*بسم الله الرّحمن الرّحیم*


عن خثیمه قال: قال لی ابو جعفر علیه السلام:«تزاوروا فی بیوتکم فان ذلک حیاة لامرنا، رحم الله عبدا احیا امرنا».


باقر علیه السلام فرمود: «به زیارت یکدیگر بروید در خانه هایتان، زیرا باعث زنده نگه داشتن امر ماست. خدا رحمت کند بنده ای که امر ما را زنده نگاه دارد». (خصال باب الواحد حدیث 77)


توضیح:


 ال علی علیه السلام: «تزاوروا و تذاکروا الحدیث، إن لا تفعلوا یدرس».
علی علیه السلام: «به دیدار یکدیگر بروید و با هم درباره احادیث سخن گویید، اگر چنین نکنید احادیث کهنه و مندرس می شود».ال الصادق علیه السلام: «تزاوروا، فان فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، و ذکراً لاحادیثنا. و أحادیثنا تعطف بعضکم علی بعض فان أخذتم بها رشدتم و نجوتم و ان ترکتموها ضللتم و هلکتم؛ فخذوا بها و انا بنجاتکم زعیم».
صادق علیه السلام: «از یکدیگر دیدار کنید که در این دیدار دلهای شما زنده می شود و از اخبارو احادیث یاد می کنید. احادیث ما شما را نسبت به یکدیگر مهربان خواهد کرد. اگر به آنها عمل کنید به آگاهی و رشد می رسید و رستگار می شوید و اگر آن را رها کنید، گمراه و هلاک می شوید. به آنها عمل کنید که من ضامن رستگاری شما خواهیم بود»


ال الرضا علیه السلام:«رحم الله عبدا احیا امرنا». قال راوی الحدیث: فقلت له: «و کیف یحیی امرکم؟» قال: «یتعلم علومنا و یعلمها الناس، فان الناس لو عملوا محاسن کلا منا لاتبعونا».


در این روایت رضا علیه السلام، احیاء امر اهل بیت را آموختن علوم آن بزرگواران و تعلیم آن به دیگران دانسته اند.


 www.ghalh.parsiblog.com