آوای آینه

پست های وبلاگ آوای آینه از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

« لایزال نگریستن » و « در حال زیستن »!/471

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 714

 

« در حال زیستن » و « لایزال نگریستن » !

 

من غنچه را دیدم با دلی پر از « نوید خودآرایی » و « امید به شکوفایی »...

و گل را دیدم با دلی « انباشته از حسرت » و « انگاشته از غارت » ....

 و گلاب را دیدم که پس از گذر از « سطر سطر خطرات » تنها « عطر خاطرات »

از دل شیشه ای اش می تراوید.  

بنابراین دریافتم که « باید لایزال نگریست » و « شاید در حال زیست »!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

انگاشتن : پنداشتن،گمان ،خیال ،تصور

لایزال : بی زوال،جاوید،ابدی،زوال ناپذیر

باید : بایسته است،واجب است

شاید : شایسته است

 

شما را چشم در راهم در

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « لایزال نگریستن » و « در حال زیستن »!/471 - لایزال ,لایزال نگریستن
« لایزال نگریستن » و « در حال زیستن »!/471 لایزال ,لایزال نگریستن
«نسل سرگردان » در « فصل عِصیان »/473
   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 734)  

 

« نسل سرگردان » در « فصل عِصیان » 

 

похожее изображение

من در این « دَیر و دیار » و این « روز و روزگار »

یک « نسل سرگردان » را دیدم در « فصل عِصیان »!

نسلی که پیش از « دیدن فصل سبز شکفتن » ، 

تجربه « راز دل نهفتن » را « می اندوزد ».

و پیش از آموزشِ « اصل شِگِردِ راهبُردن » ، 

« فصل زرد پژمُردن » را « می آموزد »! 

بیاییم در « بوستان بشریّت » و در جمع « دوستان حُرّیّت »،

نگذاریم « رجّاله های پلید »،« لاله های امید » را « به خاک و خون » کشند 

و « بهار شکوفایی » را به « خزان میرایی » « دگرگون »کنند!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------

دَیر: صومعه،معبد راهبان،کنایه از دنیا

عِصیان: نافرمانی،سرکشی، ترک طاعت،عدم انقیاد

شِگِرد : روش،شیوه،طرز عمل

راهبُرد : استراتژی ،شیوه عمل

رجّاله : افراد پست و فرومایه

 

شما را چشم در راهم در 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : «نسل سرگردان » در « فصل عِصیان »/473 - عِصیان ,سرگردان
«نسل سرگردان » در « فصل عِصیان »/473 عِصیان ,سرگردان
« کاری بزرگ » و « ابتکاری ستُرک »/476
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 764


« کاری بزرگ » و « ابتکاری ستُرک »

 похожее изображение

من خود را چون « درختی کُهن » و « نهالی تَهمتَن »دیدم 

که « تبرها بر ریشه ام نواختند » و « اخگرها بر شه ام افروختند»، 

  اما با همه « توش و توان کوشیدم » و چه بسیار« زهرِ بُهتان نوشیدم » 

تا توانستم « پایدار بمانم » و بر همه « بوم و بر ، بر و بار، برافشانم ». 

« کوشش در صحرای کویر » و « پویش با پای در قیر »،

« یاد، در روزگارِ فراموشان » و « فریاد، در دیارِ خاموشان »، 

« کاری بزرگ » است و « ابتکاری ستُرک »؛

امّا برای « سبزماندن » و « برگ و بارافشاندن»،

ناگزیر باید این « درگاه را گشود » و این « راه را پیمود»!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------

تَهمتَن : تنومند،تناور،قوی جُثّه،نیرومند

بوم و بر: سرزمین،زمین،جا،ناحیه،شهر

بر و بار: میوه،ثمر

 

شما را چشم در راهم در 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « کاری بزرگ » و « ابتکاری ستُرک »/476 - ستُرک ,ابتکاری ,کاری ,ابتکاری ستُرک ,کاری بزرگ
« کاری بزرگ » و « ابتکاری ستُرک »/476 ستُرک ,ابتکاری ,کاری ,ابتکاری ستُرک ,کاری بزرگ
« کوخ های یخین » و « کاخ های پوشالین »! / 470

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 470

 

« کوخ های یخین » و « کاخ های پوشالین »! 

 

 

 من شهری را دیدم با « بناهایی یخین » و « سراهایی نمادین »!

« بانیان این بناها » و « زندانیان این سراها »  

از ترس ذوب شدن این « یخ های سیاّلی » و « بناهای پوشالی » 

از هر « زبانه آتش » و « سوزانه سرکش »می هراسند

و با هر « ناره ای از نور » و « شراره ای از شعور » می جنگند.   

...و من چه « شباهتی شگفت آور » و « مشابهتی جلوه گر »دیدم

بین این « کوخ های یخین » و « کاخ های پوشالین »!

آن را « خامگان » می سازند و این را « خ مگان »!

هر دو « محکوم به زوال » اند و « محروم از کمال »؛

اما آن را با « خیال ویرانی » ساختند و این را با « آمال جاودانی»!

غافل از این که هر گونه « سرای ستمگری » و « بنای بیدادوری » محکوم به فناست!

 

  #شفیعی_مطهر

---------------------------

سَیّال : بسیار روان،جاری

کوخ :خانه بی پنجره،خانه ای که کشاورزان میان کشتزار می سازند

خام(خامه): نارس، ناپخته،ناآزموده،چیزی که در آن دستکاری نشده و ح طبیعی دارد 

 

شما را چشم در راهم در 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « کوخ های یخین » و « کاخ های پوشالین »! / 470 - یخین ,پوشالین
« کوخ های یخین » و « کاخ های پوشالین »! / 470 یخین ,پوشالین
هر « کُهَنی » ،« کُهنه » نیست! /468
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(468)   

 

هر « کُهَنی » ،« کُهنه » نیست!

 

 آشنایی با خانه های قدیمی کردستان

من « دو لنگه دَرِ حیاط » را نگاهبان « بساط انبساط » دیدم . 

گرچه « کهنه و قدیمی » اند،امّا « صامت و صمیمی »اند! 

و گر چه گاهی « گیر » و زمانی « جیرجیر »می کنند، 

امّا  هنوز « مردانه » و « بی بهانه »، 

دست در دست یکدیگر « نهاده » و با روی « گشاده »

« خانه را پاس می دارند» و « آشیانه را حسّاس می انگارند». 

 بنابراین دانستم که هر « کُهَن » ،« کُهنه » نیست!

بل که چه بسیار « پدیده های کُهَن » و « گُزیده های سخن»،

که « گذار زمان » و « گذر زمین » 

آن ها را « نمی فرساید»، و بر ارزششان « می افزاید »! 

#شفیعی_مطهر

------------------------

بساط : ایوان،صُفّه،چیز گستردنی مانند فرش

انبساط : بازشدن،گسترده شدن،گشاده رویی،شادی

صامت: ت ،خاموش

 

شما را چشم در راهم در :

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : هر « کُهَنی » ،« کُهنه » نیست! /468 - کُهنه
هر « کُهَنی » ،« کُهنه » نیست! /468 کُهنه
« پاسداری » و « سپاسگزاری »!/459
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(459) 

« پاسداری » و « سپاسگزاری »!

 

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | bestirangroups 

 من چه بسیار « سلمان ها » و « سلیمان ها »

و حتی چه« رونالد ریگان ها » را دیدم 

که پس از « مرگ و ممات » و افتادن واپسین « برگ حیات » 

چقدر آنان را « بزرگ می نمودند » و « سترگ می ستودند »!

نه تنها در « عَلَمِ تندیس » ، که در « عالَمِ تقدیس ».  

در حالی که « نهال ارزندگی » تنها از « زُلال زندگی » سقایت می شود.

خدمات انسان های بزرگ را نه در « آستان ممات » که در « دوران حیات »

باید « پاس داشت » و « سپاس گزاشت »!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------

عَلَم : رایت،پرچم،نشان،نشانه 

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « پاسداری » و « سپاسگزاری »!/459
« پاسداری » و « سپاسگزاری »!/459
« تَناهی تَوَهُّم » و « آگاهی مردم » ! / 461
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(461)  

 

« تَناهی تَوَهُّم » و « آگاهی مردم » ! 

 

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | bestirangroups 

من « رَخشی رَخشان » و « آذَرَخشی درخشان » را دیدم  

که چون « شمشیری آخته »، برکشیده از « نیامی گداخته »بود. 

این آذَرَخش نور » با همه « شَرَر و شور » 

« به حِدّت می گداخت » و بر پیکر سرد و سیاه شب « به شِدّت می تاخت ». 

او شوکت شب را « می ش ت »، اما بنیانش را « از هم نمی گسست». 

زیرا ش ت واقعی برای « شب سیاه » تنها در « پرتو پگاه » رخ می نماید. 

