دل دیدنی های شهر سرب و سراب

پست های وبلاگ دل دیدنی های شهر سرب و سراب از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

« کرامتِ انسانی » و « سلامتِ نفسانی » /472

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 724

 

« کرامتِ انسانی » و « سلامتِ نفسانی »

 

  انی توانستند « دنیا را اسیر » و « دنیاطلبان را تحقیر » کنند،  

که در دنیا « زنجیر اسارت را گسستند »

و « شمشیر حقارت را ش تند »!

انسانی که « کرامت » خود را « بشناسد »، 

از پذیرش هر گونه « حقارت می هراسد»! 

انسانیّتِ انسان نه به « قد و قامت »،که به « کرامت » است!

انسانی می تواند « رذایل را بزداید» و « خود را به فضایل بیاراید »

که از « کرامتِ انسانی » و « سلامتِ نفسانی » برخوردار باشد!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------

شما را چشم در راهم در

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « کرامتِ انسانی » و « سلامتِ نفسانی » /472 - انسانی ,نفسانی ,سلامتِ ,کرامتِ ,سلامتِ نفسانی ,کرامتِ انسانی
« کرامتِ انسانی » و « سلامتِ نفسانی » /472 انسانی ,نفسانی ,سلامتِ ,کرامتِ ,سلامتِ نفسانی ,کرامتِ انسانی
« لحظه های پُربار » و « لمحه های ماندگار » / 474

    #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 744)   

 

« لحظه های پُربار » و « لمحه های ماندگار »

картинки по запросу ‫قطار شهربازی‬‎

من بسیاری از افراد را چون « قطار شهر بازی » 

در « استمرار سفر مجازی » دیدم ،

که با « بودن در کنارشان » و « شنودن گفتارشان » لذّت می بریم ،

ولی با آنان نه به « هدفی والا » ،

بل که به « شَعَفی گذرا » می رسیم!

بیاییم « لحظه ها را پُربار » و « لمحه ها را ماندگار » کنیم!

هر لحظه « مرواریدی ناب » و « نویدی از آفتاب » در بردارد.

بیاییم « ایّام را قدر بدانیم » و « اغتنام را بر صدر بنشانیم »!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

شَعَف: شیفته شدن،خوشدل شدن،خوشحال شدن،شادمانی

لمحه: یک بارنگریستن،با شتاب به چیزی نظر

اغتنام :غنیمت شمردن،غنیمت دانستن چیزی

 

شما را چشم در راهم در 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « لحظه های پُربار » و « لمحه های ماندگار » / 474 - لمحه ,لحظه ,ماندگار ,پُربار
« لحظه های پُربار » و « لمحه های ماندگار » / 474 لمحه ,لحظه ,ماندگار ,پُربار
ما ز بالاییم و بالا می رویم.../477

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 774

 

ما ز بالاییم و بالا می رویم ...

 

картинки по запросу ‫رود وشان‬‎

من « رود روان » را دیدم که « امان و بی امان » « می گذشت»

و « کوه فرازمند » و این « بشکوه سربلند » را تنها « می گذاشت ». 

« کوه نستوه » با « دنیایی از اندوه »: گفت:

ای « رود روان » و ای « خشم آلود وشان »! 

« به کجا چنین شتابان » و « چرا خزان و خیزان »؟

کجا از من « چکادی سربلندتر » و « بنیادی فرازمندتر » می ی ؟ 

رود پاسخ داد:

ما ز بالاییم و بالا می رویم     

ما ز دریاییم و دریا می رویم  

(مولانا،غزلیات دیوان شمس)

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

بِشکوه : باشکوه،دارای شکوه،باشوکت و هیبت

خزان : خزنده،درحال خزیدن(در اینجا صفت فاعلی)

 

شما را چشم در راهم در 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : ما ز بالاییم و بالا می رویم.../477 - بالاییم
ما ز بالاییم و بالا می رویم.../477 بالاییم
« هر آیینه»،رویشگر « هزار شاخه کینه»! / 457
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(457)   

 

« هر آیینه»،رویشگر « هزار شاخه کینه»!

 image result for ک ن کار

 

من « ک نی معصوم » و « طفلانی مظلوم » را دیدم 

که « شادی و شادمانی » و « کامه و کامرانی » را 

نه در « رُویت »،که در « رویا » می دیدند.

اینان از « رویا ،روایت » می د و از « ریا »،« شکایت ». 

سرهایشان در « عُسرت بالشی نرم » بود و 

پاهایشان در « حَسرت گالشی گرم »!

در این شهر « داس های دسیسه و دنائت » ،

« ساقه های تُرد صداقت » را درُو می کرد!

بلور بغض در گلو « ش ته » 

و « چشمه های عاطفه » در « چشم های عطوفت» « یخ بسته »!

در رگ های ک ن درد « ریخته اند » 

و دریا را در کنار اشک هایشان « آویخته اند»!

« امروز »چشمانشان رمز هزار آیینه « می گوید»

و « فردا »از « هر آیینه»،« هزار شاخه کینه»« می روید»!

ای کاش سبوی همه دریاها در چشمانشان« می ش ت» 

و « زنجیر شرم» و « زنجیره آزرم» « می گسست»،

تا ما ژرفای فاجعه را « می نگریستیم » و اندکی درد را « می گریستیم»!

 تا آن گاه در شهر یک « خُردسال نژند» و « نونهال نیازمند» هست،

هیچ « روی آرامش » را نمی بیند و « بوی آسایش » را نمی بوید!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------

کامه: کام،آرزو،مراد،مقصود

 عُسرت : تنگی، سختی ،دشواری، تنگدستی

نژند : پژمُرده،غمگین

 

شما را چشم در راهم در 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « هر آیینه»،رویشگر « هزار شاخه کینه»! / 457 - هزار ,شاخه ,هزار شاخه ,شاخه کینه»
« هر آیینه»،رویشگر « هزار شاخه کینه»! / 457 هزار ,شاخه ,هزار شاخه ,شاخه کینه»
« جمعی بسوزیم » تا « شمعی برافروزیم »!/458
   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 458)

 

« جمعی بسوزیم » تا « شمعی برافروزیم »!

 

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | bestirangroups 

 

من « مناری از نور » و « آبشاری از سرور » را دیدم 

که از « گداز مِهرِ پگاه » و از « فراز سپهرِ سیاه »

بر دامن « دشت های سَتَروَن » و « گُلگشت های اهریمن » 

« بی دریغ و بِشکوه » از « ستیغِ کوه »

« نور فرومی ریزد » و با « زور می ستیزد ». 

او « آورنده پیام های امید » است و « درهم شکننده اوهام و تردید »....

اما نه «کلامش در گوش ها » اثر می کند و نه « پیامش در هوش ها » ؛ 

زیرا « گوش ها سنگین از باده بیداد » است        

و « هوش ها حزین از افاده استبداد»!

گان در « گور گناه » اند و بیداران « سر در آخور رفاه »!

 « سرها اسیر بالش » است و « باورها درگیر چالش »!

گان « خاموش » اند و بیداران سرگرم « نوشانوش »!

در این  شهرِ « سرب و سراب » و « شُرب »

برای « رهایی از شوخه زور » و « شکوفایی شاخه شعور »،

« باید جمعی بسوزیم » تا « شاید شمعی برافروزیم »!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

منار : جای نور،جای روشنایی،گلدسته

گداز: گداختن،گدازش ،ذوب

مِهر : آفتاب،خورشید

سَتَروَن : نازا،عقیم،نازاینده

افاده (در فارسی): تکبّر،خودبینی و خودنمایی

شوخه : پلیدی

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « جمعی بسوزیم » تا « شمعی برافروزیم »!/458 - برافروزیم ,شمعی ,بسوزیم ,جمعی ,شمعی برافروزیم ,جمعی بسوزیم
« جمعی بسوزیم » تا « شمعی برافروزیم »!/458 برافروزیم ,شمعی ,بسوزیم ,جمعی ,شمعی برافروزیم ,جمعی بسوزیم
« بهشتی برین » و « سرنوشتی شیرین » / 460
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 604)

 

« بهشتی برین » و « سرنوشتی شیرین »

 

من زائری را دیدم نه در « خیال آسایش » ،که در « حال نیایش » 

و نه در « کنار دریا » ،که در « غار حرا » و بر فراز « دیار خدا »!

