در مقاله چاپ شده در طبیعت در تاریخ 7 دسامبر سال 2016 دانشمندان jrc توصیف چگونه، در همکاری با گوگل، آنها اندازه گیری تغییرات در جهانی آب های سطحی و ایجاد نقشه های تعاملی است که به نشان تغییرات در آب های سطح زمین در طول 32 سال گذشته.براساس صحنه ای بیش از سه میلیون (1 823 ترابایت داده ها) جمع آوری شده بین سالهای 1984 تا سال 2015 ا پلورر آب سطح جهانی با استفاده از رایانه های 10000 در حال اجرا به موازات تولید شد. تصاویر فردی به مجموعه ای از نقشه های جهانی با وضوح 30 متر است که کاربران را قادر به حرکت در زمان برای اندازه گیری تغییرات در محل و تداوم سطح آب در سطح جهان، توسط منطقه، و یا برای یک منطقه خاص تبدیل شد. نقشه ها برای تمام کاربران رایگان در دسترس هستند.


که در آن و زمانی که آب بر روی سطح این سیاره یافت می شود بسیار مهم است که آن تحت تاثیر آب و هوا سیستم، حرکت گونه توسعه پایدار و امنیت اجتماعی، نهادی و اقتصادی است. در حالی که سطح آب تنها بخش کوچکی از منابع آب زمین، این بخش قابل دسترس ترین و خدمات گسترده زیست محیطی را فراهم می کند.


را نشان می دهد این تاریخ طولانی مدت از آب سطح این سیاره کل آب سطحی جهانی طی سه دهه گذشته با بیش از 180000 کیلومتر داده است 2 در بدن جدید دائمی آب در برخی از نقاط سیاره و تقریبا 90000 کیلومتر 2 از دائمی آب از مناطق دیگر ناپدید. بسیاری از افزایش نشان میدهد به مخازن و تغییرات آب و هوایی (مانند شتاب برف و یخچال مذاب در تبت)، و از دست دادن خالص (بیش از 70% آن در قزاقستان و ازب تان و ایران و افغانستان و عراق رخ داد) به خشکی و فعالیت های انسان مانند رودخانه انحراف damming و غیر قابل تنظیم استفاده مورد استفاده قرار میدهد.


داده ها نشان می دهد که اثرات آب و هوا در سطح آب رخ می دهد کجا و چه زمانی می تواند اندازه گیری، و که در حضور آب سطح قابل ملاحظه ای می تواند فعالیت های انسان تغییر داده. این کمک خواهد کرد به بهبود حالات شبیه، نشان می دهد که در آن تغییرات رخ می دهد و اطلاع رسانی آب مدیریت تصمیم گیری. این ترکیب با مجموعه اطلاعات دیگری مانند اندازه گیری altimetry ای، می تواند منجر به برآورد حجم آب رودخانه ترشح و افزایش سطح دریا که مزایای اضافی در کمک به درک اثرات تغییرات آب و هوایی.


استفاده فوری در علوم آب و هوا، آب منابع گزارش و نظارت و تعهدات به موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی، نویسندگان انتظار می رود که آن نیز بسیاری از دیگر کاربردها مانند خطر انعطاف پذیری و بازی آب مرتبط پیدا کنید برنامه ریزی زیرساختى و هنوز دیگران هستند که هنوز هم به تصور شود.


استفاده از رادار و تصاویر ای نوری از نگهبان 1 و نگهبان-2 برنامه copernicus اروپا کمک خواهد کرد تا حد زیادی به بهبود جزئیات و دقت و صحت اطلاعات در ا پلورر در آینده.
منبع داستان:


مواد ارائه شده توسط کمیسیون اروپا مشترک پژوهش مرکز (jrc) . توجه: ممکن است ویرایش محتوا برای…