بنابراین دانستم آنچه پشت « شب تیره » و « بولَهَب چیره » را می شکند،

نه « شهاب واهی »،که « آفتاب آگاهی » است! 

و آنچه « بیداد را زبون » و « استبداد را سرنگون » می کند

« تَناهی تَوَهُّم » است و « آگاهی مردم » ! 

 

#شفیعی_مطهر

------------------------

آذَرَخش : برق،صاعقه

آخته:برکشیده،برافراشته،بیرون کشیده شده

حِدََّت : تیزی،تندی،برندگی،خشم،غضب

تَناهی: به نهایت رسیدن،پایان یافتن،بازایستادن و بس

تَوَهُّم: گمان بردن،وهم داشتن،به گمان افتادن،خیال و گمان  

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « تَناهی تَوَهُّم » و « آگاهی مردم » ! / 461 - تَناهی ,آگاهی ,تَوَهُّم ,گمان ,مردم ,آگاهی مردم ,تَناهی تَوَهُّم
« تَناهی تَوَهُّم » و « آگاهی مردم » ! / 461 تَناهی ,آگاهی ,تَوَهُّم ,گمان ,مردم ,آگاهی مردم ,تَناهی تَوَهُّم
سه آذر جاودان و هزاران اخگر فروزان(2)

 سه آذر جاودان و هزاران اخگر فروزان(2)

 

(به بهانه ۱۶ آذر روز دانشجو)

 

  #شفیعی_مطهر

 

دانشجو دو بعد و دو جنبه دارد: عنصر جوانی و عنصر دانش دو مولفه ای است که او را در بین سایر لایه های اجتماعی ممتاز و مشخص می سازد.

دانشجو جوان است و جوان مشتاقانه و عطشناک به سوی زلال محبت می آید و در ظلال مودت می آساید .اما اگر زلال ناب نیابد ، ناگزیر به سوی ضلال سراب می شتابد. باید به هر تشنه ای آب داد و به هر نیاز، جواب .

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : سه آذر جاودان و هزاران اخگر فروزان(2) - دانشجو ,اخگر فروزان ,هزاران اخگر
سه آذر جاودان و هزاران اخگر فروزان(2) دانشجو ,اخگر فروزان ,هزاران اخگر
« بام های کوتاه » و « حُکّام دُژآگاه »!/ 464
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(464) 

 

 « بام های کوتاه » و « حُکّام دُژآگاه »! 

 картинки по запросу ‫تحقیر‬‎

من « سقف هایی کوتاه » را بر « ستون هایی سیاه » استوار دیدم 

که جز « کوتوله های پَست » و « مُزدوران دنیاپرست » در زیر آن نمی گنجیدند. 

« سَروقَدان آزاده » و « رادمردان دلداده » 

در زیر این « بام های حقیر » و « دام های تحقیر » 

یا باید « بی سر بِزیَند » ،یا بر آستان سرکشان « سر بسایند ».

تا « سقف های کوتاه » بر « سرهای آگاه » « سایه گستر »است،

امید هر گونه « رُشد و رَشاد » و « رشادت و ارشاد » « بی ثمر » است.

این « سروهای ناز » و « سرهای سرافراز » است  

که نه « بام های کوتاه » را برمی تابند و نه « حُکّام دُژآگاه » را!

 

#شفیعی_مطهر

 --------------------------------

بِزیَند: زندگی کنند

رُشد: از گمراهی به راه آمدن،پایداری در راه راست،نمُوّ و بالیدگی و ترقّی

رَشاد: به راه راست رفتن،ایستادگی و پیروزی

رَشادت: دلیری،دلاوری،شجاعت

ارشاد: راهنمایی، ی،هدایت

حُکّام : حاکمان،فرمانروایان

دُژآگاه: بد ش،بددل،بدخو،تندخو،نادان،بی تربیت

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « بام های کوتاه » و « حُکّام دُژآگاه »!/ 464 - دُژآگاه ,حُکّام ,کوتاه ,حُکّام دُژآگاه
« بام های کوتاه » و « حُکّام دُژآگاه »!/ 464 دُژآگاه ,حُکّام ,کوتاه ,حُکّام دُژآگاه
هر که « ژرف تر »،« کم حرف تر »!/451
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 451) 

 

هر که « ژرف تر »،« کم حرف تر »!

 картинки по запросу

من « بزُرگ ترین بیماری » و « ستُرگ ترین شرمساری » را 

برای « جوان پرشور » و « انسان مغرور » در این دیدم 

که نه « سوادِ گُفتن » داشته باشد و نه « استعدادِ شنُفتن ». 

« آفرینشگر بشر » و « گزینشگر خیر و شر »

به انسان دو « گوش شنوا » داد و یک « زبان گویا »!

یعنی « بیشتر بشنود » و « کمتر بگوید»

و چون « دانای خموش » « سراپای گوش » باشد! 

که هر « برازنده تر »،« شنونده تر »!

و هر « ژَرف تر »،« کم حَرف تر »

هنرِ گوش،شنیدن « گفتار سکوت » است،نه « انفجار باروت»!

 

#شفیعی_مطهر

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : هر که « ژرف تر »،« کم حرف تر »!/451
هر که « ژرف تر »،« کم حرف تر »!/451
« قَدر شناسی» و « غَدر هراسی » !
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(453)  

 

 « قَدر شناسی» و « غَدر هراسی »  ! 

 

 похожее изображение

 

من « گُواهی » « صادق تر از آب » 

و « نگاهی » « عاشق تر از آفتاب » ندیدم. 

آب ،« سیمینه ای صاف » و « آیینه ای شفّاف » است 

که واقعیت ها را « می نماید» 

و آفتاب برای همه « پدیده های دَیجور » ،

« شعر نور و سرور » « می سراید».  

آب و آفتاب « نمودهایی مُنوّر » و « نمادهایی روشنگر»ند،

که جز « حقیقت را نمی جویند» و جز « واقعیت را نمی گویند»

من نه تنها « آب و آفتاب » که همه « آفریده های ربّ الارباب » را 

« بی کم و کاستی »،« آیه های راستی » یافتم؛

اما تنها موجودی که می تواند « حقایق را وارونه » 

و « دقایق را واژگونه » نشان دهد،انسان است!

انسان می تواند « عالی ترین نبوغ » و « خیالی ترین دروغ » را تجلّی بخشد!

زهی افسوس برای ی که خود را « قَدر نشناسد» و از« غَدر نهراسد » !

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

می نماید : نشان می دهد

 دقایق : نکات دقیق،نکته های باریک،امور غامض

 غَدر : خیانت، بی وفایی، مکر و فریب

از غَدر نهراسد: از خیانت و فریبکاری نپرهیزد

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « قَدر شناسی» و « غَدر هراسی » ! - آفتاب ,غَدر ,قَدر ,غَدر نهراسد ,غَدر هراسی
« قَدر شناسی» و « غَدر هراسی » ! آفتاب ,غَدر ,قَدر ,غَدر نهراسد ,غَدر هراسی
« دریای آب » یا « غوغای حُباب »؟!/455
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 455)

 

« دریای آب » یا « غوغای حُباب »؟!

 

 

من « صابون زبون شوینده » و « دریای نیلگون وشنده » را دیدم 

که اولی بر اثر « آب » و دومی بر اثر « شتاب » ،کف بر دهان برمی آورد.

حجم عظیم کف ، « باد و بُروت » است در « بیداد برهوت ». 

کف،« کوهی است،اما از حُباب » و « شکوهی است،اما از سراب ». 

بنابراین دانستم که هیچ گاه از « کوه قُدرت » و « شکوه شُوکت » نهراسم!

آن چه اص دارد « دریای آب » است،نه « غوغای حُباب »! 

 

#شفیعی_مطهر

--------------------

زبون :ناتوان، عاجز، خوار، زیردست

باد و بُروت: غرور ، نخوت،خودبینی

شُوکت : فَرّ و شکوه،قوه و قُدرت،جاه و مرتبه

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « دریای آب » یا « غوغای حُباب »؟!/455 - دریای ,حُباب ,غوغای ,غوغای حُباب
« دریای آب » یا « غوغای حُباب »؟!/455 دریای ,حُباب ,غوغای ,غوغای حُباب
« داوری » و « دادوری »!/447
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 447) 

 

« داوری » و « دادوری »!

من تنها ی را که دیدم همواره مرا « نُخُست » 

با دیدی « دُرُست »ارزی می کند، خَیّاطم است؛ 

زیرا هر بار پس از « تحقیق » و اندازه گرفتن « دقیق »، 

با « قیاس مناسب »برایم « لباس متناسب »می دوزد ؛ 

اما دیگران با « خیالات پریشان » و بر « قامت گمان »  

با « احساسی از آمال » ،« لباسی از خیال » بر اندامم می پوشانند.

ای کاش همه ما چون « خَیّاط » با دیدی « مُحتاط » 

پیش از هر« سازه » نخست « اندازه »می گرفتیم!