نمی دانم او از خدا چه می خواست؛ 

اما می دانم خدا او را « می پیراست » و از او « می خواست » 

تا در این « دنیای دون » و « سرای آزمون » 

با « عزّت و » و « بصیرت و برازندگی » زندگی کند.

او نه در « افلاک نمادین » ،که در این « خاک فُرودین »

باید « بهشتی برین » و « سرنوشتی شیرین » بسازد!  

زیرا نه تنها « سرنوشت مشهود »،که « بهشت موعود »  

نیز « ساختنی » و « پرداختنی » است،

نه « اه » و « سو »!  

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------

پیراستن: برش دادن،تراش دادن،ب و کم زیادتی برای خوش نما چیزی

فُرودین: زیرین،پایینی،پست تر

پرداختن: جلادادن و آراستن ،ساختن،مرتب

سودا : معامله،داد و ستد، ید و فروش

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « بهشتی برین » و « سرنوشتی شیرین » / 460 - شیرین ,سرنوشتی ,برین ,بهشتی ,سرنوشتی شیرین ,بهشتی برین
« بهشتی برین » و « سرنوشتی شیرین » / 460 شیرین ,سرنوشتی ,برین ,بهشتی ,سرنوشتی شیرین ,بهشتی برین
« دل و دلبر » یا « سر و سَروَر»؟! / 462
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 462) 

 

 « دل و دلبر » یا « سر و سَروَر»؟! 

 

 картинки по запросу

من ماری را دیدم با « تَنی تناور »و « بدنی دو سر »!

گویا چون با یک سر نمی توانست « مشاکِلِ چیده » 

و « مسائل پیچیده » هزاره سوم را 

« عقلاً تحلیل » و « عُرفاً تعلیل »کند!! 

  ناگزیر سری دیگر نیز برآورده بود!

چقدر افسوس خوردم بر حال « ملّت هایی خسته » با « افکاری بسته»

که همه « زحمتِ کاویدن » و « همّتِ شیدن » 

و نیز « نعمتِ تفکّر » و « مُوهبتِ تدبُّر »

و همچنین « سرشت » و « سرنوشت »خویش را 

« بی خبر بُرده اند » و به یک « سر سپُرده اند »!! 

آن هم « سری سرکش » با « زبانی از آتش »!!

آنان از یک « سر »، « سَروَر » « ساخته اند»

و همه « کشور » را بدان « سَروَر » « باخته اند»!

اگر « آفرینشگرِ حکیم » در آفرینشِ « بشرِ فهیم »

برای هر « دلی »،« دلبری آفریده »،

برای هیچ « سری »،« سَروَری برنگزیده »! 

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------- 

مشاکل : مشکل ها، کارهای سخت و دشوار

چیده: برگزیده،چیزی جداشده از میان چیزهای دیگر 

تعلیل : علت ذکر ، علت و سبب امری را بیان

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotaha

 

برچسب ها : « دل و دلبر » یا « سر و سَروَر»؟! / 462
« دل و دلبر » یا « سر و سَروَر»؟! / 462
« بام های کوتاه » و « حُکّام دُژآگاه »!/ 464
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(464) 

 

 « بام های کوتاه » و « حُکّام دُژآگاه »! 

 картинки по запросу ‫تحقیر‬‎

من « سقف هایی کوتاه » را بر « ستون هایی سیاه » استوار دیدم 

که جز « کوتوله های پَست » و « مُزدوران دنیاپرست » در زیر آن نمی گنجیدند. 

« سَروقَدان آزاده » و « رادمردان دلداده » 

در زیر این « بام های حقیر » و « دام های تحقیر » 

یا باید « بی سر بِزیَند » ،یا بر آستان سرکشان « سر بسایند ».

تا « سقف های کوتاه » بر « سرهای آگاه » « سایه گستر »است،

امید هر گونه « رُشد و رَشاد » و « رشادت و ارشاد » « بی ثمر » است.

این « سروهای ناز » و « سرهای سرافراز » است  

که نه « بام های کوتاه » را برمی تابند و نه « حُکّام دُژآگاه » را!

 

#شفیعی_مطهر

 --------------------------------

بِزیَند: زندگی کنند

رُشد: از گمراهی به راه آمدن،پایداری در راه راست،نمُوّ و بالیدگی و ترقّی

رَشاد: به راه راست رفتن،ایستادگی و پیروزی

رَشادت: دلیری،دلاوری،شجاعت

ارشاد: راهنمایی، ی،هدایت

حُکّام : حاکمان،فرمانروایان

دُژآگاه: بد ش،بددل،بدخو،تندخو،نادان،بی تربیت

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « بام های کوتاه » و « حُکّام دُژآگاه »!/ 464 - دُژآگاه ,حُکّام ,کوتاه ,حُکّام دُژآگاه
« بام های کوتاه » و « حُکّام دُژآگاه »!/ 464 دُژآگاه ,حُکّام ,کوتاه ,حُکّام دُژآگاه
هر که « ژرف تر »،« کم حرف تر »!/451
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 451) 

 

هر که « ژرف تر »،« کم حرف تر »!

 картинки по запросу

من « بزُرگ ترین بیماری » و « ستُرگ ترین شرمساری » را 

برای « جوان پرشور » و « انسان مغرور » در این دیدم 

که نه « سوادِ گُفتن » داشته باشد و نه « استعدادِ شنُفتن ». 

« آفرینشگر بشر » و « گزینشگر خیر و شر »

به انسان دو « گوش شنوا » داد و یک « زبان گویا »!

یعنی « بیشتر بشنود » و « کمتر بگوید»

و چون « دانای خموش » « سراپای گوش » باشد! 

که هر « برازنده تر »،« شنونده تر »!

و هر « ژَرف تر »،« کم حَرف تر »

هنرِ گوش،شنیدن « گفتار سکوت » است،نه « انفجار باروت»!

 

#شفیعی_مطهر

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : هر که « ژرف تر »،« کم حرف تر »!/451
هر که « ژرف تر »،« کم حرف تر »!/451
« قَدر شناسی» و « غَدر هراسی » ! !/ 453
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(453)  

 

 « قَدر شناسی» و « غَدر هراسی »  ! 

 

 похожее изображение

 

من « گُواهی » « صادق تر از آب » 

و « نگاهی » « عاشق تر از آفتاب » ندیدم. 

آب ،« سیمینه ای صاف » و « آیینه ای شفّاف » است 

که واقعیت ها را « می نماید» 

و آفتاب برای همه « پدیده های دَیجور » ،

« شعر نور و سرور » « می سراید».  

آب و آفتاب « نمودهایی مُنوّر » و « نمادهایی روشنگر»ند،

که جز « حقیقت را نمی جویند» و جز « واقعیت را نمی گویند»

من نه تنها « آب و آفتاب » که همه « آفریده های ربّ الارباب » را 

« بی کم و کاستی »،« آیه های راستی » یافتم؛

اما تنها موجودی که می تواند « حقایق را وارونه » 

و « دقایق را واژگونه » نشان دهد،انسان است!

انسان می تواند « عالی ترین نبوغ » و « خیالی ترین دروغ » را تجلّی بخشد!

زهی افسوس برای ی که خود را « قَدر نشناسد» و از« غَدر نهراسد » !

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

می نماید : نشان می دهد

 دقایق : نکات دقیق،نکته های باریک،امور غامض

 غَدر : خیانت، بی وفایی، مکر و فریب

از غَدر نهراسد: از خیانت و فریبکاری نپرهیزد

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « قَدر شناسی» و « غَدر هراسی » ! !/ 453 - آفتاب ,غَدر ,قَدر ,غَدر نهراسد ,غَدر هراسی
« قَدر شناسی» و « غَدر هراسی » ! !/ 453 آفتاب ,غَدر ,قَدر ,غَدر نهراسد ,غَدر هراسی
« دریای آب » یا « غوغای حُباب »؟!/455
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 455)

 

« دریای آب » یا « غوغای حُباب »؟!

 

 

من « صابون زبون شوینده » و « دریای نیلگون وشنده » را دیدم 

که اولی بر اثر « آب » و دومی بر اثر « شتاب » ،کف بر دهان برمی آورد.

حجم عظیم کف ، « باد و بُروت » است در « بیداد برهوت ». 

کف،« کوهی است،اما از حُباب » و « شکوهی است،اما از سراب ». 

