با ورود پرینتر سه بعدی به عرصه دندانپزشکی  با استفاده از پرینتر سه بعدی می توان نتیجه گرفته که پرینتر سه بعدی می تواند به تنهایی یک لابراتوار دندانپزشکی باشد.

چاپ سه بعدی دردندانپزشکی ،کاربردهای گونانی داردوبه یک بخش ج ناپذیراین حوزه تبدیل شده است ، چاپ سه بعدی با استفاده از پرینتر سه بعدی دارای پیشرفت هایی در زمینه ی ((cadو تکنولوژی تولید با استفاده از کامپیوتر ( )است که میتواند برای ساخت ایمپلنت، بریج،روکش،مورد استفاده قرار گیرد. امروزه چاپ سه بعدی جای خود را با روش های طراحی سه بعدی و کاربرد ان در دندانپزشکی، ارتودنسی ،جراحی فک باز کرده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]