بیاییم پیش از هر « داوری » کمی « دادوری » کنیم! 

 

 #شفیعی_مطهر

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « داوری » و « دادوری »!/447 - دادوری ,داوری
« داوری » و « دادوری »!/447 دادوری ,داوری
« رمز رفعت » و « راز موفّقیّت » / 449
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(449)   


« رمز رفعت » و « راز موفّقیّت » 

 

 

من « رمز رفعت » و « راز موفّقیّت » در زندگی را ، 

نه « داشتن امکانات » و « انباشتن ثمرات » دیدم ، 

بل که « مکانت در بی مکانی » و « مُکنت در بی امکانی » را  

بهترین « نُقطه قُوّت » و برترین « نُکته قُدرت » یافتم .   

هنر انسان تلاشگر « آبادی در کویر مرارت » و « از زنجیر اسارت »است!

تجلّی تلاش در شنا در جهت « خلاف رود » « به سوی صعود»است،

و گرنه هر« پَرِ کاه بی افاده » و هر « هرزه گیاه بی استفاده » ،

هر « ماهی مُرده » و هر « گیاهی پژمُرده »

همسوی « جریان آب » به سوی « هرزاب » می روند!  

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------

مکانت: پایگاه، منزلت،مقام

مُکنت: قدرت، توانایی، نیرو، توانگری

نُکته: نقطه سیاه در روی چیزی سفید یا نقطه سفید بر روی یک چیز سیاه،مسئله دقیق

مرارت: تلخی،سختی، مشقّت

صعود: بالارفتن،برآمدن،برشدن

افاده: فایده دادن،فایده رساندن،(در فارسی به معنی تکبّر و خودبینی)  

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « رمز رفعت » و « راز موفّقیّت » / 449 - موفّقیّت ,رفعت
« رمز رفعت » و « راز موفّقیّت » / 449 موفّقیّت ,رفعت
دل بستن و جان را رستن!

دل بستن و جان را رستن!

"آسمان زیر پر و بال من است"

این سخن را مرغکی با سنگ گفت

آسمان با این بلندی 

کوه با این ارجمندی

ابر با این اوج 

دریا با هزاران موج

جنگل و صحرا و دشت و دره

سرتاسر همه زیر پر و بال من است

ای سیه دل سنگ سنگین!  

ای سراسر نفرت و نفرین!

و ای آرام آشفته!  

و ای خاموش ه!

تو نمی دانی چرا این راز را؟ 

و قدرت پرواز را؟

زیرا که تو دل بسته ای بر خاک و...

من جان رسته ام از خاک!

                            شفیعی مطهر

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : دل بستن و جان را رستن!
دل بستن و جان را رستن!
« بالِ پ » یا « وبالِ دیدن »؟! /443
     #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(443) 

 

« بالِ پ » یا « وبالِ دیدن »؟! 

 картинки по запросу

من انی را دیدم که خیلی « می فهمیدند »؛ 

اما آن چه را که باید زود « می فهمیدند»، دیر « فهمیدند»!

...و آن این که سرانجام  « فهمیدند » 

که نباید زیاد « می فهمیدند» !!

« درک و فهم» گر چه « بالِ پ » است،

لیک در این دیار « وبالِ دیدن » است! 

 چه زیبا می سراید آن سخنسرای وطنی،شفیعی کدکنی:

گَه مُلحد و گَه دَهری و کافر باشد

گَه دشمن خلق و فتنه پرور باشد

باید  بچشد  عذاب  تنهایی  را

هر که ز عصر خود فراتر باشد

 

 #شفیعی_مطهر

-------------------------------------

دیدن : دید،بینش

وبال : سختی،عذاب،سوء عاقبت،وخامت امر

 

مقدمتان گلباران در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « بالِ پ » یا « وبالِ دیدن »؟! /443 - دیدن ,وبالِ ,پ ,بالِ ,وبالِ دیدن ,بالِ پ
« بالِ پ » یا « وبالِ دیدن »؟! /443 دیدن ,وبالِ ,پ ,بالِ ,وبالِ دیدن ,بالِ پ
پیام اربعین حسینی
 پیام اربعین حسینی

 

تا می توان در خاک و خون خُفت

چون می توان خواری پذیرُفت؟

یا زندگی با ف و عزّت

یا مرگ با عزّ شهادت

تا می توان با سادگی مُرد

کی توان شرمندگی بُرد؟!

похожее изображение

اربعین نه « تجلیل از یک عدد و رقم»،که « تحلیل تاریخ عالم» است 

و پیامش این است که « زندگی » بدون« »،زیستی حیوانی است !

و اینک من با « دلی پرخون » و « رویی گلگون» 

ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی به جناب عالی 

و همه «آزادگان زمین» و «حقجویان زمان »،

موفقیت روز افزون شما و همگان را در پویش راه عزت و کرامت حسینی را 

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

#شفیعی_مطهر

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : پیام اربعین حسینی - توان ,اربعین حسینی
پیام اربعین حسینی توان ,اربعین حسینی
« خطوط زندگی » و « سقوط ارزندگی »/ 440
   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(440)  

 

« خطوط زندگی » و « سقوط ارزندگی »

 

https://dncache-mauganscorp.netdna-ssl.com/thumbseg/1838/1838235-bigthumbnail.jpg

من در نوشتن « مشق زندگی » و « سرمشق ارزندگی » 

هرگاه احساس که به « آ خط » و « بستر شط » رسیده ام، 

همان جا نقطه ای « گذاشتم » و « گذشتم » 

و به سر خط بعد« برگشتم ».  

زیرا نه « خطوط زندگی » « نُقطه پایان » دارد  

و نه « سقوط ارزندگی » ، « سُلطه زمان »!   

 

#شفیعی_مطهر

------------------------

شط: کرانه رود،رود بزرگ

 

مقدمتان گلباران در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « خطوط زندگی » و « سقوط ارزندگی »/ 440 - ارزندگی ,زندگی ,خطوط ,سقوط ارزندگی ,خطوط زندگی
« خطوط زندگی » و « سقوط ارزندگی »/ 440 ارزندگی ,زندگی ,خطوط ,سقوط ارزندگی ,خطوط زندگی
« چاپلوسی » و « دست بوسی »! /435
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(435)

 

 « چاپلوسی » و « دست بوسی »! 

картинки по запросу

من در این شهرِ « سیراب » از « سراب »

بسیاری از « شهروندان کوشا » و « نیرومندان پویا » را دیدم 

که عمری « می دویدند»؛ اما « به جایی نمی رسیدند»؛ 

ولی معمولا انی « به قدرت می رسیدند » که « به نُدرت می دویدند»!! 

در دیاری که « چاپلوسی » « بُرش » دارد و « دست بوسی »،« ارزش »،

 دیگر نه « شایستگی، بازار » دارد و نه « بایستگی، یدار »!

 « نخبگان، خون جگر » می خورند و « پخمگان، میِ گُلگون ساغر »! 

اینان « شایگانی قَدر » اند و آنان « قربانی غَدر »!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------

 پخمه : کودن،کندفهم،کم هوش،کم عقل

ساغَر : پیاله ،جام

شایگان : سزاوار،شایسته،لایق،درخور

قَدر : حرمت و وقار(در اینجا)

غَدر : خیانت،بی وفایی،مکر و فریب،پیمان شکنی

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « چاپلوسی » و « دست بوسی »! /435 - بوسی ,چاپلوسی
« چاپلوسی » و « دست بوسی »! /435 بوسی ,چاپلوسی
« قانون طاغوت » یا « تار عنکبوت »!/433
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(433)

« قانون طاغوت » یا « تار عنکبوت »!

 

картинки по запросу


من قانون « روزگار طاغوت » را چونان « تار عنکبوت » دیدم 

که اگر « چیزی کوچک » یا « پشیزی اندک » در آن بیفتد، 

« گرفتار تار » و « اسیر این حصار »خواهد شد، 

ولی اگر « چیزی بزرگ » و « پرویزی ستُرگ » در آن بیفتد، 

آن « تار را » و آن « تور را چاره »خواهد کرد. 

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

طاغوت: متعدی،سرکش،هر معبودی جز خدا،بت،صنم

پشیز : پولک،فلس،پول خُرد ف ی کم ارزش،پول سیاه

پرویز :پیروز،مظفّر،فاتح

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « قانون طاغوت » یا « تار عنکبوت »!/433 - طاغوت ,عنکبوت ,قانون طاغوت
« قانون طاغوت » یا « تار عنکبوت »!/433 طاغوت ,عنکبوت ,قانون طاغوت
زندگان رجیم » و « مُردگان فهیم »!/429
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(429) 

« زندگان رجیم » و « مُردگان فهیم »!

من بسیاری از « ک ن زیرک » و « نونهالان کوچک » را دیدم 

که به آنان می گفتند: بچه است، نمی فهمد!