بنابراین دانستم که هیچ گاه از « کوه قُدرت » و « شکوه شُوکت » نهراسم!

آن چه اص دارد « دریای آب » است،نه « غوغای حُباب »! 

 

#شفیعی_مطهر

--------------------

زبون :ناتوان، عاجز، خوار، زیردست

باد و بُروت: غرور ، نخوت،خودبینی

شُوکت : فَرّ و شکوه،قوه و قُدرت،جاه و مرتبه

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : « دریای آب » یا « غوغای حُباب »؟!/455 - دریای ,حُباب ,غوغای ,غوغای حُباب
« دریای آب » یا « غوغای حُباب »؟!/455 دریای ,حُباب ,غوغای ,غوغای حُباب
« واپسین منزلگاه » و « آ ین پناهگاه » /446
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(446)  

 

« واپسین منزلگاه » و « آ ین پناهگاه »  

 

картинки по запросу

من در گورستانی « متروک » جمجمه ای را دیدم « مفلوک » ، 

هر چه برایش « گریستم » و بدان « نگریستم »، 

نفهمیدم که این کاسه سر « خ مه ای خطیر » است یا « بینوایی فقیر»؟ 

بنابراین دانستم که « واپسین منزلگاه » و « آ ین پناهگاه » 

برای هر « شاه و فقیر » و هر « صغیر و کبیر » ،

هر « زشت و زیبا » و هر « پارسا و پریسا »همین جاست!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

جمجمه : استخوان سر،کاسه سر

 پارسا :پرهیزگار،پاکدامن،زاهد

پریسا : افسونگر

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « واپسین منزلگاه » و « آ ین پناهگاه » /446 - پناهگاه ,آ ین ,منزلگاه ,واپسین ,آ ین پناهگاه ,واپسین منزلگاه
« واپسین منزلگاه » و « آ ین پناهگاه » /446 پناهگاه ,آ ین ,منزلگاه ,واپسین ,آ ین پناهگاه ,واپسین منزلگاه
« عصر سنگ » و « مردم بی فرهنگ »!/448
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 448) 

 

« عصر سنگ » و « مردم بی فرهنگ »!

 

homo-sapien-sapien

من « آدمیان دیرین » و « انسان های نُخُستین » را دیدم 

که « از جفا می وشیدند »

و تنها « برای بقا می کوشیدند» .

...و چه « شباهتی شگفت آور» و « مشابهتی جلوه گر » دیدم 

بین « انسان های عصر سنگ » و « مردمان بی فرهنگ »!

 انسان های زیر« ستم و استبداد» و مردم تحت « بیداد و انقیاد » 

گر چه در دوران پسامدرن هزاره سوم زندگی می کنند؛

اما تا آن گاه که « بیداد را تحمّل » و با « استبداد تعامُل »می کنند،

همچنان در « فقر می زیَند » و « فقیر می زایند»! 

 آن چه توسعه و تحوّل می آفریند « نگاه نو » است،نه « پگاه نو »!

 

#شفیعی_مطهر

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : « عصر سنگ » و « مردم بی فرهنگ »!/448 - فرهنگ ,مردم
« عصر سنگ » و « مردم بی فرهنگ »!/448 فرهنگ ,مردم
باروری باورها / 450
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(450) 

 

باروری باورها

 похожее изображение

 

من زندانیان را دیدم با « حیله های حِرمان »، 

ولی در پشت « میله های زندان » . 

من آنان را « کنجکاوانه نگریستم » و « غمگنانه گریستم »!

اما آنان مرا «رِندانه دیدند» و « شادمانه خندیدند». 

...و من درماندم که آیا زندان آن سوی میله هاست یا این سوی آن؟! 

زندان هر « وجود زنده » و « موجود برازنده » 

جایی است که در آن « فریادهای خُفته » و «استعدادهای نهفته» را 

بتواند « آزادانه عیان سازد» و «بی بهانه بیان آغازد»!

جامعه آزاد،جامعه ای است که در آن « داور » ها « دادور » باشند و

« باور » ها ، « بارور »!

و انسان آزاد ی است که بتواند با موازین منطقی نظرِ « داور » را « باور »

و « باور» های خود را « بارور » کند!

 

#شفیعی_مطهر

 -----------------------------------

دادور : دادگر، عادل

حیله: قدرت و توانایی،(در فارسی به معنی مکر و فریب)

حِرمان: بازداشتن،بی روزی،نومیدی

 

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : باروری باورها / 450 - زندان ,باروری باورها
باروری باورها / 450 زندان ,باروری باورها
« بالِ پ » یا « وبالِ دیدن »؟! /443
     #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(443) 

 

« بالِ پ » یا « وبالِ دیدن »؟! 

 картинки по запросу

من انی را دیدم که خیلی « می فهمیدند »؛ 

اما آن چه را که باید زود « می فهمیدند»، دیر « فهمیدند»!

...و آن این که سرانجام  « فهمیدند » 

که نباید زیاد « می فهمیدند» !!

« درک و فهم» گر چه « بالِ پ » است،

لیک در این دیار « وبالِ دیدن » است! 

 چه زیبا می سراید آن سخنسرای وطنی،شفیعی کدکنی:

گَه مُلحد و گَه دَهری و کافر باشد

گَه دشمن خلق و فتنه پرور باشد

باید  بچشد  عذاب  تنهایی  را

هر که ز عصر خود فراتر باشد

 

 #شفیعی_مطهر

-------------------------------------

دیدن : دید،بینش

وبال : سختی،عذاب،سوء عاقبت،وخامت امر

 

مقدمتان گلباران در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « بالِ پ » یا « وبالِ دیدن »؟! /443 - دیدن ,وبالِ ,پ ,بالِ ,وبالِ دیدن ,بالِ پ
« بالِ پ » یا « وبالِ دیدن »؟! /443 دیدن ,وبالِ ,پ ,بالِ ,وبالِ دیدن ,بالِ پ
اربعین حسینی
 پیام اربعین حسینی

 

تا می توان در خاک و خون خُفت

چون می توان خواری پذیرُفت؟

یا زندگی با ف و عزّت

یا مرگ با عزّ شهادت

تا می توان با سادگی مُرد

کی توان شرمندگی بُرد؟!

похожее изображение

اربعین نه « تجلیل از یک عدد و رقم»،که « تحلیل تاریخ عالم» است 

و پیامش این است که « زندگی » بدون« »،زیستی حیوانی است !

و اینک من با « دلی پرخون » و « رویی گلگون» 

ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی به جناب عالی 

و همه «آزادگان زمین» و «حقجویان زمان »،

موفقیت روز افزون شما و همگان را در پویش راه عزت و کرامت حسینی را 

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

#شفیعی_مطهر

شما را چشم در راهم در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : اربعین حسینی - توان ,اربعین حسینی
اربعین حسینی توان ,اربعین حسینی
،« لال گفتن » است و « زلال شکفتن »/438
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(438) 

 

  ،« لال گفتن » و « زلال شکفتن »

 

ترک عامل بسیاری از بز اری‌ها در جامعه است

 

من را پنجره ای دیدم گشوده از  « آخور آشیانه » به « آ ت جاودانه » . 

،« وش دریای درون » است در « گوش دنیای بیرون ».

،« فریاد رهایی وجود » است از « انقیاد وضع موجود »؛

،« رهایی از زمین » است و « تنهایی در زمان ».

، ناله « زندانی خاک » است در فراق « آژمانی افلاک ».

،« شعر بلند رهایی » است از « قفس نژند تنهایی ». 

،« شکوفایی شوق پرواز » است به سوی « ملکوت راز ».

،« لال گفتن » است و « زلال شکفتن ».

،پلی از « رنگین کمان تابناک » است افراشته « از خاک تا افلاک ».

،پرواز از « شوخه شور » است بر بلندای« شاخه شعور ».

،« شعله شوق جنان » است از « آتشفشان جان ».

،پیوستن « قطره ها به دریا»است و اتّصال « ذرّه ها به بی انتها ».

،« روزنه ای به خَلوَتِ خورشید » است و « پنجره ای به جَلوَتِ نور اُمید ».

،« تجلّی روح تنها » است و « تسلّی قلب ناشکیبا ».

،پنجره ای است از « بَرَهوت تنهایی» به « مَلکوت خ ».

،« پشت پازدن به دنیا»است و « دست افشاندن از مافیها ».

