بسیار مانور، آنها همچنین پروتئین ها به جای مناسب در سلول های ما و طیف گسترده ای از بیماری ها – اطمینان حاصل شود که زمانی که آنها نمی می توانید از سرطان به مشکلات قلبی – نتیجه.


در حال حاضر دانشمندان شواهد از انعطاف پذیری بیشتر و تداخل کوچک در چگونه مانور موتور سیستم جاده پیچیده سلول های ما.


سفر همراه موتور یک شبکه گسترده ای از جاده های است که در واقع بخشی از ساختار فیزیکی و یا چارچوب یاخته را کمک می کند که قدرت سلول ها و شکل های ما، گفت: graydon ب gonsalvez زیست شناس سلولی در بخش بیولوژی سلولی و آناتومی در کالج پزشکی جورجیا در آگوستا .


microtubules و اکتین سفر موتور جاده های اصلی هستند. موتور kinesin و dynein به طور معمول سفر در microtubules; پروتئین اساسی عضله موتور جاده اکتین در حال اجرا است. برای ریاضی کار با چند موتور و محموله های بسیار به حرکت را آداپتور است که اساسا اتصال موتور به محموله کمک وجود دارد. آداپتور اصلی برای موتور kinesin این است که چیزی به نام kinesin زنجیره سبک است; kinesin زنجیره سنگین قسمت موتور است.


در دهه گذشته است اما وجود شواهدی که محموله برخی از جاده microtubule به سفر فقط ممکن است آداپتور مختلف. gonsalvez نویسنده مطالعه ویژه در پوشش مجله همراه علم که شواهد از آداپتور این راه است که قبلا به اکتین به نظر می رسید در حال اجرا است.


“اگر شما خواهد شد آن احزاب، تعویض است”، گفت: gonsalvez. “آنها نمی عبور واکنش نشان می دهند در نظر گرفت. ما این سیستم ها تداخل پیدا کرده اند.”


تحقیقات تیم استفاده توده طیف خود را به تجزیه و تحلیل پروتئین مرتبط با موتور kinesin در مگس میوه. نگاه آنها را به طور خاص در اسکار mrna rna است که باعث می شود پروتئین است که در این مورد کمک مستقیم جهت سر و دم از جنین در حال رشد مگس میوه.


آنها میان جمعیت پروتئین یافت آنچه در ظاهر به استنباط, فرم tropomyosin است که آنها مشکوک است که تنها به عنوان یک آداپتور برای جاده اکتین نشان داده. “اینجا نوع دیگری از tropomyosin است که به طور مستقیم به موتور kinesin اتصال و عملکرد به عنوان آداپتور بین این موتور kinesin و محموله” gonsalvez گفت:.


به دو آداپتور آشکار، آنها ژن ویرایش نام crispr cas9 به این شکل منحصر به فرد از tropomyosin تغییر دادن استفاده از فن آوری و mrna راه خود را از دست داده. زمانی که آنها kinesin زنجیره سبک، آداپتور شناخته شده جهش mrna خوب بود. “که ما چیز دیگری غیر از آداپتور طبیعی وجود دارد,” gonsalvez گفت.


در حالی که مفاهیم پیدا نیست هنوز روشن در انسان که اسکار mrna، tropomyosin است مربوط به بیماری های قلبی، گفت: gonsalvez.


زیرا این نوع از جهش آسان تر به را از در موش، به عنوان مثال مگس میوه و یا دروزوفیلا، مدل بزرگ برای تحصیل موتور، است. همچنین، مگس جهش بنابراین وقتی دانشمندان tropomyosin مشکوک زنده خواهد ماند، آنها را مطالعه می تواند نتیجه تغییر آن. در مورد این mrna…