وقتی نوجوان هم شد، می گفتند: نوجوان است، نمی فهمد!

وقتی جوان شد، گفتند: جوان و خام است، نمی فهمد! 

وقتی بزرگ شد، گفتند: دارد پیر می شود، نمی فهمد ...

وقتی هم پیر شد، گفتند: پیر است، حالیش نیست، نمی فهمد! 

فقط وقتی مُرد،آمدند و بر سَرِ گورش گفتند: 

عجب انسان فهمیده ای بود!! 

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------- 

رجیم : رانده شده،نفرین شده،ملعون

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : زندگان رجیم » و « مُردگان فهیم »!/429 - فهمد ,گفتند ,است، ,رجیم ,فهمد وقتی ,مُردگان فهیم ,زندگان رجیم
زندگان رجیم » و « مُردگان فهیم »!/429 فهمد ,گفتند ,است، ,رجیم ,فهمد وقتی ,مُردگان فهیم ,زندگان رجیم
پول « ابزار مبادله »یا « عیار مجادله »؟! /431
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(431)

 

پول « ابزار مبادله »یا « عیار مجادله »؟! 

 картинки по запросу

من افرادی را دیدم که با پول نه « کارسازی »،که « بازی » می کنند. 


اینان نه به « خاصیت وجودی »، 

که تنها به رقم « صفرهای موجودی » می شند .

پول « ابزار مبادله »است،نه « عیار مجادله »!

پول « وسیله رفاه » است،نه « حیله گناه »!

پول ،نه « قُلّه هدف » ، که « حُلّه شرف »است.

با آن هم می توان « مدینه فاضله » ساخت و هم « مزبله نازله »!

این نوع « نگریستن » است که  « چگونه زیستن » را رقم می زند!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------

حُلّه : جامه، لباس نو، جامه بلند که بدت را بپوشاند

مزبله: جای ریختن خاکروبه و سرگین

نازله: فرودآینده،پایین رونده،پایین رو

 

  گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : پول « ابزار مبادله »یا « عیار مجادله »؟! /431 - مجادله ,عیار ,مبادله ,ابزار ,عیار مجادله ,ابزار مبادله
پول « ابزار مبادله »یا « عیار مجادله »؟! /431 مجادله ,عیار ,مبادله ,ابزار ,عیار مجادله ,ابزار مبادله
« والاترین تعبیر »،« بالاترین تغییر »است!/427
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(427) 

 

« والاترین تعبیر »،« بالاترین تغییر »است!

 картинки по запросу

من در « درازای زمان » و « پهنای زمین »، 

راز و رمز همه « تحولّات شگرف » را در « تغییرات ژرف » دیدم،

در « تغییر باورها » و « پذیرش خطرها ».   

هماره « والاترین تعبیر »،« بالاترین تغییر » است! 

 

 #شفیعی_مطهر

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « والاترین تعبیر »،« بالاترین تغییر »است!/427 - تغییر ,بالاترین ,تعبیر ,والاترین ,والاترین تعبیر ,بالاترین تغییر ,تغییر »است
« والاترین تعبیر »،« بالاترین تغییر »است!/427 تغییر ,بالاترین ,تعبیر ,والاترین ,والاترین تعبیر ,بالاترین تغییر ,تغییر »است
« ناتوان از تغییر » و « اسیر در دام تقدیر » / 425
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(425) 


« ناتوان از تغییر » و « اسیر در دام تقدیر »

 картинки по запросу

من انسان های « ناتوان از تغییر » 

و « اسیر در دام تقدیر » را 

چون « نشیبیِ برگ » در « سراشیبیِ مرگ » دیدم؛ 

« مرگی آرام » با « ساز و برگی در نیام »!

« جوانه زندگی، رویش » است و « نشانه ارزندگی،پویش ».

بنابراین هر موجود زنده « هر لمحه در خیال تدبیر » است 

و « هر لحظه در حال تغییر »!

...و آن گاه « با انفعال می میرد » و « زوال می پذیرد »

که « از تدبیر بازمی ماند » و « تغییر را نمی تواند»!

 

#شفیعی_مطهر

  -------------------------------------

نشیب : پستی،سرازیری،پایین

نیام : غلاف، غلاف شمشیر و خنجر

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « ناتوان از تغییر » و « اسیر در دام تقدیر » / 425 - تغییر ,تقدیر ,اسیر ,ناتوان
« ناتوان از تغییر » و « اسیر در دام تقدیر » / 425 تغییر ,تقدیر ,اسیر ,ناتوان
خدا دیدن چه شیرین است!

 خدا دیدن چه شیرین است! 

#شفیعی_مطهر

تقدیم به آنان که از دشمن، جور می بینند و از دوست، جفا!

 

سحر بر درگه معشوق نالیدن چه شیرین است!
سری بر آستان دوست ساییدن چه شیرین است!

دلی خونبار و چشمی اشکبار و چهره ای خندان
به روی بحرخون خویش خندیدن چه شیرین است!

به راه حق فراتر از تن و جان آبرو دادن
به راه عشق خوددادن خدادیدن چه شیرین است!

به زیر سلطه دشمن بلادیدن اگرسخت است
به روز حاکمیت هم ستم دیدن چه شیرین است!

ز دشمن گرهزاران تیر زهرآگین خوری سهل است
ز دست دوست جام زهر نوشیدن چه شیرین است!

مسلمان بودن و ازکفر رنجیدن سزاوار است
به جُرم دین ز دینداران جفادیدن چه شیرین است!

اگر ظلمت هزاران تیرکین بر پیکرت بارد
بر اوج آسمان چون مهرت دن چه شیرین است!

به غمخواری غم دل گفتن آرامش دهد اما
غمت با چاه گفتن زار گرییدن چه شیرین است!

در آن شهری  که فهمیدن گناه دردمندان است
صدای درد را از دل نیوشیدن چه شیرین است!

بلور دل ش تن بر سریر سرخ  پیروزی
اگر تلخ است طعم دردفهمیدن چه شیرین است!

وضو با خون دل تکبیر از سوز جگر گفتن
ز باغ سبز سجاده ثمرچیدن چه شیرین است!

ز ناپاکی خود گر طعن بشنیدی روا باشد
"مطهر"بودن و دشنام بشنیدن چه شیرین است!

(گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar)

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : خدا دیدن چه شیرین است! - شیرین ,دیدن
خدا دیدن چه شیرین است! شیرین ,دیدن
دل بستن و جان را رستن!

دل بستن و جان را رستن!  

 

#شغیعی_مطهر

"آسمان زیر پر و بال من است"

این سخن را مرغکی گ گفت

آسمان با این بلندی 

کوه با این ارجمندی

ابر با این اوج 

دریا با هزاران موج

جنگل و صحرا و دشت و دره

سرتاسر همه زیر پر و بال من است

ای سیه دل سنگ سنگین!  

ای سراسر نفرت و نفرین!

و ای آرام آشفته!  

و ای خاموش ه!

تو نمی دانی چرا این راز را؟ 

و قدرت پرواز را؟

زیرا که تو دل بسته ای بر خاک و...

من جان رسته ام از خاک!

                      گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : دل بستن و جان را رستن!
دل بستن و جان را رستن!
« هوادار شیفته » یا « مخالف فریفته »؟!
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(420)

« هوادار شیفته » یا « مخالف فریفته »؟!

image result

 من « خ مگان خودخواه » را چونان « کرگدنی ناآگاه » دیدم 

که همه « جهان فراخ » را در « دو سوی شاخ » می بینند؛

تک شاخی که بر « زَبَرِ زنخدان » و در « برابر دیدگان »، 

بر « فراز پیشانی » چون « راز نشانی » روییده است.

اینان همه شهروندان را یا « سپید سرور » می بینند ،یا « سیاه دیجور » ، 

  همه مردم را یا « هوادار شیفته » می دانند و یا « مخالف فریفته ».

در نگاه اینان « دمند فکور » و « شهروند باشعور » وجود ندارد.

مُوافقان را « زلال » می خوانند و مُخالفان را در « ضلال »!

در نگاه خ مه هر آن که نه « با من » است،پس « بر من » است

و هر که « بر من » است،« دشمن » است!

 

 #شفیعی_مطهر

-------------------------------

زنخدان : چانه

دیجور: تاریکی،تیره رنگ مایل به سیاهی

شیفته: عاشق ،دلباخته

فریفته: فریب خورده،گول خورده

زلال: آب صاف و گوارا،آب شیرین خوشگوار

ضلال: گمراهی

 با من : هودار من

بر من : مخالف من

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « هوادار شیفته » یا « مخالف فریفته »؟! - فریفته ,مخالف ,شیفته ,هوادار ,مخالف فریفته ,هوادار شیفته
« هوادار شیفته » یا « مخالف فریفته »؟! فریفته ,مخالف ,شیفته ,هوادار ,مخالف فریفته ,هوادار شیفته
عاشورا خطّ سبز عزّت
عاشورا خطّ سبز عزّت 

#شفیعی_مطهر

 

  عاشورایی دیگر گذشت و داغی دیگر بر دل ها گذاشت!