،« ب بندهای زمینی » است و « پیوندهای زمانی ».

،« گسستن از زمین » است و « پیوستن به آسمان ».

،« دل » کندن از « گِل » است و « آکندن جان از ایمان ».

،سفر از « صحرای سرد سراب » است به « سرزمین آب و آفتاب ».

،گریز از « فضای حُباب » است به « هوای احباب ».

،« دل ب از موج » است و « جان دیدن از اوج ».

،« تنفّس در هوای عطرآگین لاهوتی » است 

و « تقدّس در فضای مشگین ملکوتی ».

،« نوشیدن جرعه ای از زلال نور » است و « پوشیدن جُبّه ای از ثیاب سرور ».

،« کلید بهشت » است و « امید به سرنوشت ».

،« ستون دین » است و « استوانه آیین ».

،« گسستن طوق علایق » است و « پیوستن به شوق شقایق  ».

،« غرال غزل آفرینش » است و « جمال جمیل بینش ».

،« سلم و سلام » است و « پرچم ».

،« شکفتن شه » است و « سبزشدن از ریشه ».

،« صعود بر قُلّه عرفان » است و « ورود به قلعه ایمان ».

،« والاترین یاد » است و « بالاترین فریاد ».

، « بازوی آمال » است و « ترازوی اعمال ».

،« سراج ایمان » است و « معراج مومن ».

، « مایه آرامش قلوب » است و « سرمایه وصال محبوب ».

،« نسیم رحمت » است و « تسنیم مرحمت ».

،« تندیس نمادین پرواز » است و « پردیس پر از ریاحین راز ». 

،« زدودن زنگارهای تعلُّق » است و « گسستن زنجیرهای تملُّق ».

...و ، « سازنده نور » است و « بازدارنده از فجور ».

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------------------------------------- 

آژمان : بی زمان

نژند: اندوهگین،افسرده،پزمرده،سرگشته،خشمگین

شوخ (شوخه ): چرک،چرک بدن و لباس

جُبّه : جامه گشاد و بلند که روی جامه های دیگر بر تن کنند

ثیاب : جامه ها ،لباس ها

تسنیم : نام چشمه ای در بهشت

پردیس :باغ،بستان،فردوس

 

حضورتان گلباران در گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : ،« لال گفتن » است و « زلال شکفتن »/438 - ،« , ,شکفتن ,زلال ,ایمان ,جامه ,زلال شکفتن , ،« گسستن
،« لال گفتن » است و « زلال شکفتن »/438 ،« , ,شکفتن ,زلال ,ایمان ,جامه ,زلال شکفتن , ،« گسستن
« پنجره ای باز » و « روزنه ای فراز »/436
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(436) 


 « پنجره ای باز » و « روزنه ای فراز » 

 картинки по запросу

من رایانه را « پنجره ای باز » و « روزنه ای فراز » دیدم 

به سوی « زمانی بی کران » و « جهانی بی پایان ».

با پیدایش « پدیده ای به نام رایانه » و « گزیده ای به فرنام رسانه » 

من از آن پس همه « دیده ها » و « پدیده ها »ی جهان آفرینش را 

در دو عرصه متفاوت «واقعی» و «مجازی» متبلور دیدم. 

آنجا که « د »،« نیک و بد » را بسنجد ،

« مجاز » هم می تواند « رنگ واقعیّت بگیرد » 

و « فرهنگ حقیقت بپذیرد ».

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

فراز : باز،(نقیض بسته)

فرنام: عنوان،لقب

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « پنجره ای باز » و « روزنه ای فراز »/436 - فراز ,روزنه ,پنجره
« پنجره ای باز » و « روزنه ای فراز »/436 فراز ,روزنه ,پنجره
« قانون طاغوت » یا « تار عنکبوت »!/433
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(433)

« قانون طاغوت » یا « تار عنکبوت »!

 

картинки по запросу


من قانون « روزگار طاغوت » را چونان « تار عنکبوت » دیدم 

که اگر « چیزی کوچک » یا « پشیزی اندک » در آن بیفتد، 

« گرفتار تار » و « اسیر این حصار »خواهد شد، 

ولی اگر « چیزی بزرگ » و « پرویزی ستُرگ » در آن بیفتد، 

آن « تار را » و آن « تور را چاره »خواهد کرد. 

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

طاغوت: متعدی،سرکش،هر معبودی جز خدا،بت،صنم

پشیز : پولک،فلس،پول خُرد ف ی کم ارزش،پول سیاه

پرویز :پیروز،مظفّر،فاتح

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « قانون طاغوت » یا « تار عنکبوت »!/433 - طاغوت ,عنکبوت ,قانون طاغوت
« قانون طاغوت » یا « تار عنکبوت »!/433 طاغوت ,عنکبوت ,قانون طاغوت
در هر « سَری »،« سِرّی » است!/430
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(430)  

در هر « سَری »،« سِرّی » است!

 من جابه جایی « یک کوه »

و تغییر مسیر یک « رود بشکوه » را 

آسان تر دیدم از « تغییر شخصیت » و « تاثیر تربیت »

بر انسانی که شخصیتش « شکل پذیرفته »، 

اما یک گل از گ ار استعدادهایش هنوز « نشکفته » . 

  در هر « سَری »،« سِرّی » است 

و در هر « سِرّی »،« سُروری »!

باید « دُرجِ اسرار را شناخت » 

و « بُرجِ افکار را ساخت »!

 « تربیت » از « هنگام ولادت » آغاز می شود،

نه تنها « ایّام عبادت »!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

دُرج : صندوقچه،جعبه کوچک جواهرات و زینت آلات یا عطریات

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : در هر « سَری »،« سِرّی » است!/430 - سِرّی ,سَری
در هر « سَری »،« سِرّی » است!/430 سِرّی ,سَری
« ناتوان از تغییر » و « اسیر در دام تقدیر » / 425
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(425) 


« ناتوان از تغییر » و « اسیر در دام تقدیر »

 картинки по запросу

من انسان های « ناتوان از تغییر » 

و « اسیر در دام تقدیر » را 

چون « نشیبیِ برگ » در « سراشیبیِ مرگ » دیدم؛ 

« مرگی آرام » با « ساز و برگی در نیام »!

« جوانه زندگی، رویش » است و « نشانه ارزندگی،پویش ».

بنابراین هر موجود زنده « هر لمحه در خیال تدبیر » است 

و « هر لحظه در حال تغییر »!

...و آن گاه « با انفعال می میرد » و « زوال می پذیرد »

که « از تدبیر بازمی ماند » و « تغییر را نمی تواند»!

 

#شفیعی_مطهر

  -------------------------------------

نشیب : پستی،سرازیری،پایین

نیام : غلاف، غلاف شمشیر و خنجر

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : « ناتوان از تغییر » و « اسیر در دام تقدیر » / 425 - تغییر ,تقدیر ,اسیر ,ناتوان
« ناتوان از تغییر » و « اسیر در دام تقدیر » / 425 تغییر ,تقدیر ,اسیر ,ناتوان
« اسیران انقیاد » و « ان فوق انتقاد »! /421
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(421)  

 

« اسیران انقیاد » و « ان فوق انتقاد »! 

image result

 

 من هر دو گروه « اسیران انقیاد » 

و « ان فوق انتقاد » را چون انی دیدم 

که « رامش را در قدرت » می جویند

و « آرامش را در سلطنت » .

آنان انی اند که « بستر آرامش را بر آب آویخته  »

و « خا تر خواب را بر گرداب ریخته» اند. 

هیچ از « دیوِه قُدرت » نمی تواند « میوه محبّت » « بچیند»،

بل این «  ملیکه محبّت » است که می تواند « اریکه قدرت  »« بیافریند»!

اریکه ای که « آرایه اش محبوب » است و « پایه اش بر قلوب »! 

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

انقیاد: خوار و رام شدن، گردن نهادن،فرمانبرداری

رامش: آرامش،آسودگی،فراغ

دیوه: کرم پیله،کرم ابریشم

ملیکه: پادشاه،صاحب ملک

اریکه : سریر، تخت پادشاهی

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « اسیران انقیاد » و « ان فوق انتقاد »! /421 - انقیاد ,اریکه ,انتقاد , ان ,اسیران ,اسیران انقیاد
« اسیران انقیاد » و « ان فوق انتقاد »! /421 انقیاد ,اریکه ,انتقاد , ان ,اسیران ,اسیران انقیاد
دو « کالای کمیاب » و دو « سوال بی جواب »!/419
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(419) 


دو « کالای کمیاب » و دو « سوال بی جواب »!

