (8)
 

   در چهـل سـالـگـی، پـس از رویــاهـای صـادقـه ای که  

زمینه ی روحی او را برای وحی آماده کرده بود، در صحرا  

نخستین پیام را دریافت کرد. 

   از قول عایشـه نقل شده است که ابتدا دو رکعتی  

بود، سپس در حضر چهار رکعتی شد و در سفر همچنان  

دو رکعتی ماند. 

   سه سـال اول، دعـوت مخفیـانـه بـود و سپس دستـور  

مبارزه ی علنی رسید. شکنجه آغاز شد و پیغمبر دستور  

مهـاجرت به حبشـه را صادر کرد. مهـاجرت به حبشـه دو  

بار صورت گرفت: بار اول یازده مرد و چهار زن رفتند و پس  

از آنکه شنیدنـد شکنـجه ی مسلمانـان تخفیف یافته، به  

مکه بازگشتند ولـی برع سخت تر شده بود! بار دوم  

هـشتـاد مـرد بـا ک ن و زنـانشـان هـجرت ـد و تـا 

مهاجرت پیغمبر به مدینه در آنجا ماندند. 

   در سـال ششـم با اسـلام آوردن «عمر بن خطـاب» و  

«حمـزه» اسـلام قـوت گرفت. 

   در آغـاز سـال هفـتـم، بنـی هـاشـم و مسلمـانـان در  

«شعب ابو طالب» محبوس شدند و تا سال دهم هرگونه  

ارتباطی با آنها قدغن شده بود. «شق القمر» را در سال  

نهم نوشته اند، بنابراین در همین ایام دشوار بوده است. 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : زندگی (8)
زندگی (8)
آ ین روز درس (داستان)
        

                        آ ین روز درس

    آن روز صبح، خیلی دیر به مدرسه رسیدم. اما وقتی

وارد کلاس شدم معلممان « آقای هامل » بـا  مهربانی

گفت: « فرانتس کوچولو ! زود  برو  سر  جایت  بنشین.

داشتم درس را بدون تو شروع می ».

    از روی نیمکت جستی زدم  و پشت میزم  نشستم.

    آقای هامل روی صندلی اش نشست و بـــــا  همان

لحن متین و ملایمی که با من صحبت کرده  بـود  گفت:

« فرزندانم این آ ین جلسه ی درس من است. از برلن

دستور رسیده که در مدارس « آ اس و لورن » فقط باید

زبان آلمـانـی  تـدریس شود. معلم جدید  فــردا  به اینجا

می آید. این آ ین درس فرانسه ی شماست ».

    و چقدر ضربه ی این جمله ها سنگین بود!

    کتابهایم: کتاب دستور زبانم و تاریخ، که تا چند لحظه

قبل مایه ی دردسر بودند و برای بردن و آوردن، سنگین؛

حالا مثـل دوستـانی قـدیمی شده بودنـد کـه نمی شود

ترکشان کرد.

    آقای معلم گفت: « ما بایــد زبـانمـان را حفظ کنیـم و

هیچ گاه از یاد نبریـم. چون  وقتـی مردمـی به بــــردگی

کشیده شدند، تا زمانی که زبانشان را ازدست نداده اند،

مثل این است که کلیـد نجات از زندان را دراختیار دارند.»

   صدای بـغـبـغـوی کبـوتـر ها از روی پشت بــام شنیـده

می شد و من بـا خودم فکر می که آنها هم باید از

فردا به آلمانی بغبغو کنند؟!

   آقای معلم گفت:«ما هر روز به خودمان می گفتیم که 

ای بابا، وقت زیاد است، باشد فردا یاد می گیرم. و  الان

می بینید که به کجا رسیده ایم. آه عیب  بزرگ ما همین

است، همیشه یاد گرفتن را به فـردا موکول می کنیم. و

حالا آنها، آنها که بیرون هستند،حق دارنـد به تــو بگوینـد

که  چطور  تظاهر به فرانسوی بـودن می کنی ،در حالی

که نـه مـی تـوانـی بـه زبـان خودت صـحبـت کـنـی و نـه  

بنویسی؟!»

 

آلفونس دوده

از کتاب «عشق و نان»

ترجمه ی محسن سلیمانی

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : آ ین روز درس (داستان) - آ ین ,آقای ,معلم ,آقای معلم ,آقای هامل
آ ین روز درس (داستان) آ ین ,آقای ,معلم ,آقای معلم ,آقای هامل
همیشه یک نفر باید بپا خیزد

 

معلم پای تخته داد می زد ...