 عاشورا قلّه ای است بلند و شکوهمند که قرن هاست پیروز و سرفراز بر بلندای تاریخ بشر ایستاده و سرود پویایی و پایایی را در گوش زمان می کند. 

از این قُلّه رفیع رفعت دو خط موازی تا دامنه قیامت کشیده اند: 

یکی خط سبز عزّت و دیگری خط سرخ شهادت . 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : عاشورا خطّ سبز عزّت
عاشورا خطّ سبز عزّت
« خدایگان غدّار » و « فرمانروای قدرتمدار »/411
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(411) 

 

« خدایگان غدّار » و « فرمانروای قدرتمدار »

картинки по запросу

 

من ماری را دیدم با « پنج سر » و « هزار خطر »؛ 

اما این « سرهای نیشدار » و « خطرهای بی شمار » 

در برابر خطر « خ مگی انسان » و این « طغیان بی کران  »، 

« بلایی حقیر » است و « دردی چاره پذیر ».

« خدایگان غدّار » و « فرمانروای قدرتمدار » 

چون خود را « مُجاز به غارت » و « بی نیاز از نظارت » مردم ببیند،

از گرگ « سفّاک تر »است و از مار « خطرناک تر »! 

 

#شفیعی_مطهر

----------------------

خدایگان: خداوند،پادشاه بزرگ

غدّار: بی وفا، خائن، حیله گر ،فریبکار

مُجاز: اجازه داده شده، جایز، روا

سفّاک:خون ریز

 

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « خدایگان غدّار » و « فرمانروای قدرتمدار »/411 - خدایگان ,غدّار ,قدرتمدار ,فرمانروای ,فرمانروای قدرتمدار ,خدایگان غدّار
« خدایگان غدّار » و « فرمانروای قدرتمدار »/411 خدایگان ,غدّار ,قدرتمدار ,فرمانروای ,فرمانروای قدرتمدار ,خدایگان غدّار
از « ساحل شرف » تا « جزیره هدف »! /412
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(412)  

 

 از « ساحل شرف » تا « جزیره هدف »!

 картинки по запросу

 

 من « مدیران سازمان » و « ان جهان » را آن گاه موفّق دیدم 

که پیش از فشردن دست کارکنان و شهروندان ، 

« دل ها را تسخیر » و « مشکل ها را تدبیر » کنند! 

وقتی می تواند « مُثمر ثَمَر » و « مَنشا اَثَر » باشد

که در جان ها « محبوب » و پایه های قدرتش بر « قلوب » استوار گردد.

نسبت به مردم چونان « زورقی رها » بر روی« آب دریا »است

آب دریا  می تواند « زورق روان »را بر فراز « دست های مهربان  »خود 

از « ساحل شرف » تا « جزیره هدف » برساند؛

 نیز « دریای مردمی »می تواند با یورش به داخل « زورق ی » 

آن را با « سرنشینان سرگردان » به ژرفای « دریای عصیان » بفرستد.

اکرم (ص) :

صِنفانِ اِذا صلحا صلحت الاُمّه وَ اذا فَسَدا فَسَدت الاُمّه .

قیل : مَن هُم؟ یا رَسول الله! قالَ: اَلعُلَماء وَ الرُّوَساء

 دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند، امت صالح خواهند بود و هرگاه فاسد شوند، امت فاسد خواهد شد. 

سوال شد: این ها چه انی هستند؟ 

فرمودند: « عالمان اُمّت » و « ان ملّت ».

(شیخ صدوق، ص۳۶) 

 

#شفیعی_مطهر

 

 گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : از « ساحل شرف » تا « جزیره هدف »! /412 - تواند ,جزیره ,ساحل
از « ساحل شرف » تا « جزیره هدف »! /412 تواند ,جزیره ,ساحل
« صاف گفتن » و « شفّاف شکفتن »!/409
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(409)  

 

 « صاف گفتن » و « شفّاف شکفتن »! 

 

картинки по запросу

 

من سرهایی را دیدم « گران » و چشم هایی « نگران »؛ 

  « گران از خواب غفلت » و « نگران از تعارض تصاویر هویت » !

هویت دیروز در قاب فردا نه « فعّالیّتی در عمل » دارد و نه « جذّ ّتی در اَمَل ».

نه « القاب » در « قاب  » می گنجد و نه  « قاب » در « نقاب »!

در « روزگار زلالی » و رواج « بهار دیجیتالی »

تنها باید از « آب و آیینه » سخن گفت ،نه از « کین و کینه »!

باید « صاف گفت » و « شفّاف شکفت »! 

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------

صاف :صافی،پاکیزه و خالص و بی دُرد،بی غش،بی آلایش

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « صاف گفتن » و « شفّاف شکفتن »!/409 - شفّاف ,شفّاف شکفتن
« صاف گفتن » و « شفّاف شکفتن »!/409 شفّاف ,شفّاف شکفتن
عاشورا؛«مکتب بالیدن» ،نه «شب نالیدن»! /ویژه عاشورا
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(ویژه عاشورا)

 

عاشورا؛«مکتب بالیدن» ،نه «شب نالیدن»!  

 

картинки по запросу

 

من عاشورا را « مکتبی برای بالیدن » دیدم ،نه « شبی برای نالیدن »،

کربلا را « آموزه ای برای مکتب » دیدم ، نه « موزه ای برای مذهب »؛

ذکر آن حماسه را « نگاهی برای نگریستن » دیدم، نه « آهی برای گریستن »؛

و آیین های سوگواری را « نماد انگیزش شعور » دیدم،نه « نمود جوشش شور ».

من در کربلا « سوز عطشی » و « افروز آتشی » را دیدم 

که همه « زمین های کویر را سیراب » ، و همه « زمان های فقیر را غرقاب » کرد.

من در شامگاه « عاشورای گلگون »،« وش سرخ خون » را دیدم 

که از « حنجره سرخ سحاب » و « پنجره سپید مهتاب »گذشت 

و پشت « شب سیاه » و « اهریمن دُژآگاه » را درهم ش ت 

و حقیقت سبز پیروزی « خون بر شمشیر »،« حلقوم بر تیر »، 

  « حنجر بر خنجر » و « باور بر تاجور »را جاودانه کرد.

من در کرانه خونین فرات، تابش سیمین مهتاب را دیدم 

که خواب طلایی ماهیان را نقره باران می کرد 

و می کوشید تا جگر سوخته فرات را در اندوه جگرسوختگان عطشناک یام بخشد.

من سیمای سرخ و فریاد سبز شهیدان نینوا را دیدم و شنیدم 

که آیه « اِنّی اَعلَمُ مالا تَعلَمون » را برای « عرشیان تفسیر می کرد»

و جانبازی جوانمردان کربلا ، حقیقت « فَتَبارَکَ الله اَحسَنُ الخالِقین » را برای « فرشیان تعبیر می نمود».

من در شامگاه عاشورا ،نمایشگاه عظیم کربلا را دیدم که همه عظمت عشق،عزّت،دلدادگی،حُرّیت ، حمیّت و را بر صفحه صفحه صحیفه هستی ترسیم می کرد 

و عطر عصاره این خون جوشان را سرمایه سرخی هر فلق و زیبایی هر شفق قرار می داد. 

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : عاشورا؛«مکتب بالیدن» ،نه «شب نالیدن»! /ویژه عاشورا - کربلا ,دیدم ,عاشورا ,دیدم  ,عاشورا؛«مکتب بالیدن» ,ویژه عاشورا
عاشورا؛«مکتب بالیدن» ،نه «شب نالیدن»! /ویژه عاشورا کربلا ,دیدم ,عاشورا ,دیدم  ,عاشورا؛«مکتب بالیدن» ,ویژه عاشورا
« راستین » یا « تاجوَر فَرنشین »؟/410
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(410)  

 

 « راستین » یا « تاجوَر فَرنشین »؟ 

 картинки по запросу

من مدیری را برای « ی، شایسته » و برای « راهبردی، بایسته » دیدم 

که راه را « بنماید » و خود پیشاپیش رهروان راه را « بپیماید ». 

نه این که خود در « کُنجِ عافیت نشیند » و « لُنجِ سلامت برچیند»؛

ولی رهروان را به « کار با بدبختی ها » و « پیکار با سختی ها » برانگیزد!  

آن که خود به « تجمُّل » می گراید و خلق را به « تحمُّل » فرامی خواند،

نه « ی راستین »، که « تاجوَری فَرنشین » است! 

  ی « شایسته ی » و « بایسته مهتری » است 

که کهتران را « فراتر نشاند » و خود را « فروتر خواند ».