картинки по запросу

 

من هر « وجود زنده » و « موجود فرازنده » را دیدم، 

به دنیال یافتن « خانه ای امن » و « همخانه ای امین » بود....

و افسوس که در « زمانی سَتَروَن » و « زمینی ناایمَن » زندگی می کنیم، 

که « امانت » و « صداقت » 

دو « کالای کمیاب » و دو « سوال بی جواب » اند. 

 آری، زندگی را « امانتی باید » و « صداقتی شاید »، 

تا من « نگاهدار دلی باشم که از او بُردم »

و او « امانتدار مَشعَلی باشد که بدو سپُردم»!

و در « مَشی و مرام » و در « نام و فَرنام » ، 

« آن گونه باشیم که می نماییم »

یا « آن گونه بنماییم که هستیم »!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

سَتَروَن : عقیم،نازا

باید : بایسته است

شاید : شایسته است

فَرنام : عنوان،لقب

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : دو « کالای کمیاب » و دو « سوال بی جواب »!/419 - جواب ,سوال ,کمیاب ,کالای ,کالای کمیاب
دو « کالای کمیاب » و دو « سوال بی جواب »!/419 جواب ,سوال ,کمیاب ,کالای ,کالای کمیاب
« پاسدار عزّت » و « معمار ذلّت »
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(413)

« پاسدار عزّت » و « معمار ذلّت »

картинки по запросу

 

من انی را دیدم که از « قُلّه بلند دماوند» 

و « چکاد شکوهمند سهند» افتادند، 

اما از جای « برخاستند »، زیرا زندگی را « می خواستند»؛

 اما انی را دیدم که نه « از خشم کژدُم » 

که چون « از چشم مردُم » افتادند، 

هرگز نتوانستند از این جای « زشت شوم برخیزند » 

و با « سرنوشت محتوم بستیزند».

هر انسان خود « پاسدار عزّت » و « معمار ذلّت » خویش است! 

 

#شفیعی_مطهر

 

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : « پاسدار عزّت » و « معمار ذلّت » - ذلّت ,معمار ,عزّت ,پاسدار ,معمار ذلّت ,پاسدار عزّت
« پاسدار عزّت » و « معمار ذلّت » ذلّت ,معمار ,عزّت ,پاسدار ,معمار ذلّت ,پاسدار عزّت
از « ساحل شرف » تا « جزیره هدف »/412
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(412)  

 

 از « ساحل شرف » تا « جزیره هدف »!

 

 من « مدیران سازمان » و « ان جهان » را آن گاه موفّق دیدم 

که پیش از فشردن دست کارکنان و شهروندان ، 

« دل ها را تسخیر » و « مشکل ها را تدبیر » کنند! 

وقتی می تواند « مُثمر ثَمَر » و « مَنشا اَثَر » باشد

که در جان ها « محبوب » و پایه های قدرتش بر « قلوب » استوار گردد.

نسبت به مردم چونان « زورقی رها » بر روی« آب دریا »است

آب دریا  می تواند « زورق روان »را بر فراز « دست های مهربان  »خود 

از « ساحل شرف » تا « جزیره هدف » برساند؛

 نیز « دریای مردمی »می تواند با یورش به داخل « زورق ی » 

آن را با « سرنشینان سرگردان » به ژرفای « دریای عصیان » بفرستد.

اکرم (ص) :

صِنفانِ اِذا صلحا صلحت الاُمّه وَ اذا فَسَدا فَسَدت الاُمّه .

قیل : مَن هُم؟ یا رَسول الله! قالَ: اَلعُلَماء وَ الرُّوَساء

 دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند، امت صالح خواهند بود و هرگاه فاسد شوند، امت فاسد خواهد شد. 

سوال شد: این ها چه انی هستند؟ 

فرمودند: « عالمان اُمّت » و « ان ملّت ».

(شیخ صدوق، ص۳۶) 

 

#شفیعی_مطهر

 

 گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : از « ساحل شرف » تا « جزیره هدف »/412 - تواند ,جزیره ,ساحل
از « ساحل شرف » تا « جزیره هدف »/412 تواند ,جزیره ,ساحل
کدام بر که بگرییم؟ ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/3
کدام بر که بگرییم؟

ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/3

 #شفیعی_مطهر 

 

اما ، عزیزان من ! 

آیا حسین (ع) در قبال همه عزّت مداری های خود و در برابر همه مصائب مسلمین از ما گریه و سوگواری می طلبد یا عقلانت و دمداری؟! 

ایشان از شیعه راستین خود ذهنی نقّاد و طبعی وقّاد می خواهد. 

« من دلائل العالم انتقاده لحدیثه »  

  (تحف العقول ، ص ۲۴۸)

سخنی که از قید قلم رسته و بر صدراین مقال نشسته ، گهری ناب و جرعه ای از آفتاب است که از شه و بیان حسین (ع) تراویده و بر صفحه ای از صحیفه هستی أرمیده است . 

آزادگان ، تفکّر و نقّادی سخن را تا بدان پایه ارج می نهند که آن را از نشانه ها و دلایل دانایی انسان می دانند . 

عقل را باید به کمال رساند و آن را بر صدر استدلال نشاند . 

ایشان بر این باورند که :

 « عقل جز با پیروی از حق به کمال نمی رسد .» 

   اکنون ما امّتی هستیم که پیروی از ائمّه اطهار (َع) را افتخار خود می دانیم و ارادت و محبّت خود نسبت به ایشان را انگیزه همه کارهای خود می شماریم . 

آیین ها و مراسمی که ما هر ساله به انگیزه عزاداری و سوگواری حضرت سیّدالشّهدا(ع) برگزار می کنیم ،  آیا نباید ما را گامی به سوی شناخت راه و روش ایشان نزدیک کند ؟ 

ما در این آیین ها چقدر شعر و شعار و نوحه و مصیبت مبنی بر تشنگی این بزرگواران نقل می کنیم ؟! اما کمتر از بیانات و سخنان خود ایشان می گوییم . 

سخنرانی حضرت حسین(ع) در «منی» از بی نظیرترین و زیباترین و شیواترین بیانات تاریخ است . طراوت و تازگی در فرازهای شگفت انگیز سخنان ایشان جلوه گر است . اما چون نوحه های بی پایه مدّاحان گریه آور و سو ک است ، بیشتر وقت مجالس عزاداری در اختیار آنان است. 

ادامه دارد...

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : کدام بر که بگرییم؟ ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/3 - ایشان , ,حسین , حسین
کدام بر که بگرییم؟ ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/3 ایشان , ,حسین , حسین
کدام بر که بگرییم؟ ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/4 خالی شدن شعارها از شعور
 کدام بر که بگرییم؟

ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/4

خالی شدن شعارها از شعور 

#شفیعی_مطهر

 

یکی از ویژگی های جوامع توسعه نیافته تکیه بر "تحریک احساسات " به جای "برانگیختن عقلانیت" یا  "قشری نگری" به جای "ژرف نگری" و خالی شدن شعارها از شعور ، فهم ، شه ، تفکّر و تدبّر است .

برچسب ها : کدام بر که بگرییم؟ ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/4 خالی شدن شعارها از شعور - شعارها ,خالی
کدام بر که بگرییم؟ ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/4 خالی شدن شعارها از شعور شعارها ,خالی
هر « پگاهی پسین » با « نگاهی نوین »/407
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(407) 

 

هر « پگاهی پسین » با « نگاهی نوین »

image result

 

من انجام کارهای « ناممکن » را در صورتی « ممکن » دیدم 

که انسان در « آفرینشی نو » و با « بینشی نو » به آن بنگرد. 

بنابراین اگر هر « پگاهی پسین » را با « نگاهی نوین » بیاغازیم، 

راه های « مسدود » را « می توان گشود »

و قُلّه های « صعب الصّعود » را « آسان پیمود »!

 

#شفیعی_مطهر

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : هر « پگاهی پسین » با « نگاهی نوین »/407 - نوین ,نگاهی ,پسین ,پگاهی ,نگاهی نوین ,پگاهی پسین
هر « پگاهی پسین » با « نگاهی نوین »/407 نوین ,نگاهی ,پسین ,پگاهی ,نگاهی نوین ,پگاهی پسین
« نیرنگی ناگزیر » در « فرهنگی فراگیر » !/405
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(405)   

 

« نیرنگی ناگزیر » در « فرهنگی فراگیر » !