صورتش گلگون بود،

و دستانش زیر پوششی از گرد پنهان بود ...

با آن شور بی پایان

تساوی های جبری را نشان می داد

با خطی خوانا

به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک غمگین بود

تساوی را چنین نوشت: 

                    «یک با یک برابر است» 

از میان جمع شاگردان یکی برخاست،

همیشه یک نفر باید بپا خیزد ...

به آرامی سخن سر داد:

تساوی، اشتباهی فاحش و محض است.

نگاه بچه ها ناگه به یک سو خیره گشت و

معلم مات بر جا ماند ...

و او پرسید: اگر یک فرد انسان، واحدِ یک بود

آیا باز یک با یک برابر بود؟

اگر یک فرد انسان یک واحد بود،

آن که زور و زر به دامن داشت،بالا بود و

آن که قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت، پایین بود.

اگر یک با یک برابر بود،

نان و مال مفت خوران از کجا آماده می گردید؟

یا چه دیوار چین را بنا می کرد؟

یک اگر با یک برابر بود

پس که پشتش زیر بار فقر خم می شد؟

یا که زیر ضربت شلاق له می گشت؟

پس چه آزادگان را در قفس می کرد؟ 

 

سروده ای از خسرو گلسرخی 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : همیشه یک نفر باید بپا خیزد - برابر
همیشه یک نفر باید بپا خیزد برابر
ریاضی (مفهوم ر)
    

   یک فـرشبـاف فـرشی را در مدت ۳۰روز می بـافـد  و

فرشباف دیگر می تواند همان فرش را در ۲۰روز  ببافـد.

اگر هر دو بـا هم کار کنند، آن فـرش در چه مدتی بافته

می شود؟  

 

 

     ۱۲               ۱۳                ۱۵                  ۱۸  

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (مفهوم ر)
ریاضی (مفهوم ر)
راکی بلبوی و آپولو کرید
 

   ...سـرم را بلنـد و دیدم  آپولـو نیز کنـار من روی

رینگ افتاده.

   داور شمارش را شروع کرده بود: «یک، دو، سه، ...»

   جمعیت فـریـاد می زد و از مــا می خواست که بلنـد

شویم. خودم را به طنـاب هـای رینگ رسانـدم و سعی

بلند بشم. صدای شمارش را می شنیدم.

    - «پنج، شش، ...»

    گزارشگر همچنان در میکروفونش داد می زد:

   «نمی شه بـاور کرد. هر دو روی زمین افتاده اند. هر  

دو خسته انـد و هر دو سعی دارن بلند بشن. اگه آپولو  

بلند بشه، از قهرمـانیش دفـاع کرده و اگه بلبوی موفق  

بشه، قهرمان سنگین وزن دنیا خواهد شد.»

     آدرین و پال روی پاهـاشون بند نبودند. فاصله شون  

با صفحه ی تلویـزیون فقط چند اینچ بود. پال دستش را  

بـه طرف تلویزیون دراز کرده بود و می گفت: «بلند شو  

راکی بلند شو !»

   آدریـن فـریـاد می زد: «بـلـنـد شـو راکـی، خواهـش 

 می کنم بلند شو!»

   آپولو خود را طرف طناب دوم می کشید.

   -«هفت، هشت، ...»

   مردم فریاد می زدند.

   میکی با تمام  قدرت فـریاد می زد: «بلند شو، بلند

شو، بلند شو راکی!»

   داور همچنان می شمرد: «نه، ...»

   تمام قدرتـم را در بازوها و پاهام جمع و خودم  

را از طناب هـای سوم و چهارم بـالا کشیـدم و تلو تلو  

خوران به وسط رینگ رفتم.

   فـریاد جمعیـت به هوا بـرخاست. میکی وسط رینگ

دوید و من خودم را در آغوشش انداختم. داشتـم گریه  

می . همه چیـز تمام شده بود. درد، خون، ترس،  

همه و همه پایان یافته بود.

    میکی سرش را نزدیک گوشم  آورد و گفت: «بهت

تبریک می گم پسرم، تو موفق شدی!»

    گزارشگـر تلویزیونـی گفت: «قهـرمـان این مسابقه 

سنگین،اسب ایتالیایی، راکی بلبوی!»

    مردم فیلادلفیا از خوشحالی فقط  فریاد  می زدند.

به طـرف آنهـا برگشتـم و بـرایشان دست تـکان دادم.  

نمی دانستم چطـور باید به آن همه احساسات  پاک   

جواب بدهم. به طـرف آپـولـو رفـتـم.  دستش را بـــالا  

گرفتم و گفتم: «تو یه قهرمانی!»