علی(ع) : اَلسَّیدُ مَن تَحَمَّلَ المَوونه وَ جاءَ بِالمَعونَه.

 آقا و سرور جامعه ی است که زحمت دیگران را بر دوش می کشد و به دیگران یاری می رساند. 

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

لُنج : دو طرف دهان از بیرون،لب،گرداگرد دهان

 فَرنشین: رئیس،بالانشین

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « راستین » یا « تاجوَر فَرنشین »؟/410 - فَرنشین ,راستین ,تاجوَر فَرنشین , راستین
« راستین » یا « تاجوَر فَرنشین »؟/410 فَرنشین ,راستین ,تاجوَر فَرنشین , راستین
« خیال باطل » و « آمال جاهل »! /408
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(408) 

 

 « خیال باطل » و « آمال جاهل »! 

image result

 

من چه بسیار « خ مگان منفور » و « فرمانروایان مغرور » را دیدم 

که چون می دانستند در « پازل جامعه آینده » و در « روند نو شی فزاینده »، 

نه « جاهی شایسته » دارند و نه « جایگاهی بایسته »،

بنابراین می کوشیدند تا « گَردانه زمان » و « گردونه زمین » را به عقب برگردانند.

اما زهی « خیال باطل » و « آمال جاهل »!

حجم عظیم « ظلمت » با همه « قَسوت و قساوت »

در همه دوران « دَیجوری شب » و « کوری کوکب » 

از هر « حنجره باریک » و « پنجره تاریک »

فریاد می زد: « مرگ بر آفتاب »!

اما سرانجام آفتاب عالَم تاب چون « هر روز » 

و با همان « ساز و سوز »طلوع کرد؛ 

به « گاه خویش » و از « بارگاه خویش »!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

جاه : قدر و شرف،فرّ و شکوه،عُلُوّ منزلت

گَردانه : چرخه

قسوت و قساوت: سخت شدن، سنگدلی

دَیجوری : تاریکی،تیره رنگ 

 

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « خیال باطل » و « آمال جاهل »! /408 - جاهل ,آمال ,باطل ,خیال ,آمال جاهل ,خیال باطل
« خیال باطل » و « آمال جاهل »! /408 جاهل ,آمال ,باطل ,خیال ,آمال جاهل ,خیال باطل
« ایستگاه زیبنده » یا « گذرگاه فریبنده »؟! /402
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(402)  

 

« ایستگاه زیبنده » یا « گذرگاه فریبنده »؟!

 

 

من کاخ هایی را دیدم با « برج ها و باروهایی فلک فرسا » 

و همراه با « آرزوهایی ملک آسا »؛ 

اما نه « سر به سوی افلاک » که « روی به اندرون خاک » فرو برده بودند. 

گویی این « ندای سروش » و « نوای وش » را تجلّی می بخشیدند که: 

 « لِدوا لِلمَوت وَاجمَعوا لِلفناء وَابنوا لِل اب» 

«بزایید برای میرایی و فراهم آورید برای نابودی و بسازید برای ویرانی.»

  دنیا در « حال گشت » است و « مجال فرگشت » 

و « گذرگاهی فریبنده » است ، نه « ایستگاهی زیبنده »!

دنیا هم « حیله خواب و خیال » است و هم « وسیله بِ کمال ».

باید از آن « رَست » و به این « پیوست »!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------- 

رَستن :رهاشدن،رهیدن،رهایی،نجات یافتن

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « ایستگاه زیبنده » یا « گذرگاه فریبنده »؟! /402 - فریبنده ,زیبنده ,گذرگاه فریبنده ,ایستگاه زیبنده
« ایستگاه زیبنده » یا « گذرگاه فریبنده »؟! /402 فریبنده ,زیبنده ,گذرگاه فریبنده ,ایستگاه زیبنده
« نیرنگی ناگزیر » در « فرهنگی فراگیر » !/405
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(405)   

 

« نیرنگی ناگزیر » در « فرهنگی فراگیر » !

 

مداد در برابر دوربین 

 من چهره هایی « بی هویت » و قیافه هایی « بی شخصیت » را دیدم 

که در « هر نقطه و هر مکان » و در « هر لحظه و هر زمان » 

سیمای خود را در « قاب » یک « نقاب » پنهان می د. 

ظهور « جناب های ق » در پشت « نقاب های قُلّ »

به صورت « فرهنگی فراگیر » و  « نیرنگی ناگزیر » نهادینه شده بود.

زیستن در جامعه ای که « گردن ها زیر یوغ » است 

و « زبان ها آلوده دروغ » ،

« رنجی جانکاه » است و « شکنجی پُرآه »!

در چنین جامعه ای یا باید « همرنگ زیست » 

و یا با « نیرنگ نگریست  »!

 

#شفیعی_مطهر

 

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « نیرنگی ناگزیر » در « فرهنگی فراگیر » !/405 - فراگیر ,فرهنگی ,ناگزیر ,نیرنگی ,فرهنگی فراگیر ,نیرنگی ناگزیر
« نیرنگی ناگزیر » در « فرهنگی فراگیر » !/405 فراگیر ,فرهنگی ,ناگزیر ,نیرنگی ,فرهنگی فراگیر ,نیرنگی ناگزیر
« نوای بینوایی » و « تنگنای تنهایی » !/401
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(401)  

 

« نوای بینوایی » و « تنگنای تنهایی » !

 

 

من « خ مه ای لجوج » را بر « اریکه عروج » دیدم 

که روزگاری « هزاران هوادار » با « دل هایی امیدوار » 

او را « اهورا می دیدند » و برایش « هورا می کشیدند »!

 ... نیز روزی و روزگاری را دیدم که این « تندیس اهریمن »

در بین « میلیون ها تن »

در « تنگنای تنهایی » 

و با « نوای بینوایی » خود را کشت! 

...و این « سرشت مشئوم » و « سرنوشت محتوم » همه خ مگانی است

که از « ضلال سراب، سیراب » می شوند و در « خیال قاب،نقاب » می زنند!

تا زنده اند ،در « دام غرور اسیر » اند و تنها در « کام گور،بصیر » اند!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------

عروج : بالارفتن ،به بلندی برآمدن

مشئوم : نامبارک، بدیمن، بدشگون

ضلال : گمراهی، گمراه شدن 

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « نوای بینوایی » و « تنگنای تنهایی » !/401 - تنهایی ,تنگنای ,بینوایی ,نوای ,تنگنای تنهایی ,نوای بینوایی
« نوای بینوایی » و « تنگنای تنهایی » !/401 تنهایی ,تنگنای ,بینوایی ,نوای ,تنگنای تنهایی ,نوای بینوایی
خلاف باور » و « اختلاف نظر »! /398
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(398)   

 

خلاف باور » و « اختلاف نظر »!

картинки по запросу

 

من همه « انسان های هَم اَرز » و « شهروندان خَرَدوَرز » را 

در « باورها ،گوناگون » و در « نظرها،ناهمگون » دیدم.

آن که « ژرف می شد » با یک « حرف نمی پَریشد »؛

و اما چون مستقلّاً « خَرَد می وَرزد »،

« بیدی » نیست که از هر « بادی » « بلرزد »!

« خلاف در تدبُّر » و « اختلاف در تفکُّر » 

لازمه « استقلال در ریشه » و « استدلال در شه » است.

من تنها در دو جامعه هیچ « خلاف باور » و « اختلاف نظر » ندیدم: 

یکی « جمعیت گورستان » و دیگری « جامعه گوسپندان »!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------

هَم اَرز : همانند،دو یا چند نفر یا چند چیز که دارای ارزش ی ان هستند

ناهمگون  : ناهمرنگ ناهمانند، مختلف

نمی پَریشد : پریشان و آشفته نمی شود

خلاف : ناسازگاری ،مخالفت،ضدموافقت  

خلاف در تدبُّر : اختلاف نظر در شیدن

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : خلاف باور » و « اختلاف نظر »! /398 - خلاف ,اختلاف ,باور ,خلاف باور
خلاف باور » و « اختلاف نظر »! /398 خلاف ,اختلاف ,باور ,خلاف باور
از « بطن » تا « باطن »!/393
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(393)   

 

از « بطن » تا « باطن »!

 картинки по запросу

 

من در « گَردانه زمین » و « گَردونه زمان »،

همه چیز و همه را در « حال گذر » و « مجال گذار » دیدم.

تنها اثری که از « یادها » و « نمادها » می ماند، 

« یادگارهای به گزین » و « رفتارهای خیرآفرین » است.

آنچه به « انسان، سود » و به « جهان،جود » می رساند، 

هماره « ماندگار » است و همواره « پایدار  ». 