 

مداد در برابر دوربین 

 من چهره هایی « بی هویت » و قیافه هایی « بی شخصیت » را دیدم 

که در « هر نقطه و هر مکان » و در « هر لحظه و هر زمان » 

سیمای خود را در « قاب » یک « نقاب » پنهان می د. 

ظهور « جناب های ق » در پشت « نقاب های قُلّ »

به صورت « فرهنگی فراگیر » و  « نیرنگی ناگزیر » نهادینه شده بود.

زیستن در جامعه ای که « گردن ها زیر یوغ » است 

و « زبان ها آلوده دروغ » ،

« رنجی جانکاه » است و « شکنجی پُرآه »!

در چنین جامعه ای یا باید « همرنگ زیست » 

و یا با « نیرنگ نگریست  »!

 

#شفیعی_مطهر

 

 

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : « نیرنگی ناگزیر » در « فرهنگی فراگیر » !/405 - فراگیر ,فرهنگی ,ناگزیر ,نیرنگی ,فرهنگی فراگیر ,نیرنگی ناگزیر
« نیرنگی ناگزیر » در « فرهنگی فراگیر » !/405 فراگیر ,فرهنگی ,ناگزیر ,نیرنگی ,فرهنگی فراگیر ,نیرنگی ناگزیر
« ایستگاه زیبنده » یا « گذرگاه فریبنده »؟! /402
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(402)  

 

« ایستگاه زیبنده » یا « گذرگاه فریبنده »؟!

 

 

من کاخ هایی را دیدم با « برج ها و باروهایی فلک فرسا » 

و همراه با « آرزوهایی ملک آسا »؛ 

اما نه « سر به سوی افلاک » که « روی به اندرون خاک » فرو برده بودند. 

گویی این « ندای سروش » و « نوای وش » را تجلّی می بخشیدند که: 

 « لِدوا لِلمَوت وَاجمَعوا لِلفناء وَابنوا لِل اب» 

«بزایید برای میرایی و فراهم آورید برای نابودی و بسازید برای ویرانی.»

  دنیا در « حال گشت » است و « مجال فرگشت » 

و « گذرگاهی فریبنده » است ، نه « ایستگاهی زیبنده »!

دنیا هم « حیله خواب و خیال » است و هم « وسیله بِ کمال ».

باید از آن « رَست » و به این « پیوست »!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------- 

رَستن :رهاشدن،رهیدن،رهایی،نجات یافتن

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : « ایستگاه زیبنده » یا « گذرگاه فریبنده »؟! /402 - فریبنده ,زیبنده ,گذرگاه فریبنده ,ایستگاه زیبنده
« ایستگاه زیبنده » یا « گذرگاه فریبنده »؟! /402 فریبنده ,زیبنده ,گذرگاه فریبنده ,ایستگاه زیبنده
از « بطن » تا « باطن »!/393
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(393)   

 

از « بطن » تا « باطن »!

 картинки по запросу

 

من در « گَردانه زمین » و « گَردونه زمان »،

همه چیز و همه را در « حال گذر » و « مجال گذار » دیدم.

تنها اثری که از « یادها » و « نمادها » می ماند، 

« یادگارهای به گزین » و « رفتارهای خیرآفرین » است.

آنچه به « انسان، سود » و به « جهان،جود » می رساند، 

هماره « ماندگار » است و همواره « پایدار  ». 

انسان هایی که از « بطن » گذشته اند، 

به « باطن » رسیده اند

و آنان که از « هوا » « روی برتافته اند»،

 « هو » را « یافته اند»!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

بطن : شکم

باطن : درون چیزی،اندرون،پنهان

نماد : سمبل،مظهر

به گزین : بسیار نیکو و برگزیده

هوا : آرزو،میل نفسانی،هوس

هو : ضمیر غایب مفرد مذکر، او ،در اصطلاح عرفا اشاره به ذات باری تعالی

 

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : از « بطن » تا « باطن »!/393 - باطن
از « بطن » تا « باطن »!/393 باطن
حق«زیستن برای گیاه»و«نگریستن برای نگاه»!/395
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(395)  

 

حق«زیستن برای گیاه»و«نگریستن برای نگاه»!

 

من افرادی را دیدم که چون « گرگی گرسنه »

و « پلنگی تشنه » را می کشتند ، 

« نام کارشان را شجاعت » و 

« پیام پیکارشان را شهامت » می گذاشتند، 

ولی هنگامی که « گرگی در دفاع »

و « پلنگی در نزاع » انسانی را می کشت، 

آن « دفاع را ناخوش » و « نزاع را توحُّش » می نامیدند.

هر « نگاه حق نگریستن » دارد 

و هر « گیاه،حق زیستن »!

هر موجود زنده حق دارد « لُقمه ای از طعام هستی » بچشد 

و « جرعه ای از جام الستی » بنوشد!

حق « وجود » را برای هر « موجود » « پاس داریم » 

و همه زندگان را « حسّاس انگاریم »!

 

#شفیعی_مطهر

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : حق«زیستن برای گیاه»و«نگریستن برای نگاه»!/395 - برای نگاه» ,گیاه»و«نگریستن برای ,برای گیاه»و«نگریستن ,حق«زیستن برای
حق«زیستن برای گیاه»و«نگریستن برای نگاه»!/395 برای نگاه» ,گیاه»و«نگریستن برای ,برای گیاه»و«نگریستن ,حق«زیستن برای
فرصتی برای«بوییدن یک گُل»و«پوییدن یک پُل»!/391
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(391)     

 

فرصتی برای«بوییدن یک گُل»و«پوییدن یک پُل»!

من در « عرصه حیات » و « قلمرو ممات » 

چه بسیار انسان هایی را دیدم که ده ها سال « زیستند »؛ 

اما یک لحظه نفهمیدند که « کیستند »!

حتی کمتر ی را دیدم که صد سال زندگی کند، 

اما بسیاری را دیدم که یک سال را صد بار تکرار د!

زندگی نه « داری بسته » است و نه « مداری پیوسته » ،

بلکه « راهی بی کران » است به سوی « بارگاهی آژمان ».

راهی است که « پیوسته باید پیمود » 

و لحظه ای در آن نمی توان « نشسته آسود »!

زندگی،« گاهِ گذر از یک پُل » است و « گواهِ باور یک تحوُّل ».

عمر انسان « لحظه ای تنگ » و « عرصه ای آژنگ »است

  به فرصت « بوییدن یک گُل » و « پوییدن یک پُل »!

بنابراین عمر انسان نه « عامل کَرّار » است و نه « قابل تکرار » ! 

 

#شفیعی_مطهر

----------------------

ممات : مرگ،زمان مرگ

دار  : خانه،سرا

مدار : جای دورزدن ،دایره ای موهوم از سطح زمین موازی با دایره استوا

آژمان : بی زمان

آژنگ : چین و چروک ،چین و شکن

کرّار : بازگردنده 

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : فرصتی برای«بوییدن یک گُل»و«پوییدن یک پُل»!/391 - لحظه ,انسان ,فرصتی برای«بوییدن
فرصتی برای«بوییدن یک گُل»و«پوییدن یک پُل»!/391 لحظه ,انسان ,فرصتی برای«بوییدن
« کرامت ذات » و « سلامت حیات »/389
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(389)   

 

« کرامت ذات » و « سلامت حیات » 

 

 картинки по запросу

من زندگی بشر را « آمیزه ای از رنگ ها » دیدم 

با « انگیزه ای از فرهنگ ها ». 

انسان ها « چند گونه » هستند،اما نه « چند گانه »!

انی که انسان ها را « چندگانه » می بینند،

با « خدای یگانه »،« بیگانه » اند!

همه « رنگ ها را باید پذیرُفت » 

و در « بهارِ همه فرهنگ ها باید شکُفت ».   

انسان بماهُوَ انسان ،« کرامت ذات » 

و در نتیجه حقِّ « سلامت حیات » دارد!

بنابراین هیچ « نژاد و جنس و رنگ » و هیچ « عقیده و آیین و فرهنگ » 

برای هیچ فرد یا گروهی نه « ناز » دارد و نه « امتیاز »!