    یکدیگر را در بـغـل گرفتیـم. آپولو هم دست مرا بالا 

گرفت و سپس با دسـت خودش کمربـنـد قهرمانی را  

به دوشم انداخت.

راکی

سیلوستر استالونه

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : راکی بلبوی و آپولو کرید - رینگ ,»    ,راکی ,میکی ,بلبوی ,کرده ,راکی بلبوی
راکی بلبوی و آپولو کرید رینگ ,»    ,راکی ,میکی ,بلبوی ,کرده ,راکی بلبوی
مثل آدمهای تنبل
 

   پینوکیو که داشت عصبانی می شد، گفت: «خیلی  

خوب، جوابـت را می دهم. مـن در این دنیا فقـط از یک  

کار خوشم می آید.» 

   جیرجیرک پرسید: «چه کاری؟» 

   «دوست دارم مثل آدمهـای تنبل و بیکار فقط بخورم  

و بخوابـم و صبـح تا شب بـازی کنم.» 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : مثل آدمهای تنبل
مثل آدمهای تنبل
اگر دروغگوها واقعا" دماغشان بزرگ می شد، سیاست مداران رسوا می شدند!
 

   بـا دروغ سـوم، دمـاغ پیـنـوکیو آن قــدر دراز شـد کـه  

پینوکیوی بیـچاره دیگر نمی تـوانـست سرش را بـه این  

طرف و آن طرف بچرخاند. اگر به این طرف می چرخیـد،  

دمـاغش به تخت خواب یا شیـشه ی پنجره می گرفت  

و اگر بـه آن طـرف می چرخیـد، دمـاغش به دیـوار یا در  

می خورد. 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : اگر دروغگوها واقعا" دماغشان بزرگ می شد، سیاست مداران رسوا می شدند!
اگر دروغگوها واقعا" دماغشان بزرگ می شد، سیاست مداران رسوا می شدند!
اخرین جستجو ها
gt r nismo watch face ezrental صعودقله یامان داغ بجنورد ریاضی یازدهم تصویری ریاضی آموزش تصویری تصویری ریاضی یازدهم آموزش تصویری ریاضی guide fifa getmyboat boat rental لامبورگینی هوریکان relationship jewel quest glow foxy wallpaper a very hidden dream ipal geo102 usa ipal eng101 synonym ایجاد امنیت و اعتماد برای کاربران فروشگاه اینترنتی billabong surf trip fuuka episode visual basic ninja fight صبر2 aurora jigsaw puzzles buyclock etherpay ether wallet radio voz de alabanza حال2 وصفی ترکیب تمام جوانی ترکیب وصفی best escape game 46 فضول شناسی clubzone p ion of the night mpeg4 fall 1 intermediate پدر3 نمره نمره آزمون تعمیرسونای خشک88042174تعمیر هیتر و المنت سونا09121507825تعمیرسونای خشک برام اونی لحظه دیروز تولد table mountain casino 9تیر barron 039 s italian english shanshan212 favorites مصرف دارو داروسازی 10mg میلی iran مقدار مصرف داروسازی خوارزمی داروسازی امین ایران دارو داروسازی حکیم رادیواکتیو نقد شمعون صحرا ساخته لوئیس بونوئل identifor companion run harry run jab harry met sejal bubble shooter voyage simple sticky notes central school havana school ducks sir round favorites live video chat rooms princess closet spring thief princess free us army combat attack قیمت آریو سایپا s300 از سال 93 تا kardam berim khodam hewlett packard 882 c lakkehbari همه چی تمومه خفاش لانه خفاشها خاصیتی کجاست می‌کنند لانه خفاش خفاش کجاست خاصیتی دارد لانه خفاش hala madrid دانستی های کنکور حرفه ای 3d نرم افزار تصویربرداری فلش آشکارساز 6مهر dusrasevak favorites ses verbirakma bizi why you believe lies حل مشکل بلوتوث و وای فای y520 u22 servoo trackingapk properagent downrange coro 4 your love adam foote jersey santa call prank volcano box v255 عوامل موفقیت jersey said cheap آیدین dota 2 triple arrow recovery p os deleted aasr orient of new mexico iron trucker jump up super jump box ski jump vr jumphobia brick jump best jump the rope workout mohammad abdolmaleki khake gham super mega runners 8 bit jump jump it 2017 genesis g80 review eagle spyder gt شرکت بازسازی ساختمان 2017 jaguar f pace car review jaguar e pace 2017 porsche macan expert review car review 2017 mazda wine vintages
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.56 seconds
RSS