افراد ممکن است دارای مشکلاتی در ناحیه لثه باشند، دندانپزشک متخصص لثه برای درمان و گاهی تغییر شکل لثه ، از عمل جراحی لثه استفاده می کند.

جراحی لثه برای بهبود مشکلات لثه ای که ممکن است بر سلامت لثه و دندان ها تاثیر منفی بگذارد توصیه می شود، انتخاب نحوه جراحی به به نوع بیماری و شدت بیماری و همچنین سایر مشکلات موجود در دهان شخص بستگی دارد.

انواع جراحی لثه:

چند نوع جراحی لثه وجود دارد که دندانپزشکان آن ها را برای درمان بیماری های لثه و ترمیم لثه توصیه می کنند.

جراحی کاهش پلاک:

بعضی از پلاک ها آنقدر عمیق هستند که نمیتوان آن ها را با مسواک زدن دندان و یا نخ دندان از بین برد.به همین دلیل برای حذف پلاک ها و جرم زیر خط لثه به جراحی احتیاج است.

در مواردی که استخوان اطراف دندان تحلیل برود ، جراحی به منظور دسترسی به ریشه دندان های درگیر و تمیز آن ها و همچنین صاف سطح ناهموار استخوان آسیب دیده انجام می شود.

جراحی فلاپ لثه:

در این روش پزشک متخصص شکاف هایی در بافت لثه در فاصله بین دندان ها ایجاد می کند، از طریق شکاف ها ابزارهای تمیز عمقی را همراه با ابزارهای جرم گیری مافوق صوت به محل وارد می کند.

لثه برداری:

لثه برداری:

از این نوع جراحی لثه جهت تغییر شکل بافت لثه اطراف دندان ها و ایجاد ظاهر بهتر از آن ها استفاده می شود.

جراحی پیوند لثه:

در این مورد بافت لثه تحلیل رفته و بهمین دلیل قادر به پوشاندن کل ریشه دندان نیست یا به میزان کافی  قدرتی برای گرفتن و نگه داشتن دندان در جای خود ندارد.

در این گونه مواقع دندان در جای خود سست شده و هدف از عمل جراحی لثه تجدید ساختار بافت لثه ای که تحلیل رفته و ، افزایش طول تاج و حفظ ساختار آن است.

جراحی زیبایی لثه:

این نوع عمل جراحی لثه برای تغییر شکل لثه و به عبارتی لبخند لثه ای که شکل لثه بهتر به نظر بیاید استفاده می شود.

لبخند لثه ای یعنی هنگامی که شخصی می خندد بخش زیادی از لثه قابل مشاهده است و ظاهر لبخند نازیبا می شود.