هیچ در « عرصه جهانی » بر « جامعه انسانی » 

نه « افتخار اهورایی » دارد و نه « اختیار فرمانروایی »

انسان ها همه « آزاد »اند و رها از هر گونه « انقیاد »اند،

جز انی که خود « تن را به تحقیر بردگی »« می آزارند»

و « سر به زنجیر بندگی » « می سپارند»!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------- 

انگیزه: سبب، باعث ،آنچه که ی را به کاری برانگیزاند

انقیاد: خوار و رام شدن،گردن نهادن،فرمانبرداری

                    

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : « کرامت ذات » و « سلامت حیات »/389 - انسان ,فرهنگ ,حیات ,سلامت ,کرامت ,سلامت حیات
« کرامت ذات » و « سلامت حیات »/389 انسان ,فرهنگ ,حیات ,سلامت ,کرامت ,سلامت حیات
هر « بن بست، سیاه تر »،« راه، کوتاه تر » /385
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(385)  

 

هر « بن بست، سیاه تر »،« راه، کوتاه تر » 

 

картинки по запросу

 

من  « دهان تنگ هر تونل » و « دهانه شبرنگ هر مشکل »  را  

« فریادگرِ این حقیقت » و  « دَرِ این واقعیت » دیدم که

 همیشه در هر « بن بستی سیاه »،« راهی کوتاه » می توان یافت، 

حتی در دل « ص ه سنگ ها » و با « گره ها و آژنگ ها ».

بنابراین « اراده های پولادین » و « عَرّاده های آهنین »

نه « ش ت می شناسند» و نه از « بن بست می هراسند »!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------

 شبرنگ : تاریک و تیره ،سیاه

آژنگ : چین و چروک،چین و شکن

عَرّاده : منجنیق ،یکی از آلات جنگی در قدیم که با آن سنگ پرتاب می د

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : هر « بن بست، سیاه تر »،« راه، کوتاه تر » /385 - کوتاه ,سیاه ,راه، کوتاه ,بست، سیاه
هر « بن بست، سیاه تر »،« راه، کوتاه تر » /385 کوتاه ,سیاه ,راه، کوتاه ,بست، سیاه
« تحلیل » یا « تجلیل »؟/ 387
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(387)  

 

« تحلیل » یا « تجلیل »؟

 

                                        картинки по запросу                                                                                                            

من « افراد عادی » و « انسان های مادرزادی »  را 

چون شهر « صد سازه » و « هزار دروازه » دیدم 

که « تقدیر از هر دری » و « تزویر از هر رهگذری » می تواند به آن درآید؛ 

اما « شمندان حکیم » و « فرزانگان فهیم » را 

چون شهری دیدم با « یک سازه » و « یک دروازه » 

که « تقدیر پیش از ورود » و « تدبیر پس از جمود »، 

نخست « دَر » و سپس « سَر » می زنند، 

  برای « ورود »،« اجازه » می گیرند و برای « حدود » ،« اندازه ».

خدایا!

آنان را که عقل و د دادی،چه ندادی؟!

و انی را که عقل و د ندادی،چه دادی؟! 

فرهیختگان « فرزانه » با ظرفیّتی « بی کرانه » 

هر « کلامِ شنیده » یا « ابهامِ دیده » را

نخست « نقد » می کنند و سپس « نقل »!

هیچ « شخصی بنام » و « شخصیتی والامقام » را 

بدون « تحلیل »،« تجلیل » نمی کنند؛

 ولی « بی دان بی بَصَر » و « ساده دلان سَبُ َر »

با « دیدن هر انکار » یا « شنیدن هر سخن ناگوار» ، 

نخست « می پریشند » و سپس « می شند »!

 

#شفیعی_مطهر

 -----------------------------------

تحلیل : حل ، ارزی

تجلیل : بزرگ داشتن، احترام ،بزرگداشت

مادرزاد: همان طور که از مادر زاییده شده از حیث خوی و خلق،با عقل و د ابت

جمود : بسته شدن، یخ بستن آب،خشکی و افسردگی

بنام : نامی، مشهور،معروف

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

برچسب ها : « تحلیل » یا « تجلیل »؟/ 387 - تحلیل ,تجلیل ,نخست
« تحلیل » یا « تجلیل »؟/ 387 تحلیل ,تجلیل ,نخست
« نگاه دارزی » و « راه شه ورزی »! /384
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(384)  

 

« نگاه دارزی  » و « راه شه ورزی »!

 

 

 من این « حقیقت ناب » و این « واقعیت چون آفتاب » را 

در گستره ای به گستردگی « زندگی بشر » و در عرصه « نقد و نظر » 

و نیز در قلمروی به « درازای زمان » و « پهنای زمین » دیدم 

که بیشتر ملت ها را با بهره گیری از « تحریک احساسات » و « ترویج افات » 

می توان به « زیر سلطه » و « مهمیز سیطره » درآورد ؛ 

اما از « راه شه ورزی » و با « نگاه دارزی  »

نه می توان « رادمردی » را « رام » کرد و نه « آزادمردی » را « آرام ». 

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------

دارزی : ارزشمندشمردن عقل و د

 

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « نگاه دارزی » و « راه شه ورزی »! /384 - ورزی , شه , شه ورزی ,نگاه دارزی 
« نگاه دارزی » و « راه شه ورزی »! /384 ورزی , شه , شه ورزی ,نگاه دارزی 
درد بی دردی!
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(373)  

 

درد بی دردی!

 картинки по запросу

 

من دوستی را دیدم 

که هم « درد » داشت و هم « دل »، 

فهمیدم می توان با او « درددل » کرد!

 از درد سخن گفتن و از درد شنیدن

با مردم بی درد ندانی که چه دردی است!

(مهرداد اوستا)

 

#شفیعی_مطهر

 

 

بیشتر بخوانید در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : درد بی دردی! - دردی
درد بی دردی! دردی
« بارگاه بایسته » و « جایگاه شایسته »/375
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(375) 

 

« بارگاه بایسته » و « جایگاه شایسته »

 картинки по запросу

من همه « بندگان دهر » و « شهروندان شهر » را 

چونان « قطعاتی پازِل » با « حرکاتی مکمِّل »  دیدم 

که مجموعه آنان « اجتماعی کامل » با « متاعی متکامل » را می ساخت. 

جامعه ای خوشبخت و « رستگار»اند 

که همه افراد آن بر یک « مدار»اند!

آن « شهری » به « شهرآرایی» « شهیر » است

 که هر « قطعه ای از پازل » و هر « حلقه ای از سلاسل »آن

در « بارگاه بایسته » و « جایگاه شایسته »خود قرار گیرد. 

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

مکمِّل : کامل کننده،تمام کننده

متکامل : به کمال رساننده یک دیگر ،کامل و تمام

مدار :  دورزدن،گردش ،جای دورزدن

شهرآرایی : آرایش شهر،زیبایی جامعه

شهیر :مشهور،نامور،نامدار،معروف

سلاسل :زنجیرها،حلقه های ف ی به هم پیوسته(جمع سلسله)

 

بیشتر بخوانید در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « بارگاه بایسته » و « جایگاه شایسته »/375 - شایسته ,جایگاه ,بایسته ,بارگاه ,جایگاه شایسته ,بارگاه بایسته
« بارگاه بایسته » و « جایگاه شایسته »/375 شایسته ,جایگاه ,بایسته ,بارگاه ,جایگاه شایسته ,بارگاه بایسته
« بستگان به زمین » و « وابستگان به زمان»/ 377
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(377) 


« بستگان به زمین » و « وابستگان به زمان»

картинки по запросу

 

من « مرغان شاد » و « پرندگان آزاد » را 

« رهاتر از موج » و « فراتر از اوج » دیدم؛ 

پرندگانی که « سپهر را می شکافند » 

و در « مِهینه مِهر می شکفند»!

  این « پرندگان سبکبال » و مرغان فرخنده فال »

بر بلندای سپهر پرواز خود نه « مرزی » دارند و نه « ترس و لرزی ».

بنابراین دانستم که برای رهایی از « بند خاک » و « گزند مغاک»

باید دل را از « دلبستگی ها » و جان را از « وابستگی ها » آزاد کرد!

« بستگان به زمین » و « وابستگان به زمان»

نه « پری برای پرواز » دارند و نه « نایی برای آواز »!