انسان هایی که از « بطن » گذشته اند، 

به « باطن » رسیده اند

و آنان که از « هوا » « روی برتافته اند»،

 « هو » را « یافته اند»!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

بطن : شکم

باطن : درون چیزی،اندرون،پنهان

نماد : سمبل،مظهر

به گزین : بسیار نیکو و برگزیده

هوا : آرزو،میل نفسانی،هوس

هو : ضمیر غایب مفرد مذکر، او ،در اصطلاح عرفا اشاره به ذات باری تعالی

 

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : از « بطن » تا « باطن »!/393 - باطن
از « بطن » تا « باطن »!/393 باطن
حق«زیستن برای گیاه»و«نگریستن برای نگاه»!/395
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(395)  

 

حق«زیستن برای گیاه»و«نگریستن برای نگاه»!

 

من افرادی را دیدم که چون « گرگی گرسنه »

و « پلنگی تشنه » را می کشتند ، 

« نام کارشان را شجاعت » و 

« پیام پیکارشان را شهامت » می گذاشتند، 

ولی هنگامی که « گرگی در دفاع »

و « پلنگی در نزاع » انسانی را می کشت، 

آن « دفاع را ناخوش » و « نزاع را توحُّش » می نامیدند.

هر « نگاه حق نگریستن » دارد 

و هر « گیاه،حق زیستن »!

هر موجود زنده حق دارد « لُقمه ای از طعام هستی » بچشد 

و « جرعه ای از جام الستی » بنوشد!

حق « وجود » را برای هر « موجود » « پاس داریم » 

و همه زندگان را « حسّاس انگاریم »!

 

#شفیعی_مطهر

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : حق«زیستن برای گیاه»و«نگریستن برای نگاه»!/395 - برای نگاه» ,گیاه»و«نگریستن برای ,برای گیاه»و«نگریستن ,حق«زیستن برای
حق«زیستن برای گیاه»و«نگریستن برای نگاه»!/395 برای نگاه» ,گیاه»و«نگریستن برای ,برای گیاه»و«نگریستن ,حق«زیستن برای
فرصتی برای«بوییدن یک گُل»و«پوییدن یک پُل»!/391
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(391)     

 

فرصتی برای«بوییدن یک گُل»و«پوییدن یک پُل»!

من در « عرصه حیات » و « قلمرو ممات » 

چه بسیار انسان هایی را دیدم که ده ها سال « زیستند »؛ 

اما یک لحظه نفهمیدند که « کیستند »!

حتی کمتر ی را دیدم که صد سال زندگی کند، 

اما بسیاری را دیدم که یک سال را صد بار تکرار د!

زندگی نه « داری بسته » است و نه « مداری پیوسته » ،

بلکه « راهی بی کران » است به سوی « بارگاهی آژمان ».

راهی است که « پیوسته باید پیمود » 

و لحظه ای در آن نمی توان « نشسته آسود »!

زندگی،« گاهِ گذر از یک پُل » است و « گواهِ باور یک تحوُّل ».

عمر انسان « لحظه ای تنگ » و « عرصه ای آژنگ »است

  به فرصت « بوییدن یک گُل » و « پوییدن یک پُل »!

بنابراین عمر انسان نه « عامل کَرّار » است و نه « قابل تکرار » ! 

 

#شفیعی_مطهر

----------------------

ممات : مرگ،زمان مرگ

دار  : خانه،سرا

مدار : جای دورزدن ،دایره ای موهوم از سطح زمین موازی با دایره استوا

آژمان : بی زمان

آژنگ : چین و چروک ،چین و شکن

کرّار : بازگردنده 

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : فرصتی برای«بوییدن یک گُل»و«پوییدن یک پُل»!/391 - لحظه ,انسان ,فرصتی برای«بوییدن
فرصتی برای«بوییدن یک گُل»و«پوییدن یک پُل»!/391 لحظه ,انسان ,فرصتی برای«بوییدن
انسان های « بُزُرگ » با همّت های « ستُرگ »/388
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(388)  

 

انسان های « بُزُرگ » با همّت های « ستُرگ »

 

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید

 

من « مِهرِ فُروزان » را بر « سِپِهر سوزان » دیدم 

که با « انبوهِ تابَندگی » و « شکوهِ فُروزَندگی » 

تنها می توانست « روز » را بسازد، 

نه « روزگار » را . 

روزگار را نه « خورشیدِ تابناک »،

که « انسان های باادراک »می سازند؛

انسان هایی « بُزُرگ » با اراده ها و همّت هایی « ستُرگ ». 

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

سوزان : در حال سوختن،سوزنده

انبوه : پُر،بسیار،پیچیده و درهم،به هم پیوسته

 

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : انسان های « بُزُرگ » با همّت های « ستُرگ »/388 - انسان ,ستُرگ ,بُزُرگ ,همّت
انسان های « بُزُرگ » با همّت های « ستُرگ »/388 انسان ,ستُرگ ,بُزُرگ ,همّت
« نُخبگان آگاه » و « مردم بی پناه »!/386
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(386)   

 

« نُخبگان آگاه » و « مردم بی پناه »!

 картинки по запросу

 

من هنگامی که سرنوشت تلخ ملل « واپس مانده » 

با انی « دست نشانده » را می نگرم ، 

کم کم به این « باور » و « سوز جگر » می رسم 

که گویا قِصّه پُر غُصّه توسعه نیافتگی را پایانی نیست؛ 

زیرا نه « گُرگان، سیر » می شوند و نه « گوسپندان، بصیر » !!  

اما در « جوامع انسانی »،نه « توابع حیوانی » ،

آن گاه « پَخمگان تاجوَر پیروزند »

که « نُخبگان روشنگر نور نیفروزند»! 

بنابراین مسئول واپس ماندگی « مردم بی پناه »،« نخبگان آگاه » اند!

آنان که « نمی فهمند» در « وَهم اند»،

ولی نُخبگانی که « فهیم » اند، 

در علت واپس ماندگی « سهیم » اند!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

توابع : جمع تابع،پیرو،پیروی کننده،کلمات مُهمل و بی معنی که دنبال بعضی از کلمات گفته می شود؛چون : ساخت و پاخت

پَخمگان : افراد کودن،کم عقل،کُندفهم و کم هوش

نُخبگان : برگزیدگان

وَهم : گمان، خیال، پندار

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « نُخبگان آگاه » و « مردم بی پناه »!/386 - نُخبگان ,واپس ,پناه ,مردم ,آگاه ,واپس ماندگی ,نُخبگان آگاه
« نُخبگان آگاه » و « مردم بی پناه »!/386 نُخبگان ,واپس ,پناه ,مردم ,آگاه ,واپس ماندگی ,نُخبگان آگاه
« آیه رحمت » یا « مایه زحمت »؟/ 383
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(383)  

 

  « آیه رحمت » یا « مایه زحمت »؟

 картинки по запросу

 

من قلب محمد(ص) را « پرجمعیت ترین شهر دنیا » 

و « پُررحمت ترین نهر مصفّا » دیدم. 

در آن شهر سُفره ای گسترده بودند 

ُپر از « لُقمه های لُقمانی » و « جُرعه های جنانی »؛ 

سفره ای به گستره طول تاریخ زمان و عرض جغرافیای زمین.

بر سر آن سفره « بی رنگ » و عاری از « رنگ نیرنگ » 

همه انسان ها از هر « نژاد و رنگ » 

و با هر « فکر و فرهنگ » نشسته بودند 

و « لُقمه های مالامال رَافت » می خوردند 

و « جُرعه های زُلال رَحمت » می نوشیدند.  

اما دریغ و افسوس! « فَقیهان مُتحَجِّر» 

و « سَفیهان تاجر » دست به دست هم دادند

و برای جهان بشریت از این « آیه های رحمت » 

، « مایه های زحمت » ساختند! 

از آن پس غروب شد روزی که « وفا »،« سرمایه بقا » بود 

و « جفا » ، « مایه فنا »!

« عفّت » « زَر » بود و « غیرت » ، « زره »؛

اما « زَر » را با « زور » بردند و « زره » را با « تزویر »!

« شهامت » ، « شراری در دل » بود 

و « شجاعت » ، « شوری در سر ».

« شهامت » را « شناعت » شناختند و « شجاعت » را « جسارت »!

« شرار » را با « شرارت » خاموش د و « شور » را با « شَرّ »!

« »ها با « خشوع و خشیت » بود و « راز و نیاز » ها  با « عطر عصمت »!

« خَشیَت » را به « خُشونت » کشیدند و « « عصمت » را به « عصیان »!

 « شرافت » ، « شناسنامه » بود و « شهادت »،« پایان نامه »!

اما گُلِ « شرافت » را با « هجومِ  شقاوت » پَ َر د 

و غنچه « شهادت » را با « سموم شماتت »!

...و اما اکنون « غُل و بند » ، « گُل لبخند » را از ساقه لب ها « ربوده »

و عجوزه غم در غمخانه دل ها « غنوده » است.

تنها « راز شکوفایی بصارت » و « رمز رهایی از اسارت » 

« گذشت از جه » است و « بازگشت به اص ».