اینان « سر به زیر » دارند و « پای در قیر»!

عمری بر روی محیط « دایره هوس » و « خاطره قفس » می دَوَند! 

و هر چه تندتر « بدَوَند»،زودتر به نقطه آغاز « می رسند».

نه « گامی به پیش  می گذارند » 

و نه « اهتمامی به خویش  دارند»!

 

#شفیعی_مطهر

 -----------------------------

مِهینه : بزرگ،بزرگ تر،بزرگ ترین

مِهر : آفتاب،خورشید

فرخنده فال: نیک بخت،خجسته،مبارک

مغاک : گودال،جای گود

اهتمام : همت گماشتن بر امری،کوشیدن

 

بیشتر بخوانید در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « بستگان به زمین » و « وابستگان به زمان»/ 377 - دارند ,زمان» ,وابستگان ,زمین ,بستگان
« بستگان به زمین » و « وابستگان به زمان»/ 377 دارند ,زمان» ,وابستگان ,زمین ,بستگان
« حق ستیزی » و « گفت وگو گریزی »!/379
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(379)  

 

« حق ستیزی » و « گفت وگو گریزی »!

картинки по запросу

 

من « تلاش و تکاپو » و « پدیده گفت وگو » را دیدم

که در « راه روشنگری » و « همراه با حق باوری » ،

  دل های « تاریک » را به هم « نزدیک » می کرد 

و اذهان « دشمنان » را « سامان »

و پیوندهای « پریشان » را « سازمان » می بخشید.

....و « متعصّبی تیره دل » و  « متحجّری غافل » را دیدم 

که « همنوایان را بینوا » و « بلازدگان را مبتلا »می کرد.  

 آن که از گفت و گو « می گریزد » 

و با هر شه جز فکر بیمار خود « می ستیزد »،

بر این پندار است که همه حقیقت نزد « اوست » 

و همه باورهای دیگر « های و هوست »!

او خود « کامل » است و « سرچشمه فضایل »

و دیگران همه « عاطل » اند و « باطل »!

 اینان عمری اسیر « کابوس اند » 

و سرانجام در « پیله تنهایی » 

و « حیله هیولایی » خود « می پوسند »!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------

 عاطل: بی کاره، بیهوده، بی معنی، باطل

کابوس : بختک، ح اختناق و سنگینی که گاهی در خواب به انسان دست می دهد و شخص ه خیال می کند که چیزی سنگین بر اش فشار می آورد و نمی تواند تکان بخورد!

هیولا : ماده ماده، اولی،صورت و هیکل

 

نگاهتان را چشم انتظاریم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « حق ستیزی » و « گفت وگو گریزی »!/379
« حق ستیزی » و « گفت وگو گریزی »!/379
« ص ه های کوه » مقهور « اراده های نستوه »/381
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(381) 


« ص ه های کوه » مقهور « اراده های نستوه » 

 

 

   در نبرد سخت بین « اراده های پولادین » و « ص ه های سنگین»

این اراده « انسان های استوار » و تصمیم « سختی ستیزان پایدار » است

که بر « ص ه های سخت » و « تیرگی های بخت » چیره می شود.

« ص ه های کوه » در برابر « اراده های نستوه » 

چون « موم »،« نرم » می شوند و چون « سَموم »، « گرم »!

این « انسان های ساده » و « ناتوان های بی اراده » اند

که « مقهور خواری ها » و « رنجور دشواری ها » می شوند.

 

#شفیعی_مطهر

----------------------- 

سَموم : باد گرم،باد زهرآگین،باد گرم و خفقان آور

 

این کانال تلگرامی چشم به راه نگاه پویشگر شماست:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

 

برچسب ها : « ص ه های کوه » مقهور « اراده های نستوه »/381 - اراده ,ص ه ,نستوه ,مقهور
« ص ه های کوه » مقهور « اراده های نستوه »/381 اراده ,ص ه ,نستوه ,مقهور
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
insideout supervisor brothers haris alexiou ena fili rider clash boxing when its raining فایل فلش فارسی و رسمی galaxy s4 mini gt i9192 اندروید فرشتگان اسماء سوره بقره کتاب کتابها نوشته نویسنده پنجره خانم شعبان نژاد افسانه شعبان خانم افسانه خانم افسانه شعبان soft4boost video studio mutter tips sonic dash 2 boom حق ب و پیشه و تجارت؛ دادگستری خیام، نیچه و عشق به سرنوشت 5 گیگ اینترنت رایگان ایرانسل در سرویس تقویم 12 بهمن پوسته پیشرفته kyma وردپرس نسخه busi mah فروش دستگاه کارت خوان سیار ریمی بس کن سجاد ماهرخسار برگزای همایش بزرگ سجاد ع بخش لیردف شهرستان جاسک میدان های نفت و گاز روسیه در دریای خزر تحقیق درباره تناسخ و معاد در مورد ارتودنسی و ایمپلنت دندان و آفت دهان چه می دانید؟ رژیم غذایی در صرع rmc_mobile cjhgvfuytci korean urdu dictionary i hate social networks gutenprint همسر اکرم پیغمبر خداوند همسرش پیغمبر اکرم لایحضره الفقیه، قرار داده همراهِ هم‌رأی حضرت زهرا avalin baroone paeeizi جزئیات ثبت نام آزمون ی waldo state bank mobile ایا کیهان تخت ؟ کروی است یا خمیده؟ پاسخ سؤالات متن درس زندگی ما و گردش زمین2 anhphung1196 favorites posco evi playfulbet بازار قطعات سیستم تهویه اتومبیل yaotai تعمیرات کرکره برقی runbuggy bsm2017 29 دادش قانونی منطقی جواب نمره چرچیل تست زیست شناسی دوازدهم خیلی سبز حدیث اهل بیت دل را زنده می کند هود کم صدا مورب مشکی موتور ف ی you re mine moe’s southwest grill drops microwave ovens from a helicopter in this crazy ad candy troll adventure yeni hayat valley talk chalkfest فایل فلش تبلت a23 دانش آموزی epad a707g با مین برد am176_mb_v12 و پردازشگر mt6577 ضرایب دروس امتحانی کنکور ی سراسری و آزاد bongo bunny guide for minion rush آشنایی با رشته ها و شناخت عوامل موثر برای انتخاب رشته محیط محیط زیستی سازی شبیه قدرت پروژه متلب 2276azsoft شبیه سازی متلب matlab افزارهای متلب ieee، sciencedirectو مقالات ieee، مقالات ieee، sciencedirectو 2276azsoft irazsoftir gmail com0936 ieee، sc آموزش ب بیت کوین و باز حساب در سایت faucethub نمایندگی های خدمات پس از فروش تاسیسات استان بوشهر شهرستان بوشهر فایل منفعت بیکران دریاى بیکران منفعت دریاى بیکران دریاى دریاى بیکران منفعت دریاى بیکران kids halloween makeup جت پرینتر ریزنگار کنکوری ها دعاهای خالصانه ی معلم شیمی comment on nick carter disses justin bieber he ‘couldn’t hold a candle to’ the backstreet boys by tom 27 یوسف آباد لعنتی هیئت کشتی استان هیئت برتر استان نمونه کار آهنگ محمدحیدری با نام سن سنسن it is the p word in a farsi way d how to roll wax joint جزوه اصول مبانی مدیریت از دیدگاه پورشفیع مستقیم کنکور درصد قبولی تی رتبه آ ین آ ین رتبه رتبه قبولی تی روزانه روزانه کنکور سنجی تی تی روزانه کنکور سنجی تی روزانه رتبه قبولی بینایی ایمیل جدید رحمت سخنی برای مشاوره پزشکی رایگان افزونه صحت کد ملی در اراس فرم پایان نامه روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران نادرشاه وگدای حرم رضا wfwa pbs39 fort wayne marg chist office design priming kids construction game france ghost story juarez انتخاب رشته با رتبه ۳۵۰۰۰ زمان دقیق اعلام نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت nhl jerseys from china nokia 105 2017 dual sim حراج 8 ball pool coins prank who that naruto shadow football فلش مموری کارتی استخدام های امروز تهران و شهرستان 19 بهمن ماه مریلا زارعی merilla zarei احساسِ ابرازات فلنج پلی اتیلن pn16 اصلی ترین هدف یوونتوس در فصل جاری coloring book for funko pop
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 2.618 seconds
RSS