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------

 جنان : بهشت،جمع جنّت

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « آیه رحمت » یا « مایه زحمت »؟/ 383 - مایه ,زحمت ,رحمت ,مایه زحمت
« آیه رحمت » یا « مایه زحمت »؟/ 383 مایه ,زحمت ,رحمت ,مایه زحمت
« واقعیت گریزی » و « حقیقت ستیزی»!/376

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(376)  


« واقعیت گریزی » و « حقیقت ستیزی»!

картинки по запросу

من ایدئولوگی را دیدم 

که اسب ایدئولوژی او « مُرده » 

و هرزه گیاه شه اش « پژمُرده » بود؛ 

اما او به جای پیاده شدن از این « اسب بیمار » 

و دست کشیدن از این « ب و کار »

،دست به هر « کاری متعارف » و « ابتکاری غیرمتعارف » می زد 

تا با « واقعیت » « بستیزد » و از « حقیقت » « بگریزد »!

غافل از این که « صفای حقیقت » و « سیمای واقعیت  »

چونان « مهر » بر « سپهر » « می درخشد»

و هم « شیفتگان زلال » و هم « فریفتگان ضلال » را 

« نور و شعور » « می بخشد»!

 

#شفیعی_مطهر

 

بیشتر بخوانید در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « واقعیت گریزی » و « حقیقت ستیزی»!/376 - حقیقت ,واقعیت ,حقیقت ستیزی» ,واقعیت گریزی
« واقعیت گریزی » و « حقیقت ستیزی»!/376 حقیقت ,واقعیت ,حقیقت ستیزی» ,واقعیت گریزی
« عاشقانه سوختن » و « عارفانه نور افروختن »!
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(378)  

 

« عاشقانه سوختن » و « عارفانه نور افروختن »!

image result

 

من « فانوس دریایی » رابر کرانه « اقیانوس رهایی » دیدم 

که « یک تنه و تنها » و « شیفته و شیدا » 

در برابر « غول شب » و « افول کوکب » ایستاده بود!

  او « پیکان های نور » را از « کمان های دور »

از هر سوی بر « پیکر سرد و سیاه » و « باور دژآگاه » شب می بارید .

او نه « مهر و ماه » بود و نه « پاد پگاه »،

اما با « شهاب های فانوس » ،

ره گم کردگان « گرداب های اقیانوس » را راه می نمود.

بنابراین دریافتم که در « راهِ روشنگری » و « گاهِ حق باوری »،

نه « تنهایی دوران » بن بست است و نه « بی وفایی یاران »!

باید « عاشقانه سوخت » و « عارفانه نور افروخت »!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------- 

غول : دیو، موجود افسانه ای بسیار بزرگ جثه و بدهیکل،جانور مهیب

افول  : غروب ، پنهان شدن ،ناپدیدشدن ستاره

دژآگاه : بد ش، بددل، بدخو، تندخو،نادان و بی تربیت

پاد : نگهبان،تخت،اورنگ 

 

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « عاشقانه سوختن » و « عارفانه نور افروختن »! - عارفانه ,عاشقانه ,عاشقانه سوختن
« عاشقانه سوختن » و « عارفانه نور افروختن »! عارفانه ,عاشقانه ,عاشقانه سوختن
« نخستین کار » و « بهترین ابتکار »! /380
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(380)  

 

« نخستین کار » و « بهترین ابتکار »! 

 

картинки по запросу

 

من گردبادی « ویرانگر » را دیدم همراه با « غرّش تُندر » .

  « کارش توفندگی » بود و « کوله بارش ،روزمرّگی » ! 

این « توفان سیاه » با « طغیان تباه »،

« دار سرب و سراب » و « دیار قاب و نقاب » را در بر گرفته ، 

همه جوانه های جوانمردی را « می خَست »

و نهال های مهربانی را « درهم می ش ت »؛ 

« مُل های محبّت » را بر « خاک می ریخت »

و « گُل های انسانیت » را با « خاشاک درمی آمیخت».  

« پایایی شب » و « دی ایی تب »، 

« حال هر گونه پویایی را از هر پوینده »

و  « مجال هر گونه جویایی را از هر جوینده » گرفته،

 هر « پوینده را مایوس » و هر « جوینده را با رخوت مانوس » کرده است!

بنابراین در این « دار و دیار»،« نخستین کار » و « بهترین ابتکار »،

« زدودن غبار نومیدی » و « پالودن این پلیدی »

از « سیمای اذهان » و « تنگنای زمان » است. 

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

دار : خانه،سرای،جایی که در آن س ت کنند

دیار : خانه ها، م ن، شهر، سرزمین (ج دار)

خَستن : زخمی ، مجروح ، آزردن

تُندر: رعد، غرّش ابر ،آسمان غرّش

پالودن : صاف ،پاک ،پاک از آلودگی 

 

نگاهتان را چشم انتظاریم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : « نخستین کار » و « بهترین ابتکار »! /380 - غرّش ,ابتکار ,نخستین ,بهترین ابتکار
« نخستین کار » و « بهترین ابتکار »! /380 غرّش ,ابتکار ,نخستین ,بهترین ابتکار
وضوی جان!

 

 

                                وضوی جان!

 

#شفیعی_مطهر

 

              در محضر دوست جز مُطهّر نروند

                با قلبِ سیاه و دامنِ تَر  نروند

                 باید تن و جان شست وضو یعنی این

                  با یک دل و با عشق دو دلبر نروند

 

                                             

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

       

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : وضوی جان!
وضوی جان!
نه « در امان » و نه « با ایمان »! /382

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(382) 

 

نه « در امان »  و نه « با ایمان »!

картинки по запросу

 

من دو کودک « ناهمگون » را دیدم از دو قشر « گوناگون »؛ 

یکی « مغرور از داشته ها »! 

و دیگری « رنجور از نداشته ها »! 

اما هیچ یک را خوشبخت ندیدم؛ 

زیرا تا هنگامی که در جامعه « گرسنه ای بی خانمان » 

و « ای سرگردان » باشد، 

  نه ی « در امان » است و نه ی « با ایمان »! 

 

#شفیعی_مطهر

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

عنوان وبلاگ : آوای آینه
برچسب ها : نه « در امان » و نه « با ایمان »! /382 - ایمان ,امان
نه « در امان » و نه « با ایمان »! /382 ایمان ,امان
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
a very hidden dream ipal geo102 usa ipal eng101 synonym ایجاد امنیت و اعتماد برای کاربران فروشگاه اینترنتی billabong surf trip fuuka episode visual basic ninja fight صبر2 aurora jigsaw puzzles buyclock etherpay ether wallet radio voz de alabanza حال2 وصفی ترکیب تمام جوانی ترکیب وصفی best escape game 46 فضول شناسی clubzone p ion of the night mpeg4 fall 1 intermediate پدر3 نمره نمره آزمون تعمیرسونای خشک88042174تعمیر هیتر و المنت سونا09121507825تعمیرسونای خشک برام اونی لحظه دیروز تولد table mountain casino 9تیر barron 039 s italian english shanshan212 favorites مصرف دارو داروسازی 10mg میلی iran مقدار مصرف داروسازی خوارزمی داروسازی امین ایران دارو داروسازی حکیم رادیواکتیو نقد شمعون صحرا ساخته لوئیس بونوئل identifor companion run harry run jab harry met sejal bubble shooter voyage simple sticky notes central school havana school ducks sir round favorites live video chat rooms princess closet spring thief princess free us army combat attack قیمت آریو سایپا s300 از سال 93 تا kardam berim khodam hewlett packard 882 c lakkehbari همه چی تمومه خفاش لانه خفاشها خاصیتی کجاست می‌کنند لانه خفاش خفاش کجاست خاصیتی دارد لانه خفاش hala madrid دانستی های کنکور حرفه ای 3d نرم افزار تصویربرداری فلش آشکارساز 6مهر dusrasevak favorites ses verbirakma bizi why you believe lies حل مشکل بلوتوث و وای فای y520 u22 servoo trackingapk properagent downrange coro 4 your love adam foote jersey santa call prank volcano box v255 عوامل موفقیت jersey said cheap آیدین dota 2 triple arrow recovery p os deleted aasr orient of new mexico iron trucker jump up super jump box ski jump vr jumphobia brick jump best jump the rope workout mohammad abdolmaleki khake gham super mega runners 8 bit jump jump it 2017 genesis g80 review eagle spyder gt شرکت بازسازی ساختمان 2017 jaguar f pace car review jaguar e pace 2017 porsche macan expert review car review 2017 mazda wine vintages 2017 mazda cx 5 first drive review istant 2017 mazda cx 9 expert review car review 2017 lincoln mkt expert review car review 2017 bmw x3 expert review car review 3d comp lite comp new offroad jeep drive 3d 4x4 jeep extreme truck driving jeep builds its most capable wrangler ever
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 1.269 seconds
RSS